Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Úmrtí účastníka aneb jak se dědí z druhého pilíře

Upozornění: Zákon č. 376/2015 Sb. o ukončení důchodového spoření stanovuje postup ukončení a vypořádání důchodového spoření během roku 2016. Níže uvedené texty jsou uvedeny pouze pro informaci. Více informací o ukončení důchodového spoření.

Pokud občan vstoupí do druhého pilíře, má jistotu, že jeho naspořené prostředky, včetně tří procent vyvedených ze sociálního pojištění získají jeho dědici. Ale podívejme se konkrétně, co nastane v případě úmrtí účastníka s jeho naspořenými prostředky.
 

Nejprve si musíme rozlišit, ve které fázi spoření či výplaty prostředků k úmrtí účastníka dojde. Podle toho se potom liší, co se s naspořenými prostředky stane a kdo je získá.

Úmrtí ve fázi spoření

Pokud dojde k úmrtí účastníka v době trvání smlouvy o důchodovém spoření, naspořené prostředky u penzijní společnosti se stávají předmětem dědictví. Mohou nastat tři různé situace:

  • Dědic starší 18 let je účastníkem důchodového spoření (druhého pilíře)

Zemře-li účastník ve fázi důchodového spoření a jeho dědic má ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví také smlouvu o spoření ve druhém pilíři, jsou všechny prostředky zemřelého účastníka převedeny na osobní důchodový účet dědice u penzijní společnosti, s níž má uzavřenou smlouvu o důchodovém spoření.

  • Dědic starší 18 let není účastníkem důchodového spoření (druhého pilíře)

Pokud dědic či dědicové nemají uzavřeno důchodové spoření, budou prostředky vyplaceny dědici přímo ve výši jeho dědického podílu.

  • Dědic mladší 18 let

Pokud po účastníku důchodového spoření dědí osoba mladší 18 let použijí se naspořené prostředky odpovídající dědickému podílu na úhradu jednorázového pojistného na pojištění sirotčího důchodu. Sirotčí důchod vyplácí pojišťovna zvolená zákonným zástupcem či opatrovníkem nezletilého dědice a to po dobu 5 let.
 

Úmrtí ve výplatní fázi

K úmrtí účastníka může dojít také ve fázi výplaty, tj. v době, kdy je mu již vyplácen pojišťovnou zvolený starobní důchod. V tomto případě, bude výplata záviset na druhu sjednaného důchodu.

  • Pokud zemřelému účastníku byl vyplácen starobní důchod na dobu 20 let (nebo sirotčí důchod na 5 let), předmětem dědictví se stává kapitálová hodnota zůstatku na důchodovém spoření, pokud účastník zemřel před dnem ukončení výplaty.
  • Zvolil-li si účastník výplatu doživotního starobního důchodu, při jeho úmrtí nedostanou dědic nic. Jedná se o obdobu důchodu z prvního pilíře. V tomto případě se zaplacené jednorázové pojistné rozpočítává na průměrnou dobu života člověka po jeho odchodu do starobního důchodu. Z pojistného účastníků, kteří se dožijí nižšího než průměrného věku se hradí důchody těm, kteří naopak tento věk přežijí. Z tohoto důvodu proto žádné prostředky nevstupují do dědictví.
  • Posledním druhem důchodu, který si může účastník zvolit je doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu podobu tří let. Jak již ze samotného názvu důchodu vyplývá, účastník volí jednu osobu (lze ji měnit), které je po jeho úmrtí vyplácen pojišťovnou pozůstalostní důchod ve sjednané výši a to maximálnš tři roky od úmrtí účastníka.
Sdílení a tisk
Navazující články
 

Související aktuality

Zákon o sociálním bydlení by měl reálně fungovat od podzimu…

27.09.2016  |  ČTK

Připravovaný zákon o sociálním bydlení by měl platit od října 2017. Rozhodnutí o bytové nouzi, které zakládá…

České firmy nechválí své zaměstnance

22.09.2016  |  Redakce

Firmy v České republice neumějí systematicky chválit své zaměstnance za dobrou práci. Téměř 40% společností zaměstnance nechválí vůbec. Plných 61…

České firmy příliš nemění svou strategii v pořizování…

02.09.2016  |  Redakce

České firmy v průměru příliš nemění svou strategii v pořizování nových vozů. Zatímco u velkých firem mírně převládá počet těch, u kterých se doba…
Zobrazit další související aktuality