Na které dani si z vašeho platu vezme stát nejvíc?

16.01.2018 | , Finance.cz
DANĚ


V praxi rozhodně neplatí, že nejvyšší daňové částky odvádí všichni na dani z příjmu fyzických osob. Situace je totiž individuální a často se odvádí více zejména na sociálním pojištění, ale někteří lidé platí nejvíc na zdravotním pojištění. Podívejme se na praktické výpočty v roce 2018.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění můžeme nazvat povinnou daní, protože kdo není pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěncem, ten musí zdravotní pojištění vždy platit. Při výpočtu zdravotního pojištění není žádný limit, do kterého se zdravotní pojištění neplatí, a ani není stanoven maximální vyměřovací základ. Navíc u nestátních pojištěnců musí být dodržen minimální vyměřovací základ.

  • Praktický příklad: zdravotní pojištění z příjmu z pronájmu

Paní Benešová bude mít za rok 2018 pouze roční příjem z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu ve výši 300 000 Kč. Žádné jiné zdanitelné příjmy nemá. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatňuje výdaje 30% paušálem. Za rok 2018 zaplatí na dani z příjmu fyzických osob 6 660 Kč (300 000 Kč x 70 % x 15 % - 24 840 Kč), uplatní pouze základní daňovou slevu na poplatníka. Na sociálním pojištění nezaplatí nic, protože příjem z pronájmu nepodléhá platbě na sociálním pojištění. Uvedené příjmy a uvedený rok se však nebude paní Benešové hodnotit pro důchodové účely. U zdravotní pojišťovny je však paní Benešová vedena jako osoba bez zdanitelných příjmů a má povinnost platit měsíčně zdravotní pojištění ve výši 1 647 Kč. Za rok 2018 zaplatí na zdravotním pojištění 19 764 Kč (1 647 Kč x 12 měsíců).

  • Praktický příklad: zdravotní pojištění jako vedlejší OSVČ

Penzista Krátký vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý roční zisk za rok 2018 (příjem ponížený o výdaje) bude mít 64 000 Kč. Na dani z příjmu nezaplatí z důvodu uplatnění slevy na poplatníka nic. Rovněž sociální pojištění nebude platit, neboť hrubý zisk je do limitu a při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2018 se sociální pojištění neplatí do částky 71 950 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. Na zdravotním pojištění však pan Krátký zaplatí 4 320 Kč (64 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

Sociální pojištění

Sociální pojištění se platí pouze do maximálního vyměřovacího základu, který pro rok 2018 činí 1 438 992 Kč. Pokud nevzniká povinnost z dosaženého příjmu sociální pojištění platit, potom nemusí být sociální pojištění placeno, ale dané období a příjmy nemají vliv na důchodové nároky.

  • Praktický příklad: sociální u OSVČ

Živnostnice Králová vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Za rok 2018 dosáhne hrubého zisku 300 000 Kč. Na dani z příjmu fyzických osob při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka zaplatí 20 160 Kč (300 000 Kč x 15 % - 24 840 Kč). Na sociálním pojištění zaplatí 43 800 Kč (300 000 Kč x 50 % x 29,2 %) a na zdravotním pojištění 24 283 Kč (minimální vyměřovací základ 179 874 Kč x 13,5 %)

  • Praktický příklad: sociální pojištění u zaměstnanců

Zaměstnanec Kovář má hrubou mzdu 30 000 Kč. Na dani z příjmu fyzických osob při uplatnění daňové slevy na poplatníka zaplatí 3 960 Kč (30 000 Kč x 1,34 x 15 % - 2 070 Kč), na sociálním pojištěn v souhrnu 9 450 Kč (1 950 Kč je mu sraženo z hrubé mzdy, dalších 7 500 Kč za něj zaplatí zaměstnavatel) a na zdravotním pojištění v souhrnu 4 050 Kč (1 350 Kč je mu sraženo z hrubé mzda a dalších 2 700 Kč za něj zaplatí zaměstnavatel).

Která daň je největší

Daň z příjmů fyzických osob

Na dani z příjmu fyzických osob platí nejvíce zejména lidé s vysokými příjmy a lidé, u kterých značnou část daňového základu tvoří zdanitelné příjmy, které nepodléhají odvodům na sociálním pojištění a zdravotním pojištění.

  • Praktický příklad: jaké daně platí podnikatel

Podnikatel Černý dosáhne za rok 2018 hrubého zisku ve výši 3 200 000 Kč. Při uplatnění základní daňové slevě na poplatníka zaplatí na dani z příjmu 455 160 Kč (3 200 000 Kč x 15 % - 24 840 Kč). Na sociální pojištění 420 186 Kč (1 438 992 Kč x 29,2 %) a na zdravotním pojištění 216 000 Kč (3 200 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

  • Praktický příklad: DPP do 10 tisíc

Studentka Dlouhá pracuje na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. U zaměstnavatele nemá podepsáno prohlášení k dani. Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí 1 500 Kč (10 000 Kč x 15 %). Sociální pojištění a zdravotní pojištění se u měsíčních odměn ve výši 10 000 Kč a méně u dohody o provedení práce neplatí.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát