Zdravotní pojištění zaměstnanců a živnostníků

06.10.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Zdravotní pojištění musí platit všichni. Zatímco u zaměstnance je plátcem zdravotního pojištění zaměstnavatel, který se o vše postará, u osob samostatně výdělečně činných je tomu jinak. OSVČ je nejen plátcem pojistného (platí si pojistné sama), ale také musí každoročně podávat Přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně.

V České republice působí sedm zdravotních pojišťoven. Všichni občané s trvalým pobytem na území České republiky musí být pojištěni u jedné z nich a platit zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovnu si přitom v průběhu života může každý změnit.

TIP: Jaké máte povinnosti při změně zdravotní pojišťovny?
Jak se vyhnout chybám při změně zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojištění OSVČ

Pokud je samostatná výdělečná činnost vykonávána například při zaměstnání, během studia, při pobírání rodičovského příspěvku nebo v důchodu, tak je výdělečná činnost pro účely placení zdravotního pojištění považována za vedlejší zdroj příjmů. V případě kdy OSVČ vykonává pouze samostatnou výdělečnou činnost, jedná se o hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Výkon každé samostatné výdělečné činnosti je potřeba příslušné zdravotní pojišťovně oznámit do 8 dní od zahájení, stejná doba platí i pro případné změny.

Výše zdravotního pojištění pro OSVČ

Na zdravotním pojištění odvádí OSVČ 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. OSVČ na vedlejší činnost vypočítávají zdravotní pojištění vždy ze skutečného vyměřovacího základu. OSVČ na hlavní činnost musí dodržet při výpočtu minimální vyměřovací základ, i když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ. Od vypočteného zdravotního pojištění za celý rok se odečtou zaplacené měsíční zálohy a případný nedoplatek je nutné doplatit do 8 dnů od odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích. Pokud bylo na zálohách zaplaceno více, je pak přeplatek opět na základě podaného Přehledu vrácen.

Pro koho jsou povinné měsíční zálohy

OSVČ na hlavní činnost musí během roku platit měsíční zálohy. Záloha za každý měsíc je splatná do 8. dne následujícího měsíce. Měsíční výše zálohy na zdravotním pojištění závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém období, ale vždy musí být placena alespoň minimální měsíční záloha. Minimální výše zálohy pro OSVČ na hlavní činnost je v roce 2016 dána částkou 1 823 Kč měsíčně. Nová záloha se poprvé platí za měsíc, kdy je odevzdán Přehled o příjmech a výdajích. Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností naopak měsíční zálohy neplatí (zdravotní pojištění za ně již odvedl zaměstnavatel), zdravotní pojištění doplatí jednorázově na základě Přehledu o příjmech a výdajích. Ostatní osoby, za které je plátcem zdravotního pojištění stát, např. podnikající penzisté, neplatí měsíční zálohy v prvním roce výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, v dalších letech již měsíční zálohy platí, ale dle skutečně dosaženého hrubého zisku, není pro ně stanoven minimální vyměřovací základ.


Povinnosti zaměstnavatelů na zdravotním pojištění
Dva příjmy a zdravotní pojištění
Poslední prázdniny: Pohlídejte si při vstupu do světa dospělých zdravotní pojištění
Čtyři případy, kdy je zdravotní pojištění vysoké
5 mýtů ohledně prominutí zdravotního pojištění
V Česku jsou stovky tisíc cizinců. Kdo si musí platit zdravotní pojištění a za koho jej platí stát?


Zdravotní pojištění zaměstnanců

Stejně jako živnostníci tak i zaměstnanci musí ze svého příjmu odvádět zdravotní pojištění. Celková platba zdravotního pojištění je 13,5 procenta z vyměřovacího základu, kterým je úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny, a které zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním – tedy zjednodušeně hrubé mzdy. Zaměstnanci odvádí z hrubé mzdy na zdravotním pojištění 4,5 % a dalších 9 % za ně platí zaměstnavatel. Za výpočet a odvod zdravotního pojištění za zaměstnance na účet příslušné zdravotní pojišťovny je zodpovědný zaměstnavatel. Zaměstnavatel odvádí část pojistného, které je povinen hradit za své zaměstnance a současně odvádí i část pojistného, které je povinen hradit zaměstnanec, a to srážkou z jeho mzdy nebo platu. Pojistné se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Státní pojištěnci a OBZP

Zdravotní pojištění je v podstatě povinnou daní, kterou je nutné platit a která musí být zaplacena za všechny. Zdravotní pojištění si platí nejen zaměstnanci a OSVČ, ale je také za řadu osob placeno státem, jedná se o tzv. státní pojištěnce. Výše platby za státní pojištěnce je v roce 2016 dána 870 Kč měsíčně.

Všechny ostatní osoby, které nespadají ani do jedné z výše uvedených skupin, jsou tzv. osoby bez zdanitelných příjmů. Jedná se například o nezaměstnané neevidující se na úřadu práce, studenty starší 26 let či nestátní pojištěnce pracující pouze na dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, kde se neodvádí sociální a zdravotní pojištění. I tyto osoby bez zdanitelných příjmů musí každý měsíc platit své zdravotní pojišťovně zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy, pro rok 2016 se jedná o částku 1 337 Kč měsíčně.

Autor článku

Elena Ondrová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ