Kde jsou nejlepší podmínky k podnikání? Na Novém Zélandu, Česko je 27.

31.10.2016 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Světová banka každoročně sestavuje žebříček zemí s nejlepšími podmínkami k podnikání, dle aktuální studie jsou v Česku 27. nejlepší podmínky pro byznys. Medailové pozice patří Novému Zélandu, Singapuru a Dánsku.

V publikaci "Doing Business 2017" bylo Světovou bankou hodnoceno celkem 190 zemí světa v období červen 2015 až červen 2016, přičemž Česku patří výborné 27. místo. Horší hodnocení než Česko má např. Nizozemí, Francie, Švýcarsko, Španělsko, Itálie, Belgie nebo Japonsko.

Systém hodnocení

Ekonomiky jednotlivých zemí světa jsou hodnoceny v deseti klíčových oblastech pro podnikání, přičemž každá hodnocená oblast se skládá z několika dalších sledovaných ukazatelů. V zemích na předních místech je potom snazší založit novou společnost a podnikat. Deseti sledovanými kritérii jsou: založení firmy, získání stavebního povolení, přístup k elektřině, registrace nemovitostí, získání úvěru, legislativní ochrana investorů, daňový systém, svoboda mezinárodního obchodu, vymáhání plnění smluv a řešení platební neschopnosti.


Čtěte také:
EU: Nejdéle pracují na stát Francouzi
OECD: Jak se liší odvody na dani z příjmu dle výše mzdy?
EU: Občané bohatých zemí žijí déle

Byznysu pomáhá jednoduchá administrativa

Jednoduchá a jednoznačná daňová legislativa, nízká míra regulace, vysoká úroveň justice, stabilní právní prostředí, fungující veřejná správa, to vše usnadňuje firmám jejich podnikatelské činnosti. Když se daří místním firmám, tak z toho profituje celá národní ekonomika. Zvyšuje se nabídka práce, stoupají mzdy a daňový výnos státu. Zjednodušování podmínek pro podnikání tedy zvyšuje životní úroveň občanů. Vlády světa se proto snaží zlepšovat podnikatelské podmínky, oproti minulému roku ve 137 hodnocených zemích došlo ke zlepšení podmínek pro podnikání.

Země OECD hrají prim

Na předních místech žebříčku zemí s nejlepšími podmínkami pro podnikání najdeme vyspělé členské země OECD. V první dvacítce nejlépe hodnocených zemí světa je hned 14 členských zemí OECD. Členské země OECD mají společné, že stojí na pevných právních základech s vysokým důrazem na osobní a ekonomickou svobodu s mimořádnou efektivitou vnitřního i mezinárodního obchodu.

  • V první desítce zemí s nejlepšími podmínkami k podnikání jsou: Nový Zéland, Singapur, Dánsko, Hongkong, Koreu, Norsko, Velkou Británii, USA, Švédsko a Makedonii.
  • Jak si stojí další členské země OECD? Estonsko (12. místo), Finsko (13. místo), Austrálie (15. místo), Německo (17. místo), Irsko (18. místo), Rakousko (19. místo), Island (20. místo), Kanada (22. místo), Polsko (24. místo), Portugalsko (25. místo), Česko (27. místo), Nizozemí (28. místo), Francie (29. místo), Slovinsko (30. místo), Švýcarsko (31. místo), Španělsko (32. místo), Slovensko (33. místo), Japonsko (34. místo), Maďarsko (41. místo), Belgie (42. místo), Itálie (50. místo), Izrael (52. místo), Chile (57. místo), Lucembursko (59. místo) a Řecko (61. místo).

Výborné hodnocení Pobaltských zemí

Velmi příznivé hodnocení mají Pobaltské země, které rok od roku stoupají žebříčkem. Aktuálně patří Estonsko 12. místo, Lotyšsku 14. místo a Litvě 21. místo. Všechny tři země v posledních letech provedly několik legislativních opatření usnadňujících podnikání. Zlepšující se podnikatelské podmínky byly jedním z důvodů, proč se národní ekonomiky těchto zemí po ekonomické krizi poměrně rychle opětovně "nastartovaly". Pobaltské země mají i nízký veřejný dluh, Estonsko má veřejný dluh dokonce nejnižší z členských zemí Evropské unie.


Pramen: The World Bank – Doing Business 2017

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU