Změna zdravotní pojišťovny? Jak na vyplnění dvou přehledů za rok 2016

23.02.2017 | , Finance.cz
DANĚ


OSVČ musí doručit své zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích za rok 2016. Pokud došlo v průběhu roku 2016 ke změně zdravotní pojišťovny, tak je nutné odevzdat přehled o příjmech a výdajích staré i nové zdravotní pojišťovně. Přehled se odevzdává i při nízkém zisku.

Od 1. července 2016 bylo možné změnit zdravotní pojišťovnu. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které této legislativní možnosti využily, tak musí za rok 2016 vyplnit dva přehledy o příjmech a výdajích. Během roku 2015 nebylo možné zdravotní pojišťovnu změnit, a proto se vždy vyplňoval pouze jeden přehled o příjmech a výdajích.

Přehled se vyplňuje i při nízkém příjmu

Někteří zaměstnanci si během roku 2016 přivydělávali samostatnou výdělečnou činností, přičemž měli roční příjmy nepřesahující 6 000 Kč. Zaměstnanec mající pouze příjem ze závislé činnosti, který má roční zdanitelný příjem dle § 7 (samostatné výdělečné činnosti), dle § 8 (kapitálové příjmy), dle § 9 (z nájmu) nebo dle § 10 (ostatní příjmy) do 6 000 Kč, nemusí podávat daňové přiznání. Vyplnit přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu je však nutné. Zdravotní pojištění se platí i z takto nízkého příjmu. OSVČ, které nejsou povinny podat daňové přiznání, přitom musí odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2016 do 10. dubna 2017.


Čtěte také

Vyplnění dvou přehledů

Přehled o příjmech a výdajích musí být zdravotní pojišťovně doručen do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být odevzdáno daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Základní termín je tedy do 2. května 2017 a při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem do 1. srpna 2017. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tak je nutno zdravotní pojišťovny u této skutečnosti informovat během základního termínu pro doručení přehledu o příjmech a výdajích. OSVČ, které změnily během roku zdravotní pojišťovnu, musí v zákonném termínu doručit oba přehledy o příjmech a výdajích.

Praktický příklad 1)

Pan Boháček je zaměstnanec a přivydělává si samostatnou výdělečnou činností. Pan Boháček změnil od 1. července 2016 zdravotní pojišťovnu. Pan Boháček měl za rok 2016 příjem ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 143 500 Kč a výdaje 57 600 Kč. Během roku 2016 neplatil pan Boháček zálohy na zdravotním pojištění ani u jedné zdravotní pojišťovny. Výkon samostatné výdělečné činnosti v případě pana Boháčka je pro účely placení zdravotního pojištění považován za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností doplatí zdravotní pojištění vždy jednorázově za celý rok. Protože pan Boháček byl půl roku u jedné zdravotní pojišťovny a půl roku u jiné zdravotní pojišťovny, tak údaje v obou přehledech budou shodné.

  • V přehledech o příjmech a výdajích uvede pan Boháček, že se na něj nevztahovala povinnost hradit zálohy na zdravotním pojištění z důvodu zaměstnání. Na pana Boháčka se tedy nevztahoval minimální vyměřovací základ.
  • Zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu, sazba zdravotního pojištění je 13,5 %.
Text Stará zdravotní pojišťovna Nová zdravotní pojišťovna

Příjem za rok 2016

143 500 Kč

143 500 Kč

Výdaje za rok 2016

57 600 Kč

57 600 Kč

Počet měsíců výkonu samostatné

výdělečné činnosti v roce 2016

12 měsíců

12 měsíců

Počet měsíců u dané pojišťovny

6 měsíců

6 měsíců

Počet měsíců, kdy platil minimální

vyměřovací základ

0 měsíců

0 měsíců

Daňový základ za rok 2016

85 900 Kč

(143 500 - 57 600)

85 900 Kč

(143 500 - 57 600)

Vyměřovací základ za rok 2016

42 950 Kč

(85 900 x 50 %)

42 950 Kč

(85 900 x 50 %)

Zdravotní pojištění za rok 2016

2 900 Kč

(42 950 x 6) x 13,5): 12)

2 900 Kč

(42 950 x 6) x 13,5): 12)

zdroj: vlastní výpočet autora

Pan Boháček zaplatí jednorázově při podání obou přehledů celkem částku 5 800 Kč (2 900 Kč každé zdravotní pojišťovně). Během roku 2017 opět nebude pan Boháček během roku platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění.

Praktický příklad 2)

Živnostnice paní Straková změnila od 1. července 2016 zdravotní pojišťovnu. Po celý rok 2016 platila minimální měsíční zálohy na zdravotním pojištění ve výši 1 823 Kč. Roční příjem paní Strakové je 312 700 Kč a výdaje 101 400 Kč. Kolik doplatí paní Straková na zdravotním pojištění?

  • Skutečný vyměřovací základ za rok 2016 má paní Straková nižší než minimální vyměřovací základ, proto se zdravotní pojištění vypočítá z minimálního vyměřovacího základu. Paní Straková vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost.
Text Stará zdravotní pojišťovna Nová zdravotní pojišťovna

Příjem za rok 2016

312 700 Kč

312 700 Kč

Výdaje za rok 2016

101 400 Kč

101 400 Kč

Počet měsíců výkonu samostatné

výdělečné činnosti v roce 2016

12 měsíců

12 měsíců

Počet měsíců u dané pojišťovny

6 měsíců

6 měsíců

Počet měsíců, kdy platil minimální

vyměřovací základ

12 měsíců

12 měsíců

Daňový základ za rok 2016

211 300 Kč

(312 700 - 101 400)

211 300 Kč

(312 700 - 101 400)

Skutečný měsíční

vyměřovací základ

8 805 Kč

(211 30 x 50 %): 12)

8 805 Kč

(211 30 x 50 %): 12)

Minimální měsíční

vyměřovací základ

13 503 Kč

13 503 Kč

Zdravotní pojištění za rok 2016

10 938 Kč

(13 503 x 6) x 13,5 %)

10 938 Kč

(13 503 x 6) x 13,5 %)

Zaplacené zálohy

během roku 2016

10 938 Kč
(1 823 x 6)

10 938 Kč
(1 823 x 6)

Nedoplatek na zdravotním pojištění

0 Kč

(10 938 - 10 938)

0 Kč

(10 938 - 10 938)

Nová měsíční záloha

0 Kč

1 906 Kč

zdroj: vlastní výpočet autora

Minimální měsíční zálohu ve výši 1 906 Kč měla povinnost paní Straková uhradit poprvé za leden 2017, tedy v únoru 2017. Stejně vysokou měsíční zálohu bude platit po celý rok 2017. Vždy do 8. dne následujícího měsíce.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ