Spolupráce manželů a daně za rok 2017

28.02.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Osoba samostatně výdělečně činná nemůže zaměstnat svoji manželku (manžela), řešením může být spolupráce. Rodinná daňová úspora může být díky spolupráci různě vysoká. Podívejme se na praktický příklad.

Manžel může na spolupracující manželku (nebo manželka na spolupracujícího manžela, pravidla jsou stejná) převést maximálně 50 % podílu příjmů a výdajů a částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, nesmí činit za kalendářní rok více než 540 000 Kč nebo 45 000 Kč za každý měsíc spolupráce. Spolupracující manželka je vedena rovněž jako OSVČ a musí si plnit své oznamovací povinnosti a za rok 2017 musí odevzdat daňové přiznání na finančním úřadu a přehledy o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovně a místně příslušné OSSZ. Kolik peněz v souhrnu může rodina ušetřit na daních?

Spolupráce manželů, převedení příjmů  za rok 2017 - výpočet

zdroj: Shutterstock

Převedení příjmů na manželku

Živnostník Novák dosáhl za rok 2017 hrubého zisku 400 000 Kč, vede daňovou evidenci. Manželka pana Nováka měla po celý rok hrubou mzdu 15 000 Kč a současně pomáhá manželovi s administrativou. Daňové zvýhodnění na dceru uplatní pan Novák. Manželka je tedy spolupracující osoba a splnila své oznamovací povinnosti. Pan Novák převede na manželku 15 %. Ve druhé variantě si vypočítáme, kolik by zaplatila v souhrnu rodina na povinných daních, kdyby manželka nebyla spolupracující osobou.

a) Manželka je spolupracující osobou

Text

Pan Novák

Paní Nováková

Daňový základ ze závislé činnosti

0 Kč

241 200 Kč

(15 000 x 12 x 1,34)

Daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti

340 000 Kč

(400 000 x 85 %)

60 000 Kč

(400 000 x 15 %)

Celkový základ daně

(zaokrouhleno na sta dolů)

340 000 Kč

301 200 Kč

(241 200 + 60 000)

Daň z příjmu

51 000 Kč

(340 000 x 15 %)

45 180 Kč

(301 200 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

24 840 Kč

Daň po slevě

26 160 Kč

(51 000 – 24 840)

20 340 Kč

(45 180 – 24 840)

Daňové zvýhodnění

13 404 Kč

(1 117 x 12 měsíců)

0 Kč

Daň z příjmu za rok 2017

12 756 Kč

(26 160 – 13 404)

20 340 Kč

Zaplacené zálohy během roku

0 Kč

11 340 Kč

(945 x 12 měsíců)

Nedoplatek na dani z příjmu

12 756 Kč

9 000 Kč

(20 340 – 11 340)

Sociální pojištění ze závislé činnosti

0 Kč

11 700 Kč

(975 x 12 měsíců)

Sociální pojištění ze SVČ

49 640 Kč

(340 000 x 50 % x 29,2 %)

0 Kč

(hrubý zisk je do limitu)

Zdravotní pojištění ze závislé činnosti

0 Kč

8 100 Kč

(675 x 12 měsíců)

Zdravotní pojištění ze SVČ

22 950 Kč

(340 000 x 50 % x 13,5 %)

4 050 Kč

(60 000 Kč x 50 % x 13,5 %)

Souhrnná daňová částka manželů za rok 2017

129 536 Kč

(12 756 + 20 340 + 11 700 + 49 640 + 8 100 + 22 950 + 4 050)

vlastní výpočet autora

V případě spolupráce zaplatí manželé na povinných daních (dani z příjmu, sociálním pojištění a zdravotním pojištění) celkem 129 536 Kč. Do daňových odvodů započítáváme i povinné pojistné sražené paní Novákové z hrubé mzdy v zaměstnání. Počítáme pouze přímo sražené povinné pojistné paní Novákové z hrubé mzdy, tj. 6,5 % na sociálním pojištění a 4,5 % na zdravotním pojištění.

Paní Nováková neplatí sociální pojištění ze samostatné výdělečné činnosti, protože v případě paní Novákové se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti (je zaměstnankyní) a hrubý zisk za celý kalendářní rok je nižší než 67 756 Kč. Při hrubém zisku do limitu se sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí.

b) Manželka není spolupracující osobou

Text

Pan Novák

Paní Nováková

Daňový základ ze závislé činnosti

0 Kč

241 200 Kč

(15 000 x 12 x 1,34)

Daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti

400 000 Kč

 

0 Kč

Celkový základ daně

(zaokrouhleno na sta dolů)

400 000 Kč

241 200 Kč

 

Daň z příjmu

60 000 Kč

(400 000 x 15 %)

36 180 Kč

(241 200 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

24 840 Kč

Daň po slevě

35 160 Kč

(60 000 – 24 840)

11 340 Kč

Daňové zvýhodnění

13 404 Kč

(1 117 x 12 měsíců)

0 Kč

Daň z příjmu za rok 2017

21 756 Kč

(35 160 – 13 404)

11 340 Kč

Zaplacené zálohy během roku

0 Kč

11 340 Kč

(945 x 12 měsíců)

Nedoplatek na dani z příjmu

21 756 Kč

0 Kč

Sociální pojištění ze závislé činnosti

0 Kč

11 700 Kč

(975 x 12 měsíců)

Sociální pojištění ze SVČ

58 400 Kč

(400 000 x 50 % x 29,2 %)

0 Kč

Zdravotní pojištění ze závislé činnosti

0 Kč

 8 100 Kč

(675 x 12 měsíců)

Zdravotní pojištění ze SVČ

27 000 Kč

(400 000 x 50 % x 13,5 %)

0 Kč

Souhrnná daňová částka manželů za rok 2017

138 296 Kč

(21 756 + 11 340 + 11 700 + 58 400 + 8 100 + 27 000)

vlastní výpočet autora

Spolupráce znamená pro manžele souhrnnou daňovou úsporu 8 760 Kč (138 296 Kč – 129 536 Kč). Manželé ušetří totiž na sociálním pojištění, neboť z převedeného zisku na manželku se neplatí sociální pojištění, neboť hrubý zisk je do limitu. V případě spolupráce se však hrubý zisk ve výši 60 000 Kč nebude hodnotit pro důchodové účely ani jednomu z manželů, s tím je potřeba počítat.

Úspora může být i vyšší

V praxi může být spolupráce ještě více výnosná. Zejména v případě, kdy u dalších zdanitelných příjmů manželky (manžela) nejsou v plném rozsahu využity daňové slevy a daňové odpočty. Potom dojde i k úspoře na dani z příjmu fyzických osob.


Čtěte také:

Sleva na manželku za rok 2017

Jak podat daňové přiznání?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ