Nezapomeňte odevzdat „přehledy“. Máte čas do úterý 2. 5.

27.04.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Jestli jste vykonávali v roce 2016 samostatnou výdělečnou činnost, potom musíte nejpozději do 2. května odevzdat přehledy o příjmech a výdajích na OSSZ a zdravotní pojišťovnu. Na co si dát pozor?

Jestliže daňové přiznání zpracovává daňový poradce, potom se základní termín pro doručení přehledů o příjmech a výdajích za rok 2016 prodlužuje o tři měsíce, tedy do 1. 8. 2017. Na příslušné zdravotní pojišťovně a místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení je nutné předložit plnou moc pro daňového poradce ještě během základního termínu.

Přehledy o příjmech a výdajích musí odevzdat i OSVČ, které během roku 2016 ukončily samostatnou výdělečnou činnost nebo vykonávaly pouze vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Nesplnění této povinnosti je sankciováno. např. zdravotní pojišťovna může OSVČ udělit pokutu až do výše 50 000 Kč. Neuhrazené vyměřené pokuty jsou přitom vymáhány. Neodevzdání přehledů o příjmech a výdajích navíc neznamená, že se nemusí povinné pojistné platit. Pojistné na sociální pojištění i na zdravotní pojištění je vyměřeno v pravděpodobné výši, což je nevýhodné. Z pravděpodobného pojistného je vypočteno i penále. Vymáhání dlužných částek věnují pověřené instituce velikou pozornost a veškeré úkony spojené s vymáháním pohledávek jsou rok od roku rychlejší a důslednější.

Formuláře ke stažení: Daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ

Skutečný nebo minimální vyměřovací základ?

Sociální i zdravotní pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu. Sazba sociálního pojištění je 29,2 % a sazba zdravotního pojištění 13,5 %. Skutečný vyměřovací základ je polovina daňového základu. Když je však skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, potom musí být při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění i zdravotní pojištění vypočteno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Pro placení sociálního i zdravotního pojištění je přitom odlišný minimální vyměřovací základ. Minimální vyměřovací základ za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2016 činí 6 752 Kč pro platbu sociálního pojištění a 13 503 Kč pro platbu zdravotního pojištění. Sociální pojištění se platí za rok 2016 pouze do maximálního vyměřovacího základu ve výši 1 296 288 Kč. Z částky nad tento strop se již sociální pojištění za rok 2016 neplatí. Pro výpočet zdravotního pojištění není stanoven žádný limit.

Kdy neplatí OSVČ sociální pojištění?

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální i zdravotní pojištění počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu. Sociální pojištění se dokonce z vedlejší samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí, když je hrubý zisk do částky 64 813 Kč za celý kalendářní rok 2016, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Praktický příklad 1)

Pan Kozák zahájil samostatnou hlavní samostatnou výdělečnou činnost od 1. září 2016. V prvních osmi měsících byl pan Kozák zaměstnancem. Hrubý zisk (příjem - výdaj) pana Kozáka za čtyři měsíce roku 2016 činí 63 300 Kč. Sociální pojištění se bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu 31 650 Kč (63 300 Kč x 50 %), který je vyšší než minimální vyměřovací základ 27 008 Kč (6 752 Kč x 4 měsíce). Zdravotní pojištění se bude počítat z minimálního vyměřovacího základu 54 012 Kč (13 503 Kč x 4 měsíce), který je vyšší než skutečný vyměřovací základ 31 650 Kč. Během roku 2016 platil pan Kozák minimální měsíční zálohy u sociálního i zdravotního pojištění. Na zálohách zaplatil 7 888 Kč (1 972 Kč x 4 měsíce) na sociálním pojištění a 7 292 Kč (1 823 Kč x 4 měsíce) na zdravotním pojištění. Roční vypočtené sociální pojištění činí 9 242 Kč (31 650 Kč x 0,292) a roční vypočtené zdravotní pojištění 7 292 Kč (54 012 Kč x 13,5 %). Na sociálním pojištění doplatí pan Kozák částku 1 354 Kč (9 242 Kč – 7 888 Kč).

Praktický příklad 2)

Zaměstnankyně Slaná si po celý rok 2016 přivydělávala samostatnou výdělečnou činností. Hrubý zisk (příjem – výdaj) ze samostatné výdělečné činnosti činil 61 800 Kč. Na sociálním pojištění nezaplatí paní Slaná z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nic, neboť hrubý zisk je do limitu. Přehled o příjmech a výdajích však musí na místně příslušné OSSZ odevzdat. Na zdravotním pojištění zaplatí jednorázově 4 172 Kč (61 800 Kč x 50 % x 13,5 %).

Praktický příklad 3)

Pan Koubek ukončil v červnu 2016 samostatnou výdělečnou činnost a od července odešel do řádného starobního důchodu. Přestože je pan Koubek nyní již ve starobním důchodu a samostatnou výdělečnou činnost nevykonává, tak musí za rok 2016 odevzdat přehledy o příjmech a výdajích. Hrubý zisk pana Koubka za rok 2016 byl 196 400 Kč. Sociální i zdravotní pojištění se bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu ve výši 98 200 Kč (196 400 Kč x 50 %). Roční sociální pojištění činí 28 675 Kč (98 200 Kč x 29,2 %) a roční zdravotní pojištění 13 257 Kč (98 200 Kč x 13,5 %). Protože pan Koubek zaplatil během roku 2016 vyšší měsíční zálohy, tak nebude po odevzdání přehledů o příjmech a výdajích žádné pojistné doplácet a ještě obdrží od obou institucí přeplatek.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ