Praktické příklady: Kdy máte nárok na slevu na dítě a kdy nikoliv?

15.11.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Rodič uplatňující daňové zvýhodnění na děti (slevu na děti) odvádí na dani z příjmu výrazně méně než jeho bezdětný kolega. Kdy je možné daňové zvýhodnění uplatnit a kdy nikoliv?

Vždy jeden z rodičů může uplatnit při výpočtu daňové povinnosti daňové zvýhodnění na děti. Když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak dokonce vzniká nárok na daňový bonus. V takovém případě se nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic a ještě je čistý příjem vyšší o rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu.

Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění (neboli slevu na děti) při výpočtu měsíční mzdy, osoby samostatně výdělečně činné v daňovém přiznání. Za celý rok 2016 činí daňové zvýhodnění na první dítě 13 404 Kč (1 117 Kč měsíčně), na druhé dítě 17 004 Kč (1 417 Kč měsíčně) a na třetí a další dítě 20 604 Kč (1 717 Kč měsíčně). Poprvé se daňové zvýhodnění uplatní za měsíc, kdy se dítě narodí. V případě splnění podmínky studia je možné daňové zvýhodnění uplatnit naposledy za měsíc, kdy dítě dosáhne 26 let. Zaměstnanci musí mzdové účetní doručit příslušné doklady k uplatnění daňového zvýhodnění (kopii rodného listu dítěte, potvrzení školy u starších dětí, čestné prohlášení druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje). Podívejme se na uplatňování daňového zvýhodnění v praktických příkladech.

1) Daňové zvýhodnění uplatňuje druhý rodič

Zaměstnanec Novák uplatňuje daňové zvýhodnění při výpočtu měsíční zálohy na dani z příjmu fyzických osob. Manželka Nováková nyní nastupuje po návratu z rodičovské dovolené do práce. U zaměstnavatele již paní Nováková daňové zvýhodnění uplatnit nemůže. Výpočet čisté měsíční mzdy paní Novákové bude tedy stejný jako v případě bezdětné kolegyně Sýkorové.

2) Práce na dohodu o provedení práce

Samoživitelka slečna Straková nemá nyní uzavřenu pracovní smlouvu, přivydělává si pouze na dohodu o provedení práce. I při práci na dohodu o provedení práce může uplatnit daňové zvýhodnění u svého zaměstnavatele. Podmínkou je však podepsání prohlášení k dani.

3) Práce pro více zaměstnavatelů současně

Paní Králová pracuje současně na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele AB, na dohodu o pracovní činnosti pro zaměstnavatele CD a na dohodu o provedení práce pro zaměstnavatele XY. Paní Králová má dvě děti. Paní Králová může uplatnit daňové zvýhodnění na své dvě děti v každém měsíci pouze u jednoho zaměstnavatele. V praxi je nejlepší podepsat prohlášení k dani a uplatňovat daňové zvýhodnění na děti u zaměstnavatele, kde se jedná o dlouhodobou práci a kde je hrubá mzda nebo odměna nejvyšší.

4) Dítě manželky z dřívějšího vztahu

Pan Černý má se svojí manželkou paní Černou dceru Simona. Z předchozího vztahu má však paní Černá ještě starší dceru Janu. Paní Černá je nyní na rodičovské dovolené, a proto nemůže daňové zvýhodnění na děti uplatnit. Daňové zvýhodnění na obě děti však může uplatnit manžel pan Černý. Daňové zvýhodnění je totiž možné uplatnit na vyživované dítě žijící ve společné domácnosti, přičemž za vyživované dítě se považuje nejenom dítě vlastní, ale i dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u daňového poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.

5) OSVČ stanovující výdaje paušálem

Živnostník pan Veselý používá při výpočtu daňového základu výdajový paušál a mimo příjmů ze samostatné výdělečné činnosti pan Veselý žádné jiné zdanitelné příjmy nemá. V daňovém přiznání tedy nemůže pan Veselý uplatnit daňové zvýhodnění na své dvě děti. Pan Pokorný vykonává samostatnou výdělečnou činnosti, u které využívá výdajový paušál, ale hlavní příjmy pana Pokorného plynou ze zaměstnání. Protože příjmy ze zaměstnání tvoří více než polovinu celkového daňového základu, tak může pan Pokorný v daňovém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění na svoji dceru, i při využití výdajového paušálu.

6) Dítě družky

Pan Malý žije dlouhodobě se svojí družkou, se kterou vychovává dvě děti, jedno vlastní a druhé dítě má družka z předchozího manželství. Pan Malý může u svého zaměstnavatele uplatnit daňové zvýhodnění pouze na své vlastní dítě.

7) Výdělečně činné dítě

Student vysoké školy Novotný (23 let) si během studia přivydělává. Paní Novotná může daňové zvýhodnění na syna, který žije s rodiči ve společné domácnosti, uplatňovat, přestože má syn vlastní příjem. Daňové zvýhodnění je možné na dítě soustavně se připravující na budoucí povolání uplatňovat nejdéle do 26 let věku dítěte.

8) Dítě pobírající invalidní důchod

Dcera Radmila (22 let) studuje na vysoké škole a pobírá invalidní důchod I. stupně. Matka Dočkalová může nadále uplatňovat při výpočtu své čisté mzdy u zaměstnavatele daňové zvýhodnění na dceru. Daňové zvýhodnění není možné uplatňovat pouze na dítě pobírající invalidní důchod III. stupně.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ