7 případů, jak platit zdravotní pojištění, když máte více příjmů

07.06.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Hodně lidí má více pravidelných měsíčních příjmů. Jak je to s placením měsíčních záloh na zdravotním pojištění, když jedním ze zdrojů příjmů je i samostatná výdělečná činnost? Podívejme se na 7 vybraných souběhů.

Zaměstnanci nemají s placením zdravotního pojištění žádné starosti, a to ani v případě, že pracují současně pro dva zaměstnavatele. Za výpočet a odvod zdravotního pojištění je zodpovědný vždy zaměstnavatel. Zaměstnanci musí pouze oznamovat zaměstnavateli případnou změnu zdravotní pojišťovny. Jak to však mají s platbou zdravotního pojištění OSVČ s dalšími příjmy?

1) Plný úvazek

Zaměstnanci pracující na plný úvazek, kteří si přivydělávají samostatnou výdělečnou činností (např. o víkendech), během roku žádné zálohy neplatí. V jejich případě je samostatná výdělečná činnost považována za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Zdravotní pojištění za celý rok 2017 se vypočítá dle skutečně dosaženého hrubého zisku. Při výpočtu nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Měsíční zálohy se neplatí ani v dalších letech.

2) Zkrácený úvazek

Za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se považuje výkon samostatné výdělečné činnosti, i když je závislá práce vykonávána pouze na zkrácený úvazek. Podmínkou však je, že zdravotní pojištění ze zaměstnání je vždy vypočteno alespoň z minimálního vyměřovacího základu ve výši 11 000 Kč. Při splnění této podmínky platí stejná pravidla jako při výkonu samostatné výdělečné činnosti u práce na plný úvazek.

3) Ostatní příjmy

Jestliže má osoba samostatně výdělečně činná během roku další daňové příjmy dle § 10 zákona o dani z příjmu, potom tyto příjmy nemají vliv na platbu zdravotního pojištění. Výkon samostatné výdělečné činnosti je považován za hlavní zdroj příjmů. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti se platí v měsících roku 2017 od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016 měsíční zálohy odpovídající dosaženému hrubému zisku v roce 2016. Vždy však musí být v roce 2017 placena alespoň minimální měsíční záloha ve výši 1 906 Kč.


Jak platit v roce 2017 zdravotní pojištění?

 


4) Rodičovský příspěvek

Některé maminky na rodičovské dovolené mají mimo rodičovský příspěvek i vlastní příjem ze samostatné výdělečné činnosti. Samostatná výdělečná činnost vykonávána během pobírání rodičovského příspěvku se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Měsíční zálohy se neplatí pouze v prvním roce výkonu takové činnosti, v dalším roce již ano a jejich částka odpovídá skutečně dosaženému zisku a může činit např. 300 Kč měsíčně.

5) Důchod

Každoročně stoupá počet penzistů (starobních nebo invalidních), kteří si přivydělávají vlastní samostatnou výdělečnou činností. Pobírají tedy současně důchod a příjem ze samostatné výdělečné činnosti. V těchto případech se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. V roce zahájení samostatné výdělečné činnosti se měsíční zálohy neplatí a zdravotní pojištění se za daný rok následně doplatí jednorázově při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích dle skutečně dosaženého hrubého zisku. Následně se však již měsíční zálohy platí, a to ve výši odpovídající skutečně dosaženému zisku, neplatí zde povinnost minimální měsíční zálohy.

6) Dohoda o provedení práce

Z měsíční odměny ve výši 10 000 Kč a méně plynoucí z dohody o provedení práce se neplatí zdravotní pojištění. OSVČ, které si přivydělávají během výkonu samostatné výdělečné činnosti, na dohodu o provedení práce pro některého zaměstnavatele s měsíční odměnou do limitu, vykonávají tedy stále hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Při výpočtu ročního zdravotního pojištění musí být tedy dodržen alespoň minimální vyměřovací základ za všechny měsíce. Měsíční záloha na zdravotním pojištění se platí vždy do 8. dne následujícího měsíce.

7) Nájem

Z příjmů z pronájmu nemovitosti dle § 9 zákona o dani z příjmu se neplatí zdravotní pojištění. Takový pravidelný měsíční příjem nemá tedy vliv na výpočet zdravotního pojištění. Osoba samostatně výdělečně činná mající pravidelný příjem z nájmu dle § 9 vykonává tedy hlavní samostatnou výdělečnou činnost a musí platit měsíční zdravotní pojištění, vždy alespoň v minimální výši. Minimální měsíční zálohy platí i OSVČ, které v roce 2017 zahájí samostatnou výdělečnou činnost.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ