Je zdanění práce v Česku skutečně progresivní?

02.06.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Přestože je v Česku zavedena 7% solidární daň, tak je zdanění práce u velmi nadstandardních mezd nižší než u průměrné mzdy a jenom mírně vyšší než u minimální mzdy. Jak je to možné? Jaké je skutečné zdanění práce u jednotlivých mezd v Česku?

Celkové daně ze mzdy zaměstnance vypočítáme, když od mzdových nákladů zaměstnavatele odečteme čistou mzdu, kterou skutečně zaměstnanec obdrží na svůj bankovní účet. Jestliže tuto vypočtenou částku vydělíme celkovými mzdovými náklady zaměstnavatele, tak získáme zdanění práce v procentech.

Jaké daně ze mzdy se odvádí?

Zaměstnanci je z hrubé mzdy sraženo jeho zaměstnavatelem daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdy) a zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy). Sociální pojištění a zdravotní pojištění dále za zaměstnance odvádí zaměstnavatel (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění). Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob mají všichni zaměstnanci nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok, základní daňová sazba je 15 %, z roční hrubé mzdy nad 1 355 136 Kč se ještě odvádí 7% solidární daň z příjmu. Při výpočtu zdravotního pojištění a sociálního pojištění se žádné slevy neuplatňují. Sociální pojištění se však odvádí pouze do maximálního vyměřovacího základu, který pro rok 2017 činí 1 355 136 Kč.

Praktický výpočet

Zdanění práce v Česku si prakticky vypočítáme u tří ročních mezd, a sice ve výši 132 000 Kč (roční minimální mzda), ve výši 332 000 Kč (průměrná měsíční mzda za rok 2016 vynásobená dvanácti měsíci a zaokrouhlená na tisícikoruny nahoru) a nadstandardní roční mzdy ve výši 3 320 000 Kč (desetinásobek průměrné roční mzdy). Výpočet zdanění práce provedeme dle legislativy roku 2017 a při výpočtu daně z příjmu fyzických osob budeme počítat pouze s uplatněním základní daňové slevy na poplatníka.

Výpočet zdanění práce u jednotlivých mezd

Položka Minimální mzda Průměrná mzda Nadstandardní mzda

Roční hrubá mzda

132 000 Kč

332 000 Kč

3 320 000 Kč

ZP zaměstnavatel

11 880 Kč

29 880 Kč

298 800 Kč

SP zaměstnavatel

33 000 Kč

83 000 Kč

338 784 Kč

Mzdové náklady

176 880 Kč

444 880 Kč

3 957 584 Kč

ZP zaměstnanec

5 940 Kč

14 940 Kč

149 400 Kč

SP zaměstnanec

8 580 Kč

21 580 Kč

88 084 Kč

Základ daně

176 800 Kč

444 800 Kč

3 957 500 Kč

Daň z příjmu

26 520 Kč

66 720 Kč

593 625 Kč

Solidární daň

0 Kč

0 Kč

137 541 Kč

Daň z příjmu celkem

26 520 Kč

66 720 Kč

731 166 Kč

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

24 840 Kč

24 840 Kč

Vypočtená daň z příjmu

1 680 Kč

41 880 Kč

706 326 Kč

Čistá roční mzda

115 800 Kč

253 600 Kč

 2 376 190 Kč

Celkové daně ze mzdy

61 080 Kč

191 280 Kč

1 581 394 Kč

Zdanění práce

34,5 %

43,0 %

40,0 %

vlastní výpočet autora

Zdanění práce u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu je v Česku o 3 % vyšší než u zaměstnance majícího hrubou mzdu desetkrát vyšší. U hrubé roční mzdy 5 000 000 Kč dosahuje zdanění práce pouze 38,0 % a je pouze o 3,5 % vyšší než u zdanění práce u minimální mzdy. Důvodem je neplacení sociálního pojištění ze mzdy nad maximální vyměřovací základ. A v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa i nízká sazba solidární daně, ve většině zemí OECD je zavedeno více daňových sazeb a horní sazba daně často dosahuje 35 % a více.

Roční mzdy a zdanění práce

V přiložené tabulce máme uvedeno zdanění práce v procentech dle dosažené roční hrubé mzdy. Výpočet je proveden dle legislativy roku 2017 a při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka. Daňové podmínky při vysokých příjmech jsou v Česku příznivé.

Roční hrubá mzda Celkové daně ze mzdy Čistá mzda Zdanění práce

200 000 Kč

105 360 Kč

162 640 Kč

39,3 %

400 000 Kč

235 560 Kč

300 440 Kč

43,9 %

600 000 Kč

365 760 Kč

428 240 Kč

45,5 %

800 000 Kč

495 960 Kč

576 040 Kč

46,3 %

1 000 000 Kč

626 160 Kč

713 840 Kč

46,7  %

1 500 000 Kč

910 724 Kč

1 063 060 Kč

46,1 %

2 000 000 Kč

1 094 974 Kč

1 423 810 Kč

43,5 %

3 000 000 Kč

1 463 474 Kč

2 145 310 Kč

40,6 %

4 000 000 Kč

1 831 974 Kč

2 866 810 Kč

39,0 %

5 000 000 Kč

2 200 474 Kč

3 588 310 Kč

38,0 %

vlastní výpočet autoraPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ