Kdy odejít do důchodu? S nízkým příjmem ještě v roce 2016

04.10.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočtová formule důchodu se každoročně mění. Z důvodu vyšší valorizace je pro lidi s nízkými příjmy výhodnější odejít do důchodu koncem roku 2016 než začátkem roku 2017, jak si ukážeme na praktickém příkladu.

Výše státního důchodu v roce 2016 i v roce 2017 závisí na získané době pojištění v celých letech a výši osobního vyměřovacího základu (průměrné měsíční mzdě za odpracované roky v současné hodnotě). Při výpočtu starobního důchodu v roce 2016 se osobní vyměřovací základ počítá z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2015. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2017 se bude osobní vyměřovací základ počítat z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2016. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.


TIP: Vyzkoušejte důchodové kalkulačky:

Důchod přiznaný v roce 2016 se bude valorizovat

Všechny důchody přiznané před 1. lednem 2017 se budou od lednové splátky důchodu valorizovat. Základní výměra důchodu se zvýší z 2 440 Kč na 2 550 Kč, tedy o 110 Kč. Procentní výměra důchodu se zvýší o 2,2 %. Z důvodu valorizace státního důchodu budou mít lidé s nižším příjmy v roce 2017 vyšší důchod, když odejdou do důchodu koncem roku 2016.

Praktický příklad

Paní Nováková dosáhne řádného důchodového věku 27. prosince 2016. Paní Nováková přemýšlí, zdali má odejít do řádného důchodu koncem roku 2016 nebo začátkem roku 2017. Počítáme, že osobní vyměřovací základ bude pro zjednodušení v obou případech stejný ve výši 11 800 Kč a získaná doba pojištění bude rovněž v obou případech stejná, a sice 43 let.

Výpočet důchodu v roce 2016

Při výpočtu důchodu v roce 2016 by byl výpočtový základ 11 800 Kč, neboť do první redukční hranice ve výši 11 883 Kč se osobní vyměřovací základ započítává v plném rozsahu, tedy ze 100 %. Procentní zápočet za odpracované roky by byl 64,5 % (43 let x 1,5 %). Procentní výměra starobního důchodu by byla 7 611 Kč (11 800 Kč x 64,5 %) a základní výměra důchodu by byla 2 440 Kč. Celkový vypočtený důchod dle výpočtové formule roku 2016 by byl tedy 10 051 Kč (2 440 Kč + 7 611 Kč).

Protože by byl důchod paní Novákové přiznán v roce 2016, tak by se od lednové splátky důchodu valorizoval. Po valorizaci by činil měsíční důchod v lednu 2017 částku 10 329 Kč (základní výměra důchodu 2 550 Kč + procentní výměra důchodu 7 779 Kč (7 611 Kč x 1,022).

Výpočet důchodu v roce 2017

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2017 by opět byl vyměřovací základ 11 800 Kč, neboť do první redukční hranice 12 423 Kč se bude osobní vyměřovací základ započítávat v plném rozsahu, tedy ze 100 %. Procentní zápočet za odpracované roky by byl 64,5 % (43 let x 1,5 %). Procentní výměra starobního důchodu by byla 7 611 Kč (11 800 Kč x 64,5 %) a základní výměra důchodu by byla 2 550 Kč. Souhrnný starobní důchod paní Novákové by byl tedy 10 161 Kč (2 550 Kč + 7 611 Kč).

Když by tedy paní Nováková odešla do řádného důchodu až v lednu 2017, potom by měl její měsíční důchod v lednu 2017 hodnotu 10 161 Kč. Jestliže by však paní Nováková odešla do řádného důchodu v prosinci 2016, potom by při stejných vstupních údajích, měl její starobní důchod v lednu 2017 hodnotu 10 329 Kč. Měsíční rozdíl ve výši důchodu by byl 168 Kč, což za celý rok činí již 2 016 Kč.

Uvedený výpočet se týká pouze nízkých příjmů při stejných vstupních údajích. Výpočet starobního důchodu je individuální záležitostí, kterou ovlivňuje celý průběh pojištění, a proto je nutné každou důchodovou situaci posuzovat zvlášť.

Hodnocené příjmy ovlivní osobní vyměřovací základ

Lidé, kteří mají v roce 2016 výrazně odlišné příjmy oproti předchozím letům, budou mít při výpočtu starobního důchodu v roce 2017 odlišný vyměřovací základ než při výpočtu starobního důchodu v roce 2016. Při výpočtu důchodu v roce 2017 se totiž hodnotí i příjmy v roce 2016, zatímco při výpočtu starobního důchodu v roce 2016 se příjmy během roku 2016 nezapočítávají při výpočtu starobního důchodu.

Praktický příklad

Paní Šerá odejde do starobního důchodu 1. 12. 2016. Paní Šerá se mylně domnívá, že při výpočtu starobního důchodu se jí budou hodnotit příjmy v měsících lednu až listopadu 2016, není tomu tak. Výši osobního vyměřovacího základu příjmy v lednu až listopadu neovlivní. Odpracované měsíce (leden až listopad 2016) se však budou paní Šeré počítat do doby pojištění ovlivňující výši státního důchodu. Každý získaný rok pojištění ovlivňuje konečnou výši starobního důchodu více než by někteří žadatelé o důchod předpokládali.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.