Kdo má povinnost odevzdat přehled za rok 2017?

08.02.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Jestliže není v zákonném termínu odevzdán přehled o příjmech a výdajích příslušné zdravotní pojišťovně, potom hrozí předepsání pokuty. Podívejme se v praktických příkladech, kdo v praxi zapomíná přehled odevzdat.

Pro každou zdravotní pojišťovnu je základním tiskopisem od osob samostatně výdělečně činných přehled o příjmech a výdajích. Za nesplnění této zákonné povinnosti může být OSVČ předepsána pokuta až ve výši 50 000 Kč. Opožděným doručením přehledu o příjmech a výdajích se přitom pokuta nesmazává. Když není přehled o příjmech a výdajích doručen, potom je zdravotní pojištění předepsáno v pravděpodobné výši, což je nevýhodné a povinnost doručit přehled potom stále trvá.

(foto: Shutterstock)

OSVČ a odchod do důchodu

Praktický příklad 1: Pan Starý vykonával samostatnou výdělečnou činnost během roku 2017 pouze v měsících lednu a únoru. V březnu odešel do starobního důchodu. Pan Starý je sice již několik měsíců starobním důchodcem, přesto musí za rok 2017 doručit na svoji zdravotní pojišťovnu přehled o příjmech a výdajích za rok 2017.

Odevzdání přehledů u vedlejší činnosti

Praktický příklad 2: Paní Černá byla po celý rok 2017 zaměstnankyní a pracovala na standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Současně během roku 2017 si přivydělávala samostatnou výdělečnou činností. Hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti činí za celý rok 2017 pouze 10 000 Kč. Přestože je hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti velmi nízký, tak musí paní Černá doručit na svoji zdravotní pojišťovnu přehled o příjmech a výdajích. Zdravotní pojištění se platí z jakkoliv vysokého vyměřovacího základu. Při výpočtu zdravotního pojištění není žádný limit pro osvobození, a to ani pro vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Výdělečná činnost při studiu

Praktický příklad 3: Student Pokorný si během studia nepravidelně přivydělává samostatnou výdělečnou činností. Pro účely placení zdravotního pojištění se jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Student Pokorný je totiž současně státním pojištěncem. I student Pokorný bude z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti platit zdravotní pojištění a musí odevzdat přehled o příjmech a výdajích. I státní pojištěnci vykonávající samostatnou výdělečnou činnost mají povinnost odevzdat přehled o příjmech a výdajích.

Změna pojišťovny - kam doručit přehled?

Praktický příklad 4: Podnikatel pan Beneš změnil od 1. července 2017 zdravotní pojišťovnu. Pan Beneš se mylně domnívá, že za rok 2017 doručí přehled o příjmech a výdajích pouze na novou zdravotní pojišťovnu. Není tomu tak. Za rok 2017 musí pan Beneš doručit přehled o příjmech a výdajích na obě zdravotní pojišťovny, tedy na starou i novou.

Výdělečná činnost 1 měsíc v roce

Praktický příklad 5: Paní Procházková zahájila samostatnou výdělečnou činnost v měsíci prosinci 2017. I paní Procházková má povinnost podat za rok 2017 přehled o příjmech a výdajích, přestože samostatná výdělečná činnost trvala v roce 2017 pouze jeden měsíc.

Osoba bez zdanitelných příjmů

Praktický příklad 6: Pan Novák byl po celý rok 2017 u zdravotní pojišťovny veden jako osoba bez zdanitelných příjmů, protože pro účely placení zdravotního pojištění nebyl zaměstnancem, OSVČ ani státním pojištěncem. Jako OBZP si platil sám zdravotní pojištění v zákonné výši 1 485 Kč. Přestože pan Novák platil měsíční zdravotní pojištění, tak se nejednalo o zálohy na zdravotním pojištění jako v případě OSVČ. Pan Novák nemá tedy povinnost podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2017. Povinnosti ohledně placení zdravotního pojištění byly splněny zákonnou měsíční platbou. Přehled o příjmech a výdajích odevzdávají pouze občané, kteří vykonávali samostatnou výdělečnou činnost.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát