V roce 2018 bude za dlouhodobou nemoc více peněz

31.10.2017 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočtová formule nemocenské u dlouhodobé nemoci bude příští rok výhodnější. Podívejme se v konkrétních příkladech o kolik.

Při splnění zákonných podmínek náleží nemocenská od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Výše nemocenské závisí na dosahovaném příjmu v rozhodném období. Nemocenská se zpravidla vypočítává z hrubých příjmů dosažených ve 12 předcházejících kalendářních měsících na jeden den.

Tzv. denní vyměřovací základ se následně redukuje. V první redukční hranici se započítává z 90 %, ve druhé z 60 % a ve třetí z 30 %. První redukční hranice v roce 2018 bude do 1 000 Kč, druhá od 1 000 Kč do 1 499 Kč a třetí od 1 499 Kč do 2 998 Kč.

Nutná účast na nemocenském pojištění

Zaměstnanci mají nárok na nemocenskou pouze v případě, že jsou účastni na nemocenském pojištění. Tato podmínka není splněna např. v měsících, kdy měsíční odměna z dohody o provedení práce činí 10 000 Kč a méně. Ze zkráceného úvazku se odvádí sociální pojištění vždy, proto vzniká nárok na nemocenskou i při práci na zkrácený úvazek, výše nemocenské však následně odpovídá výši dosahovaného příjmu.

Praktický příklad: práce na DPP u 3 zaměstnavatelů

Paní Kučerová pracuje pro tři zaměstnavatele současně, pro každého na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. V případě pracovní neschopnosti nevznikne paní Kučerové nárok na nemocenskou ani z jednoho zaměstnání, neboť ani u jednoho zaměstnavatele není splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění.

Nemocenská po skončení pracovního poměru

Nárok na nemocenskou mají zaměstnanci i po skončení pracovního poměru, jestliže k pracovní neschopnosti dojde v 7denní ochranné lhůta po skončení zaměstnání. Po skončení zaměstnání však náleží pouze nemocenská, náhrada mzdy nikoliv. Nárok na náhradu mzdy vyplácenou zaměstnavatelem náleží pouze za dobu trvání pracovního poměru.

Praktický příklad: pracovní poměr na dobu určitou

Paní Sýkorové skončí pracovní poměr na dobu určitou k 31. 10. 2017. Dne 3. 11. 2017 je paní Sýkorová uznána práce neschopnou. Protože paní Sýkorová nastoupí na nemocenskou v 7denní ochranné lhůtě, tak bude mít nárok na nemocenskou. Výše nemocenské se vypočítá z rozhodného příjmu v posledním zaměstnání.

Vyšší částka nemocenského

Při výpočtu denní nemocenské v roce 2017 činí denní nemocenská za každý den 60 % z redukovaného osobního vyměřovacího základu. V roce 2018 se však bude výše denní nemocenské lišit v závislosti na tom, o který den nemoci se jedná. Od 15. dne nemoci do 30. dne nemoci bude činit 60 %, od 31. dne do 60. dne potom 66 % a od 61. dne potom 72 %. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočítánu dlouhodobou nemocenskou za celkem 100 dní. Počítá se pouze počet dní nároku na nemocenskou, čili 100 dní od 15. dne pracovní neschopnosti.

Částka nemocenské za 100 dní

Hrubá mzda

Nemocenská v roce 2017

Nemocenská v roce 2018

15 000 Kč

26 700 Kč

30 372 Kč

20 000 Kč

35 600 Kč

40 484 Kč

25 000 Kč

44 400 Kč

50 556 Kč

30 000 Kč

52 500 Kč

60 698 Kč

35 000 Kč

58 500 Kč

67 726 Kč

40 000 Kč

64 400 Kč

74 454 Kč

45 000 Kč

69 100 Kč

81 182 Kč

50 000 Kč

72 000 Kč

84 896 Kč

75 000 Kč

86 800 Kč

101 766 Kč

100 000 Kč

93 300 Kč

112 662 Kč

vlastní výpočet autora

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY