S výpočtem čisté mzdy pomůže mzdová kalkulačka

18.08.2016 | , Finance.cz
DANĚ


I když mzdu dostává většina z nás, málo kdo dokáže vypočítat, jak vysoká bude obdržená částka na účtu. S výpočtem vám může pomoci naše mzdová kalkulačka. Podívejte se, co ovlivňuje výpočet čisté mzdy, co vše je třeba při výpočtu zohlednit.

Zaměstnanci mají v pracovních smlouvách za svou práci stanovenu hrubou mzdu, na účet jim však zaměstnavatel vyplácí čistou mzdu. Při výpočtu čisté mzdy je třeba znát nejen postup výpočtu, ale také řadu částek, které do výpočtu vstupují a ovlivňují konečnou výši čisté mzdy. I když si můžete čistou mzdu jednoduše spočítat pomocí mzdové kalkulačky, ukážeme vám, jak výpočet probíhá.

Nejprve je třeba určit zálohu na daň

Každý měsíc je ze mzdy odváděna záloha na daň z měsíční mzdy. Tato částka jak již z názvu vyplývá je zálohou a skutečná výše daně z příjmu se stanovuje až z celkového ročního příjmu. Zálohu na daň vypočteme tak, že k hrubé mzdě (ta se skládá ze základní mzdy, příplatků, odměn, náhrad mzdy jako jsou dovolená či svátek) připočteme sociální pojištění (25 procent z hrubé mzdy) a zdravotní pojištění (9 procent z hrubé mzdy), které odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Tím získáme tzv. superhrubou mzdu, kterou když vynásobíme daní z příjmu (15 procent) získáme onu zálohu na daň z příjmu.

Při podpisu Prohlášení k dani odvedete na záloze méně

Pouze u jednoho zaměstnavatele může zaměstnanec podepsat Prohlášení k dani (růžový papír). V tomto případě pak bude vypočtená záloha na daň ponížena o slevy na dani, případně o daňové zvýhodnění pokud poplatník uplatňuje děti. V některých případech, může dokonce místo platby daně obdržet tzv. daňový bonus, je-li jeho vypočtená záloha na daň nízká a on nebude moci uplatnit daňové zvýhodnění.

TIP: Na stránce Slevy na dani a daňová zvýhodnění se můžete podívat jaké slevy na dani a v jaké výši se budou týkat vašeho výpočtu. Naleznete zde také výši daňového zvýhodnění na děti. Většinu slev (s výjimkou Slevy na manželku bez příjmu, kterou lze uplatnit až při ročním zúčtování) lze uplatnit měsíčně.

Výpočet čisté mzdy

Pokud tedy znáte svoji hrubou mzdu, výši zálohy na daň, součet slev na dani a daňového zvýhodnění, můžete přejít k výpočtu čisté mzdy. Od hrubé mzdy odečteme vypočtenou zálohu na daň, přičteme slevy na dani a daňové zvýhodnění. Dále odečteme sociální pojištění (6,5 procent z hrubé mzdy) a zdravotní pojištění (4,5 procent z hrubé mzdy), které odvádí zaměstnanec a již máme hodnotu, kterou je čistá mzda.

Nadstandardní příjmy a sociální pojištění v naší kalkulačce

U sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ (pro rok 2016 odpovídá 1 296 288 Kč, což je 108 024 Kč měsíčně). Sociální pojištění se odvádí ze mzdy v plné výši (tzn. není stanoven měsíční strop), po dosažení ročního stropu v průběhu roku se pojistné přestává odvádět. U nadstandardních příjmů je pak obtížné přesně spočítat sociální pojištění v jednotlivých měsících. V těchto případech je sociální pojištění v naší kalkulačce přepočteno na roční bázi. Takový výpočet se od ideálního stavu liší nejméně. Kalkulačka čisté mzdy na Finance.cz proto počítá tak, že se sociální pojištění odvádí vždy maximálně do stropu během jednotlivých měsíců. Je to uživatelsky přesnější, protože se během roku neví, kdy zaměstnanec stropu dosáhl. U nadprůměrných mezd je tedy nejpřesnější počítat čistou mzdu na roční bázi.

I když se dá čistá měsíční mzda vypočítat podle uvedeného postupu celkem jednoduše, ještě rychleji ji zjistíte využijete-li naši mzdovou kalkulačku, která po zadání vstupních hodnot provede výpočet za vás. Navíc kalkulačka dokáže vypočítat nejen čistou měsíční mzdu, u které se uplatňují slevy na dani uplatnitelné měsíčně, ale umožní vám v rozšířené verzi do výpočtu zahrnout i roční slevu na manželku bez příjmů, školkovné či zahrnout dary, úroky z úvěru, zaplacené pojistné na životní pojištění, přípěvky na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření aj., jejichž přehled naleznete na stránce Nezdanitené části základu daně.

Kalkulačky pro snadný výpočet čisté mzdy:

Autor článku

Elena Ondrová


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ