Sociální pojištění v roce 2017 v deseti číslech

02.01.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Mezi povinné daňové odvody patří i sociální pojištění. Pro rok 2017 dochází k několika změnám u placení sociálního pojištění. Jak se liší platby na sociálním pojištění v roce 2017?

Při výpočtu sociálního pojištění nelze uplatňovat žádné daňové odpočty nebo daňové slevy jako v případě daně z příjmu fyzických osob. Dva zaměstnanci se stejnou hrubou mzdou odvedou na sociálním pojištění stejně vysokou částku. Podívejme se na deset důležitých čísel ovlivňujících platbu na sociálním pojištění v roce 2017.

1) 0 Kč

Sociální pojištění se z některých příjmů neplatí. Odvodům na sociální pojištění nepodléhají např. příjmy z kapitálového majetku, pronájmu nebo ostatní daňové příjmy. Sociální pojištění se neplatí ani z dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně a z dohody o pracovní činnosti s měsíční odměnou 2 499 Kč a méně.

2) 1 instituce

Sociální pojištění se platí vždy na účet místně příslušné OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení). U sociálního pojištění není možnost výběru, komu se bude pojištění platit jako u zdravotního pojištění, kde na trhu působí sedm zdravotních pojišťoven.


Čtěte také:
Zdravotní pojištění 2017: Jak se zvyšuje pravděpodobné pojistné?
Kolik odvedeme ze mzdy v roce 2017?
Jak vysoký bude invalidní důchod z mládí v roce 2017?
Sociální pojištění 2017: Kdo si sáhne hlouběji do kapsy?

3) 29,2 %

Osoby samostatně výdělečně činné odvádí na sociálním pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Když je skutečný vyměřovací základ u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost nižší než minimální vyměřovací základ, tak se vypočítává sociální pojištění z minimálního vyměřovacího základu. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2017 je minimální vyměřovací základ 7 058 Kč.

4) 31,5 %

Zaměstnavatelé odvádí za každého zaměstnance na sociálním pojištění 31,5 % z jeho hrubé mzdy. Z této částky je sraženo 6,5 % přímo zaměstnanci, dalších 25 % odvádí zaměstnavatelé nad rámec sjednané hrubé mzdy. Mzdové náklady zaměstnavatele netvoří tedy pouze sjednaná hrubá mzda, ale i povinné pojistné placené za zaměstnance.

5) 1 977 Kč

Jestliže není v daném období placeno z příjmu sociální pojištění a toto období se ani nezapočítává jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely, potom se toto období nezapočítává pro důchodové účely. Řešením může být účast na dobrovolném důchodovém pojištění. Legislativou je stanoveno minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění, které v roce 2017 činí 1 977 Kč.

6) 2 061 Kč

Všechny OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí platit měsíční zálohy. Výše měsíční zálohy závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém období, vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha. Minimální měsíční zálohu platí i OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, které zahájí svoji činnost. Minimální měsíční záloha v roce 2017 činí 2 061 Kč.

7) 2 520 Kč

Sociální pojištění se počítá vždy ze skutečné hrubé mzdy. Při výpočtu sociálního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Pro zaměstnance není tedy stanovena nějaká nejnižší částka sociálního pojištění, kterou musí platit. Když zaměstnanec pracuje např. na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 8 000 Kč, tak je mu z jeho hrubé mzdy sraženo na sociálním pojištění 520 Kč (8 000 Kč x 6,5 %) a další 2 000 Kč na sociálním pojištění za něj zaplatí zaměstnavatel. V souhrnu tedy 2 520 Kč.

8) 42 348 Kč

Když si zaměstnavatelé nebo OSVČ neplní své zákonné povinnosti a nedoručí místně příslušné OSSZ "přehled", ve kterém jsou uvedeny údaje potřebné pro výpočet sociálního pojištění, potom může OSSZ stanovit pravděpodobné sociální pojištění. Toto pravděpodobné pojistné se počítá v roce 2017 z částky 42 348 Kč.

9) 67 756 Kč

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění neplatí, když je hrubý zisk (příjem - výdaj) do limitu. Za celý kalendářní rok 2017 je přitom limitem částka 67 756 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. O vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se jedná např. při podnikání při zaměstnání, v důchodu nebo během studia.

10) 1 355 136 Kč

Sociální pojištění se platí pouze do limitu. Z částky nad limit se již sociální pojištění neplatí. Limit je přitom stejný pro OSVČ i zaměstnance. Pro rok 2017 je limitem částka 1 355 136 Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ