Jak na výpočet zdravotního pojištění při podnikání po část roku 2016

05.12.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Přestože některé OSVČ ukončily samostatnou výdělečnou činnost během roku 2016, tak musí podat na svoji zdravotní pojišťovnu přehled o příjmech a výdajích. Jak se počítá zdravotní pojištění při výkonu samostatné výdělečné činnosti pouze v některých měsících roku 2016?

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti alespoň po část roku 2016 je nutné odevzdat u příslušné zdravotní pojišťovny "přehled o příjmech a výdajích za rok 2016" a zaplatit zdravotní pojištění. Z výkonu samostatné výdělečné činnosti musí být vždy zdravotní pojištění zaplaceno. Rozdíl ve výpočtu je však v závislosti na tom, zdali byla vykonávána hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. OSVČ, které během roku 2016 změnily zdravotní pojišťovnu, musí odevzdat "přehled o příjmech a výdajích za rok 2016" na obě zdravotní pojišťovny.


Sociální pojištění 2017: Kdo si sáhne hlouběji do kapsy?
Kdy se můžete se těšit na daňovou vratku za rok 2016?
OSVČ a daně za rok 2016: Kteří živnostníci budou platit méně?

Hlavní nebo vedlejší činnost

Sazba zdravotního pojištění pro OSVČ je 13,5 %. Zdravotní pojištění za celý rok se vypočítává z vyměřovacího základu a od vypočteného zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku. Když je skutečný vyměřovací základ u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost nižší než minimální vyměřovací základ, tak se zdravotní pojištění vypočítá z minimálního vyměřovacího základu. Minimální měsíční vyměřovací základ za rok 2016 činí 13 503 Kč. U OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se zdravotní pojištění vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu. Rozdíly ve výpočtu zdravotního pojištění při výkonu samostatné výdělečné činnosti si ukážeme na praktických příkladech.

Praktický příklad 1)

Paní Vaňková vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost v měsících leden až duben. Protože ekonomické výsledky byly nedostatečné, tak paní Vaňková následně svoji činnost ukončila a od května nastoupila do pracovního poměru a do konce roku byla již pouze zaměstnankyní. Přestože paní Vaňková již od května samostatnou výdělečnou činnost nevykonává, tak musí za rok 2016 odevzdat své zdravotní pojišťovně "přehled o příjmech a výdajích za rok 2016". Hrubý zisk (příjem - výdaj) za první čtyři měsíce činil 52 650 Kč. Za uvedené čtyři měsíce zaplatila paní Vaňková měsíční zálohy ve výši 1 823 Kč, paní Vaňková platila minimální měsíční zálohy.

Text Částka

Hrubý zisk

52 650 Kč

Počet měsíců výkonu samostatné

Výdělečné činnosti

4

Skutečný vyměřovací základ

26 325 Kč

(52 650 x 50 %

Minimální vyměřovací základ

54 012 Kč

(13 503 x 4)

Zdravotní pojištění za rok 2016

7 292 Kč

(54 012 x 13,5 %)

Zaplacené zálohy během roku 2016

7 292 Kč

(1 823 x 4)

Nedoplatek na zdravotním pojištění

0 Kč

vlastní výpočet autora

Protože paní Vaňková vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, tak musí být zdravotní pojištění vypočteno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. I když bylo zdravotní pojištění za rok 2016 v plném rozsahu zaplaceno měsíčními zálohami, tak musí paní Vaňková vyplnit a odevzdat "přehled o příjmech a výdajích za rok 2016".

Praktický příklad 2)

Pan Novotný byl do června zaměstnancem. Od července zahájil pan Novotný samostatnou výdělečnou činnost. Samostatná výdělečná činnost byla pro pana Novotného hlavním zdrojem příjmu. Hrubý zisk za uvedených 6 měsíců pana Novotného byl 197 600 Kč. Protože pan Novotný zahájil samostatnou výdělečnou činnost, tak v prvním roce platil minimální měsíční zálohy. Vypočítáme si nedoplatek pana Novotného na zdravotním pojištění za rok 2016 a výši nové měsíční zálohy, kterou bude platit od odevzdání "přehledu o příjmech a výdajích".

Text Částka

Hrubý zisk

197 600 Kč

Počet měsíců výkonu samostatné

výdělečné činnosti

6

Skutečný vyměřovací základ

98 800 Kč

(197 600 x 50 %)

Minimální vyměřovací základ

81 018 Kč

(13 503 x 6)

Zdravotní pojištění za rok 2016

13 338 Kč

(98 800 x 13,5 %)

Zaplacené zálohy během roku

10 938 Kč

(1 823 x 6)

Nedoplatek na zdravotním pojištění

2 400 Kč

(13 338 - 10 938)

Nová měsíční záloha

2 223 Kč

(13 338: 6)

vlastní výpočet autora

Praktický příklad 3)

Paní Benešová byla po celý rok zaměstnankyní. Od září si začala přivydělávat vlastní samostatnou výdělečnou činností. Pro účely placení zdravotního pojištění se její činnost považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Zdravotní pojištění za rok 2016 se vypočítá dle skutečně dosaženého hrubého zisku. Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností během roku neplatí měsíční zálohy. Zdravotní pojištění se doplatí jednorázově do 8 dní od odevzdání "přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016". Hrubý zisk paní Benešové byl 44 000 Kč.

Text Částka

Hrubý zisk

44 000 Kč

Počet měsíců výkonu samostatné

výdělečné činnosti

4

Skutečný vyměřovací základ

22 000 Kč

(44 000 x 50 %)

Zdravotní pojištění za rok 2016

2 970 Kč

(22 000 x 13,5 %)

Zaplacené zálohy během roku

0 Kč

Nedoplatek na zdravotním pojištění

2 970 Kč

Nová měsíční záloha

0 Kč

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ