Jak vysoké mohou být exekuční srážky ze mzdy?

02.02.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Všichni věřitelé si rok od roku lépe hlídají své pohledávky a k vymáhání přistupují rychleji. Zaměstnanci mající pravomocné dluhy musí počítat se srážkami ze mzdy. Mzdová účetní přitom nemůže odmítnout srážku provést. Jak vysoké jsou srážky ze mzdy v roce 2018?

V případě finančních problémů je vhodné exekuci předejít a zkusit se včas s věřitelem domluvit,  např. na nižší měsíční splátce a splácení dluhu po delší dobu. Exekuční náklady jsou vysoké a při srážkách ze mzdy může být sražena citelně vyšší částka než při povolení nižších měsíčních splátek. Navíc většině zaměstnanců není příjemné, že zaměstnavatel ví o jeho finančních problémech a exekuci. I při exekuci formou srážek ze mzdy však musí dlužníkovi zůstat alespoň nezabavitelné minimum, jehož výše záleží na konkrétní životní situaci (zejména počtu vyživovaných osob). Při výpočtu srážek ze mzdy dochází k dopočtům a zaokrouhlování, proto výpočet srážek ze mzdy v článku zjednodušíme.

Důležité hraniční částky pro výpočet srážek ze mzdy v roce 2018

Text

Částka

Životní minimum jednotlivce

3 410 Kč

Normativní náklady na bydlení

5 928 Kč

Součet životního minima a normativních nákladů na bydlení

9 338 Kč

(3 410 Kč + 5 928 Kč)

Nezabavitelné minimum na dlužníka

(dvě třetiny z částky 9 338 Kč)

6 225,34 Kč

(9 338 Kč x 2/3)

Nezabavitelné minimum na každou vyživovanou osobu

(čtvrtina z částky 6 225,34 Kč)

1 556,34 Kč

(6 225,34 Kč x 1/4)

Kolik musí zůstat ženatému dlužníkovi se dvěma dětmi?

(zaokrouhleno na Kč nahoru)

10 895 Kč

(6 225,34 + 3 x 1 556,34)

Základem pro výpočet je čistá mzda

Srážky ze mzdy se provádí z čisté mzdy, tedy sjednané hrubé mzdě ponížené o daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. V roce 2018 se rozdíl nad částku 9 338 Kč sráží bez omezení. Třetina částky do 9 338 Kč je určena na úhradu pohledávky, druhá třetina slouží k úhradě přednostní pohledávky, u nepřednostní pohledávky zůstane dlužníkovi a třetí třetina zůstane vždy dlužníkovi.

Exekuce svobodný bezdětný a nepřednostní pohledávky

Pan Vykopal má čistou měsíční mzdu 20 000 Kč. Pan Vykopal je svobodný a bezdětný. Věřitel se domáhá své oprávněné pohledávky ve výši 240 000 Kč formou srážky ze mzdy. Jedná se o nepřednostní pohledávku. Jak vysoká bude srážka ze mzdy?

Panu Vykopalovi je z jeho čisté mzdy provedena srážka ve výši 7 549 Kč. Souhrnná částka nezabavitelného minima činí 6 225 Kč. Základna pro výpočet srážek ze mzdy je 13 775 Kč (20 000 Kč – 6 225 Kč). Nad částku 9 338 Kč se provádí exekuce v plném rozsahu, tedy v částce 4 437 Kč (13 775 Kč – 9 338 Kč). Jedna třetina z částky 9 338 Kč činí 3 112 Kč. Souhrnná exekuční částka je tedy 7 549 Kč (4 437 Kč + 3 112 Kč).

Exekuce svobodný bezdětný a přednostní pohledávka

Pan Svoboda má čistou měsíční mzdu 20 000 Kč. Pan Svoboda je svobodný a bezdětný. Na pana Svobodu je vedena exekuce formou srážky ze mzdy pro přednostní pohledávku ve výši 300 000 Kč. Jak vysoká srážka ze mzdy bude panu Svobodovi provedena z jeho mzdy?

Panu Svobodovi je z jeho čisté mzdy provedena srážka ze mzdy ve výši 10 662 Kč. Souhrnná částka nezabavitelného minima činí 6 225 Kč. Základna pro výpočet srážek ze mzdy je 13 775 Kč (20 000 Kč – 6 225 Kč). Nad částku 9 338 Kč se provádí exekuce v plném rozsahu, tedy v částce 4 437 Kč (13 775 Kč – 9 338 Kč). Dvě třetiny (jedná se o přednostní pohledávku) z částky 9 338 Kč jsou 6 225 Kč. Souhrnná exekuční srážka ze mzdy činí tedy 10 662 Kč (4 437 Kč + 6 225 Kč).

Exekuce ženatý s dětmi a nepřednostní pohledávka

Pan Procháka má čistou měsíční mzdu 20 000 Kč. Pan Procházka vyživuje manželku a dceru. Na pana Procházku je vedena exekuce formou srážky ze mzdy pro nepřednostní pohledávku ve výši 200 000 Kč. Jak vysoká bude exekuční srážka ze mzdy?

Panu Procházkovi je z jeho čisté mzdy provedena srážka ve výši 4 436 Kč. Souhrnná částka nezabavitelného minima je 9 338 Kč (6 225,34 Kč + 2 x 1 556,68 Kč). Základna pro výpočet srážek ze mzdy je tedy 10 662 Kč (20 000 Kč – 9 338 Kč). Nad částku 9 338 Kč se provádí exekuce v plném rozsahu, tedy v částce 1 324 Kč (10 662 Kč – 9 338 Kč). Jedna třetina z částky 9 338 Kč činí 3 112 Kč. Souhrnná exekuční částka je tedy 4 436 Kč (1 324 Kč + 3 112 Kč).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ