Dotace 2018. Stát dá na zateplení, na nový kotel i čističku vody

08.01.2018 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Když se v novém roce pustíte do zateplování domu nebo rekonstrukce topné soustavy, můžete si říct o dotaci. Rok 2018 by z hlediska státních příspěvků mohl být štědrý. Podívejte se, kde a o kolik si můžete říct.

Dotační program na zateplování a výstavbu úsporných domů běží v České republice už od roku 2009. První miliardu rozdělila Zelená úsporám, jak se program původně jmenoval, na začátku roku 2010. Od roku 2015 běží program Nová zelená úsporám v kontinuální výzvě. To znamená, že lidé mohou o příspěvky žádat průběžně, nejpozději do 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání finanční prostředků. Peníze, které domácnosti na zateplení domů dostávají, pocházejí z prodeje emisních povolenek a jedná se až o 5 miliónů korun.

Nová zelená úsporám je rozdělena do tří hlavních oblastí.

  • Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (oblast A). Lidé mohou žádat o příspěvek na zateplení obálky budovy (výměna oken a dveří, zateplení obvodových zdí, stěn nebo stropů a podlah).
  • Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (oblast B). Dotace podporují výstavbu nových rodinných budov, které se blíží standardům pasivního domu.
  • Efektivní využití zdrojů energie (oblast C). Z programu je možné získat příspěvek na instalaci solárně-termických nebo fotovoltaických panelů, na nucené větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace) nebo na výměnu neekologického zdroje tepla (například kotel na uhlí) za ekologický zdroj (například kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo).

O dotace mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby). Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně 50 procent řádně doložených způsobilých výdajů. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 milionů korun. Dotace je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření.

Kotlíkové dotace – až 127 500 korun na kotel

Od září 2017 běží druhá vlna dotačního programu, která potrvá do roku 2019. Záměrem úřadů je, aby se v České republice do roku 2022 vyměnilo kolem 100 tisíc starých kotlů. Dotaci ve výši až 127 500 korun mohou lidé získat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo automatický kombinovaný kotel.

Příspěvek je možné použít nejen na pořízení zdroje vytápění a na jeho instalaci v domě, ale také na novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace. Oproti první výzvě není třeba realizovat mikroenergetická opatření, například dílčí výměnu oken či zateplení střechy.

Na kotlíkové dotace je připraveno celkem 9 miliard korun, které pro Českou republiku vyčlenila Evropská komise. Pořízení nových kotlů je financováno z Operačního programu Životní prostředí.

  • Lidé v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším (například Moravskoslezský kraj) získají bonus ve výši 7 500 korun.
  • Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 korun.
  • O kotlíkové dotace mohou domácnosti požádat na svém krajském úřadě.
  • Zde je seznam registrovaných kotlů/výrobků, které kotlíkové dotace podporují.

Domácí čističky vody – až 240 tisíc korun

Loni poprvé mohly domácnosti žádat o příspěvek na technologie určené na čištění splaškových vod. Aktuálně je připraveno 200 milionů korun na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren. Dalších 50 milionů Státní fond životního prostředí nabídne na výsadbu a obnovu sídelní zeleně.

Pilotní dotační výzva, která poprvé podpořila tzv. decentralizované čištění odpadních vod, odstartovala vloni v listopadu a ministerstvo v ní nabídlo 100 milionů korun. Státní fond životního prostředí po přijetí žádostí za 133 milionů korun na výstavbu 1 042 domovních čistíren výzvu předčasně uzavřel, nyní je ale k dispozici dvojnásobná výše prostředků.

Výše příspěvku je odstupňována podle kapacity jedné čistírny od 100 do 240 tisíc korun. Nově se dotace vztahuje i na monitorovací zařízení domovních čistíren pro nepřetržitý dohled provozovatelem, které může být dotováno částkou 10 tisíc korun (a nejméně 50 tisíc korun na celý projekt). Žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí od 16. října 2017 až do 30. června 2019, případně do vyčerpání vyčleněné částky. Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do konce roku 2021.


Čtěte také:

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU