Nově lze připojistit ošetřování dospělého po nemoci či úrazu. Kde?

05.02.2018 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Máte nemocného člena rodiny a rádi byste se pojistili před situací, kdy bude třeba nechat práce a vrhnout se na domácí péči? Ta možnost nově existuje!

Pojišťovna České spořitelny přináší prostřednictvím svého FLEXI životního pojištění unikátní pojištění. Od 1. února 2018 nabízí jako jediná pojišťovna v České republice pojištění ošetřování dospělého pro případ úrazu i nemoci. Pojistnou částku vyplácí až po dobu jednoho roku.

Pro koho je pojištění vhodné?

Pojištění je možné využít také pro případ Parkinsonovy či Alzheimerovy choroby, nejrozšířenějších neurodegenerativních onemocnění mozku, u nichž rychle roste počet postižených a přitom specializovaných zařízení na nutnou péči není dostatek nebo úplně scházejí. Pojištění tak řeší výpadek příjmu při dlouhodobém ošetřování dospělého člena rodiny či zajišťuje finance na profesionální péči. Potřebu finančního zajištění při takové situaci potvrzuje i poslední průzkum Pojišťovny České spořitelny, ve kterém vyšlo najevo, že:

  • Češi o dlouhodobě nemocné nejčastěji pečují sami, jen třetina využije profesionální pečovatele.
  • V České republice soustavně pečuje o nemocného člena rodiny přes 200 000 lidí.
  • Péče trvá nejčastěji jeden rok a snižuje rodinný rozpočet o 8 000 korun měsíčně, čili o 96 000 korun ročně.
  • Se nejčastěji jedná o péči z důvodu onkologických onemocnění a poté o nemoci, jako jsou stařecká demence, Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba.

„Ošetřovat pojištěného, kterému může být až sedmdesát let, může kdokoliv, člen rodiny nebo profesionální či jiný ošetřovatel, a kdekoliv, doma nebo v nemocnici. Klient od nás dostane podle nastavené pojistné částky až 20 000 korun za měsíc, které může použít jako kompenzaci za ušlý příjem někomu z rodiny nebo jako úhradu za ošetřování. Při vážné životní situaci tak nezatíží své blízké,“ uvedl výhody pojištění Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny. „Klienti nemusí dokládat svůj příjem ani to, že byli ošetřováni. Stačí potvrzení od lékaře o nezbytném ošetřování jinou osobou. Pojištění je také nezávislé na státním sociálním systému a zaměstnavateli,“ doplnil Petr Procházka.

Kolik stojí ošetřovatel a osobní asistence?

Ten, kdo si na domácí ošetřování člena rodiny sám netroufne, pak nejčastěji využívá pomoc nejrůznějších asistenčních a pečovatelských služeb. Ty samozřejmě nejsou hrazeny z dávek nemocenského pojištěni, a klienti si je proto musí zaplatit sami. Rozhodně ale nejde o pár kaček. Podle webu osobniasistent.cz činí základní hodinová sazba 130 korun na hodinu. V případě, kdy klient potřebuje asistenci na 2 hodiny a více, pak lze naštěstí uplatnit slevu. Přesto se nejedná o zanedbatelné sumy, a to zvláště tehdy, pokud nemocný potřebuje péči nebo asistenci každý den na několik hodin klidně i na půl roku.

Pokud se pak rozhodne o nemocného pečovat sám rodinný příslušník, i tak se bude jednat o poměrně velkou zátěž. Kvůli péči o příbuzného bude až na několik měsíců vyřazen z práce, což přispěje ke značnému zhoršení finanční situace. To tvrzení potvrdil loňský průzkum agentury Ipsos pro Pojišťovnu České spořitelny mezi lidmi, kteří v posledních pěti letech tuto situaci zažili. Příjem se nejčastěji snížil o 8 000 korun, pro normální fungování scházelo domácnostem 6 500 korun.

„Péče o nemohoucího trvala obvykle rok. Nejčastěji se jednalo o péči z důvodu onkologických onemocnění a poté o nemoci, jako jsou stařecká demence, Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba,“ přibližuje zkušenosti dotazovaných Martina Švábová, manažerka výzkumu Pojišťovny České spořitelny. Výsledky průzkumu rovněž ukázaly, že lidé nejčastěji pečovali o rodinné příslušníky sami, jen tři lidé z deseti měli po ruce pečovatele. Nejčastěji, v celé polovině případů, se starali o vlastní rodiče. V jedné třetině případů došlo kvůli zajištění péče k sestěhování.

Dlouhodobé ošetřovné v roce 2018

Ještě před Pojišťovnou České spořitelny se o dlouhodobě nemocné lidi a osoby, které je ošetřují, začala zajímat česká vláda. Pro rok 2018 zavedla novou dávku nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné, a to pro zaměstnance a dokonce i OSVČ.

Jeho podstata poté tkví v tom, že osoba, která ,,pozastavila“ práci kvůli nutnému ošetřování člena rodiny, má nárok na vyplácení 60 % denního vyměřovacího základu po dobu 90 dní dlouhodobé péče. I to má ale samozřejmě své podmínky, mezi které patří:

  • U zaměstnance účast na nemocenském pojištění minimálně 90 kalendářních dní za poslední 4 měsíce.
  • U OSVČ účast na nemocenském pojištění minimálně 4 měsíce.
  • Ošetřovaná osoba musí strávit minimálně 7 dní v nemocnici pro předpoklad, že bude vyžadovat dlouhodobou péči.

Kde žádat o dlouhodobé ošetřovné?

Nejprve si musíte u lékaře lůžkového oddělení, který ošetřuje člena vaší rodiny, zažádat o formulář. Formulář bude třeba vyplnit, lékař pak celou žádost potvrdí a podepíše. Samozřejmě také nesmí chybět ani souhlas a podpis ošetřované osoby. Tiskopis pak bude třeba doručit na OSSZ v místě trvalého bydliště. Dobrou zprávou na závěr pak je, že zaměstnavatel vám tento počin může zamítnout pouze ze závažných provozních důvodů.

Zdroj: tisková zprava PČS


Mohlo by vás zajímat:

Jak zařídit dlouhodobé ošetřovné?

Kdo může čerpat ošetřovné?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ