Máté nízké příjmy? Do penze odejděte už v prosinci

17.10.2017 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočet starobního důchodu je individuální záležitostí, protože záleží na celém průběhu pojištění žadatele o důchod. Při naprosto stejných vstupních údajích je však výhodnější do řádné penze při nízkých příjmech odejít v prosinci 2017 a ne v příštím roce. Výpočet si provedeme na praktickém příkladu.

Výše měsíčního starobního důchodu závisí na průměrné mzdě za odpracované roky v současné hodnotě a získané době pojištění v celých ukončených letech. Výpočet důchodu však ovlivňuje i výpočtová formule důchodu, která se v jednotlivých letech liší.

V minulosti docházelo ke změně procentního zápočtu v jednotlivých redukčních hranicích, změny výpočtové formule důchodu byly rozsáhlejší. Pro rok 2018 se mění pouze částky redukčních hranic, rozdíly jsou tedy nižší než v minulosti. Přesto je rozdíl, zdali se odejde do penze koncem roku 2017, nebo až začátkem roku 2018. Kdo si pohorší? Lidé s podprůměrnými příjmy a to z důvodu vysoké valorizace důchodu od ledna 2018. Od ledna se budou valorizovat (zvyšovat) všechny důchody pobírané v roce 2017 z minulých let nebo přiznané během roku 2017.

Praktický příklad: do důchodu v prosinci, nebo v lednu?

Paní Nováková má osobní vyměřovací základ (průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky) ve výši 12 000 Kč. Paní Nováková získala dobu pojištění v rozsahu 42 let. Paní Nováková dosáhne 10. prosince 2017 řádného důchodového věku a v prosinci 2017 tedy odejde do penze.

  • Měsíční starobní důchod paní Novákové v roce 2017 bude 10 110 Kč (základní výměra důchodu 2 550 Kč + procentní výměra důchodu ve výši 7 560 Kč).
  • Měsíční starobní důchod paní Novákové se však bude od ledna 2018 valorizovat. Základní výměra důchodu se zvýší o 150 Kč a procentní výměra o 3,5 %. V roce 2018 bude tedy paní Nováková pobírat měsíční státní důchod ve výši 10 525 Kč (základní výměra ve výši 2 700 Kč + procentní výměra důchodu ve výši 7 825 Kč).

Paní Beránková dosáhne řádného starobního důchodu v lednu 2018. Paní Beránková bude mít osobní vyměřovací základ rovněž 12 000 Kč a získá dobu pojištění rovněž v rozsahu 42 let.

  • Měsíční starobní důchod paní Beránkové bude 10 260 Kč (základní výměra ve výši 2 700 Kč + procentní výměra ve výši 7 560 Kč).
  • Paní Beránková má stejně vysokou procentní výměru důchodu jako paní Nováková z důvodu, že v první redukční hranici se započítává osobní vyměřovací základ ze 100 % a zvýšení první redukční hranice z 12 423 Kč na 13 191 Kč nemá pro paní Beránkovou pozitivní vliv jako pro občany např. již pro občany s podprůměrnou mzdou za odpracované roky ve výši 14 000 Kč.

Paní Beránková bude tedy při stejných vstupních údajích mít nižší státní měsíční důchod v roce 2018 o 265 Kč oproti paní Novákové, přestože obě paní měly stejný průběh pojištění. Paní Nováková totiž dosáhne na vysokou valorizaci důchodu.


Jak se bude počítat důchod v roce 2018

Vše o valorizaci důchodů 2018


Vstupní údaje nebývají stejné

Žadatel o důchod nemá zpravidla naprosto stejné vstupní údaje pro výpočet důchodu v roce 2017 a v roce 2018. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2017 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2016, zatímco při výpočtu starobního důchodu v roce 2018 se započítávají příjmy v letech 1986 až 2017. Rovněž přepočítací koeficienty pro příjmy v jednotlivých letech jsou odlišné, pro rok 2018 výhodnější. Protože doba pojištění se vždy počítá pouze v celých ukončených letech, tak při pozdějším odchodu do penze se může ukončit další rok pojištění.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY