V roce 2018 nastanou změny u oddlužení a osobního bankrotu. Jaké?

31.01.2018 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


V polovině ledna vláda schválila chystanou novelu insolvenčního zákona. Osobní bankrot si bude moci dovolit mnohem více lidí. Co dalšího se ještě změnilo?

I přes některá pozitivní opatření minulé vlády je v České republice stále vedeno okolo 4,5 milionu exekucí. Nelepší se ani situace tzv. vícečetných. Zhruba polovina lidí, od kterých jsou navíc dluhy vymáhány, má na sebe vedeno čtyři a více exekucí.

(foto: Shutterstock)

Co je osobní bankrot?

Osobní bankrot se nabízí jako řešení zvláště tehdy, pokud se nacházíte v insolvenci. Resp. kdy nejste schopni dostát svým dluhům a splatit je. Přesto být v insolvenci ještě stále neznamená, že soud bude s návrhem na bankrot souhlasit automaticky. Pokud by však oddlužení bylo soudem schváleno, nastane jedna z těchto situací:

  • Bude vám zabaven a prodán majetek. Peníze z prodeje se následně využijí na vyrovnání dluhu. Doba oddlužení se tímto krokem podstatě zkrátí.
  • Budou vám následujících 5 let strhávat srážky ze mzdy. Zůstane vám pouze nezabavitelné minimum, které v roce 2018 činí 6 225,33 Kč. Za každou vyživovanou osobu si pak navíc připočtěte 1 čtvrtinu z nezabavitelné částky, čili 1556,33 Kč.

O osobní bankrot nebo také o oddlužení si můžete zažádat na krajském soudě v místě trvalého bydliště. Soudu bude třeba doložit formulář se žádostí a samozřejmě i návrh. Ten smí od 1. července 2017 zpracovat a podat pouze advokát anebo akreditovaný poradce. Dříve jste mohli požádat i notáře.

Za zmíněných 5 let oddlužovacího procesu bylo třeba vždy splatit minimálně 30 % ze všech dluhů. Pokud se tak stalo, zbylých 70 % z pohledávky bylo smazáno a zapomenuto. Kdo necelou třetinu nebyl schopen uhradit během pětiletého období, upadl do konkurzu. Tak to ale aspoň vždy bývalo. Jak to bude teď?

Jak bude vypadat insolvence a oddlužení v roce 2018 podle vlády?

  • Osobní bankrot bude moci vyhlásit více dlužníků, a to bez ohledu na výši závazků a pohledávek.
  • Oddlužení bude moci nově trvat 3, 5 nebo 7 let. Na délce období bude záviset výše dluhů.
  • Dojde k tzv. nulové variantě oddlužení, což jednoduše řečeno znamená, že zmizí povinnost splatit minimálně 30 % z celkové výše pohledávky. Za to ale bude dlužník splácet klidně i 7 let namísto předchozích pěti.

Co na nový insolvenční zákon říkají věřitelé?

Česká asociace věřitelů (ČAV) opakovaně upozorňuje na úskalí tzv. oddlužovací novely insolvenčního zákona, kterou podpořila vláda. Novela podle ní není vhodným řešením nadměrné zadluženosti některých českých obyvatel. Naopak ve svém důsledku může přispět k jejich dalšímu nezodpovědnému zadlužování, a to na úkor věřitelů, kteří by nově nesli až stoprocentní finanční riziko. Vznik dluhů přitom věřitelé v řadě případů nemohou nijak ovlivnit, a neměli by proto za ně nést plnou odpovědnost.

„Vyřešit problematiku tzv. dluhových pastí je bezpochyby velmi potřebné, nedomnívám se však, že by právě předložená novela insolvenčního zákona mohla vést k vytyčenému cíli. Naopak se obávám, že může být pro některé dlužníky jen dalším signálem, že své dluhy nemusí platit. V budoucnu tak může vést k ještě větší míře zadluženosti,“ říká Pavel Staněk, prezident ČAV.

Náklady daného řešení by pak podle ČAV rozhodně neměli nést pouze věřitelé, jak zamýšlí projednávaná novela. „Je potřeba si uvědomit, že věřitelem nejsou jen poskytovatelé úvěrů, ale také například majitelé nemovitostí, kterým nájemníci dluží nájemné, společenství vlastníků bytových jednotek či bytová družstva, která doplácejí na své neplatící sousedy, nebo firmy či živnostníci, kteří třeba spotřebiteli poskytli určitou službu a nedostali za ni zaplaceno. Tito lidé nemohli vznik svých pohledávek nijak ovlivnit, je tedy nespravedlivé, aby stát řešil z podstaty věci sociální problém výhradně na jejich úkor,“ dodává Pavel Staněk.

Zdroj: ČAV


Jak moc jsou zadluženy české firmy a domácnosti?

Kdy vám nepovolí osobní bankrot?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY