Euro oslavilo 15. narozeniny: jaké vysvědčení si odnáší ze základní školy?

03.03.2017 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Euro oslavilo patnácté narozeniny a dostalo svou první občanku. Jak si vedlo celých patnáct let a kolik let má ještě před sebou?

Tento rok se hotovostní euro dožilo svých patnáctin. Bezhotovostní euro se začalo sice používat už v roce 1999, ale hotovostní měna byla do oběhu uvedena 1. ledna 2002, dva měsíce se používala souběžně s národními měnami a od března 2002 se stalo euro jedinou měnou ve 12 zemích EU. 15 let je dlouhá doba, v patnácti dostanete svou první občanku a ukončíte základní školu. Jaké by si euro odneslo známky za patnáct let existence a jak se mu bude dařit na střední škole?

Estetika a design: 1

Pokud jde o podobu eura a jeho celkový vzhled, tak si docela určitě vysloužilo jedničku. Před patnácti lety stálo před těžkým úkolem nahradit tradiční národní měny jednotným vzhledem sjednocené měny. Euro se vydalo cestou jednotného designu, který může každá ze zemí variovat. Mince eura jsou stejné z jedné strany, ze druhé mají pak národní symboly. Bankovky mají zase neutrální vzhled a zobrazují okna a mosty, které sjednocují zúčastněné státy. I když to ze začátku nebylo lehké, tak po patnácti letech si už nikdo nestýská po starých německých markách nebo francouzkých francích. Euro bylo přijato a už s námi zůstalo. Za celkovou estetiku, design a přijetí si euro určitě zaslouží jedničku.

Popularita: 2-

Průzkum evropského Eurobarometru ukázal, že 56 % obyvatel považuje euro dobrým pro svou zemi, 67 % obyvatel považuje euro dobrým pro EU jako celek a 24 % obyvatel EU, kteří platí eurem, mají díky společné měně větší pocit sounáležitosti a cítí se více Evropany. Tato podpora ale v posledních letech klesá. Zhruba třetina obyvatel, kteří používají euro, pak považuje společnou měnu za špatnou pro svou národní ekonomiku. Podpora eura je ještě menší v zemích, které zatím společnou měnu nepřijaly. Pouze zhruba asi 40 % respondentů si myslí, že by jejich země měla přijmout euro. Rozšiřování eurozony je také celkem pomalým procesem, od roku 2004, tedy od východního rozšíření, přijalo společnou měnu pouze 7 nových členských zemí. A v současné době každý čtvrtý investor podle průzkumů čeká, že do roka z eurozóny minimálně jeden člen vystoupí. Za celkovou popularitu si tak euro vyslouží spíš takovou slabší dvojku.

Obchod a používání: 1

Už v sedmdesátých letech se uvažovalo o společné evropské měně, která měla posílit obchod na trhu členských států. Společná měna pak získala přesnější obrysy při formování jednotného trhu v osmdesátých letech, až nakonec se zrodila na začátku devadesátých let spolu s Evropskou unií. Hlavní myšlenkou bylo odstranění kurzových rozdílů mezi členskými státy a podpora obchodu na jednotném trhu EU. Společná měna navíc i usnadňuje život zhruba 240 milionům obyvatel EU v 19 členských zemích. A dalším mnoha miliónům z celého světa usnadňuje cestování nebo obchodování. V tomto případě si euro určitě zasloužilo další jedničku.

Zdražování: 3

Euro má špatnou pověst, která ho předchází. Zavedení společné měny prý často vede ke zvyšování cenové hladiny a k výrazné inflaci. Příklady se zaváděním eura v nových členských zemích ale ukázaly alespoň občas spíš na opak. Například zavedení eura na Slovensku mělo velmi malé dopady na cenovou hladinu, v dlouhém období spíš vedlo ke snižování některých cen, což byl důsledek stabilizační makroekonomické politiky slovenské vlády. Ve slovenském případě by si euro zasloužilo určitě jedničku. Na druhou stranu při přijetí eura ve Slovinsku byla inflace výrazně vyšší než v EU nebo eurozóně. Vliv na celkovou inflaci se totiž odvíjí nejen od přijetí eura, ale také od celkové ekonomické situace, makroekonomické politiky národního státu a inflačních nálad v dané zemi. Euro si tak v průměru zaslouží lepší trojku.

Euro ve světě: 3

Euro je jednou z významných světových měn, společně s dolarem nebo japonským jenem je rezervní měnou a je používané jako oficiální rezervní měna centrálními bankami po celém světě. Pokud jde o pozici jako rezervní měny, tak dominantní postavení má ve světové ekonomice stále dolar. Přitom ještě v roce 2007 bylo často předvídáno, že během následující dekády získá dominantní postavení euro. To se ale nestalo. Zatímco v roce 1999, tedy při zavedení bezhotovostního eura, tvořilo asi jednu šestinu světových rezerv, tak dnes je to jen o malinko víc a euro představuje jednu pětinu všech světových rezerv centrálních bank. Proti dolaru tak nějak nemá ve světě šanci. Za postavení ve světové ekonomice tak v dnešní době lepší než trojku euro nedostane

Stabilita: 4

Po zavedení euro přineslo stabilitu do Evropské unie. Zmizely měnové kurzy, obchodování na jednotném trhu se zjednodušilo, snížily se úrokové míry a konvergovaly k sobě. Dlouhodobě to ale také zhoršilo ekonomickou krizi v letech 2008 a 2009, v následujících letech přineslo dluhovou krizi a také celkovou krizi měnové unie. Ještě před pár lety by si euro vysloužilo za stabilitu jedničku, dneska to vytáhne tak maximálně na čtyřku. Obchod na jednotném trhu sice euro usnadňuje, ale krize eura už se neschová. Z průzkumů dokonce vyplývá, že minimálně čtvrtina investorů očekává, že se eurozóna brzy rozpadne a minimálně jeden člen do roka vystoupí. Jak dlouho tady s námi euro ještě vydrží?


Čtěte také:

Celkové hodnocení: průměr 2,33

Takže jak si vede euro po patnácti letech? Jeho největším úspěchem je fakt, že bylo přijato a stalo se nejen uznávanou světovou měnou, ale především velmi dobře nahradilo i národní měny ve členských zemích. Zvýšilo sounáležitost obyvatel členských států k EU a také usnadnilo obchodování na vnitřním trhu a odstranilo kurzové riziko při obchodování mezi členskými státy. Bohužel ale naplnit očekávání v postavení světové měny se mu úplně nepodařilo. Celkově si tak euro vysloužilo slabší dvojku.

Bohužel ale celkové hodnocení eura bude hodně v následujících letech záviset jak na důvěře investorů, tak především na ekonomickém spravování a celkovém nastavení hospodářské governance v eurozóně. Dlouhodobě totiž euro spíš odhaluje jednotlivé makroekonomické disbalance a přináší pnutí do celkového fungování Evropské unie. Postupně tak nejspíš dochází ke snižování tohoto celkového hodnocení tak, jak euro narušuje ekonomickou stabilitu členských zemí. To, jakou známku si euro vyslouží ve svých osmnácti, až dosáhne plné dospělosti, je proto velmi těžké odhadovat. A vydrží s námi vůbec tak dlouho?

Autor článku

Hana Bartušková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU