Kdy máte nárok na náhradní volno?

08.12.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Občas se stane, že potřebujeme během pracovní doby z práce odejít k lékaři nebo vyřídit jiné důležité soukromé záležitosti. Víte, kdy si můžete vzít placené náhradní volno?

Hledání nového zaměstnání, stěhování, svatba nebo pohřeb. To jsou tzv. osobní překážky v práci a tedy i důvody, kdy by vás měl zaměstnavatel uvolnit z práce.

Pohřeb nebo svatba

Pokud se ženíte, nebo vdáváte, dostanete od zaměstnavatele dva dny volna, z nichž vám bude proplacen ale jen jeden den. Navíc v jednom z oněch dvou dnů by se měl obřad uskutečnit, na víc volna nárok mít nebudete. Pokud máte odrostlé děti, které do toho chtějí “praštit“, pak jako jejich rodič dostanete jeden den volna. To funguje i naopak – bude-li se ženit či vdávat jeden z rodičů, dostanou potomci také jeden den volna.

Stejně tak vás musí zaměstnavatel postrádat, pokud máte úmrtí v rodině. Při smrti manžela, druha nebo dítěte má zaměstnanec nárok na volno v den pohřbu a pak ještě na dva volné dny. Jeden volný den se dává na pohřeb rodiče, sourozence, tchýně a tchána, švagra a švagrové, snachy a zetě. Organizuje-li zaměstnanec pohřeb, dostane den volna navíc. Na poslední rozloučení s prarodiči nebo prarodiči manžela, vnuka nebo někoho, kdo žil se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, se poskytuje jeden den. Pokud zaměstnanec pohřeb organizuje, dostane opět den volna navíc. Placené uvolnění ze zaměstnání na nezbytně nutnou dobu můžete také po schválení zaměstnavatelem dostat i na pohřeb kolegy ze zaměstnání.

Pozor: Nárok na pracovní volno může být i zrušen, a to v případě, že měl zaměstnanec v daném měsíci neomluvenou absenci v práci. Zaměstnavatel pak může svému zaměstnanci odmítnout volno udělit. Přečtěte si článek o pracovním volnu na pohřeb a zjistěte více podrobností i např. o tom, kdy můžete čerpat volno jako kolegové či přátelé zesnulého. 

Návštěva lékaře

Než vysvětlíme podmínky, za kterých dostanete placené volno na návštěvu lékaře, přiblížíme, co se rozumí „nezbytně nutnou dobou“. Je to nejen čas strávený přímo v ordinaci lékaře, ale také čekání na vyšetření a čas cesty tam a zpět.

Na dobu nezbytně nutnou dostanete od zaměstnavatele volno na preventivní prohlídku, vyšetření nebo očkování – musí však být spojené s výkonem práce. Pokud návštěva lékaře s výkonem práce nesouvisí, měli byste volno dostat na nezbytně nutnou dobu také, ale musíte splnit několik podmínek: ordinace lékaře, kterou hodláte navštívit, by měla být co nejblíž vašemu bydlišti, či pracovišti. A lékař by měl mít podepsanou smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou.

 

Čtěte také:

Máte právo na dovolenou při návštěvě lékaře?

(foto: Shutterstock)

Doprovod dítěte, hledání místa

Zaměstnavatel je povinen vám dát volno, pokud doprovázíte k lékaři manžela, druha, dítě, rodiče, tchána nebo tchýni. V ostatních případech dostanete volno neplacené. Mimo práci můžete být opět pouze dobu nezbytně nutnou, nejvíce však jen jeden den.

Firma také musí proplatit doprovod zdravotně postiženého dítěte do sociálního zařízení nebo do speciálních školních institucí. Jeden z rodičů má nárok na neplacené volno v případě doprovodu do pedagogické nebo sociální poradny, tedy když se řeší například vada řeči nebo poruchy chování.

Pokud chcete změnit místo a účastníte se výběrového řízení či pohovoru nebo jdete na úřad práce, máte nárok na neplacené volno. Týdně si můžete vybrat během výpovědní doby jeden půlden. Pokud vám to nadřízený dovolí, můžete si sloučit dva půldny v celý den jednou za 14 dní.

Porod, stěhování a kalamita

Placené pracovní volno dostane manžel, pokud veze svou polovičku do porodnice a zpět. Pokud bude ale chtít být u porodu, dostane volno neplacené. Po porodu má pak od roku 2018 nárok na otcovskou dovolenou. Uvolněn bude také na dva dny na stěhování, ale volno mu nebude proplaceno. Stejné to bude v případě, zdrží-li se zaměstnanec kvůli zpoždění veřejné dopravy nebo přerušení provozu.

Kdy je nárok na volno z práce:

 • lékařské vyšetření, ošetření,
 • preventivní prohlídka,
 • očkování a vyšetření souvisící s výkonem práce,
 • přerušení dopravního provozu, zpoždění dopravního prostředku,
 • svatba,
 • pohřeb,
 • narození dítěte,
 • doprovod rodinného příslušníka k lékaři,
 • doprovod postiženého dítěte na internát,
 • doprovod dítěte do poradny,
 • přestěhování,
 • hledání nového místa.

Autor článku

Martin Ježek

Martin Ježek  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 73 krát

Články ze sekce: DANĚ