Jak vyplnit daňové přiznání pro zaměstnance

01.03.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Čeká vás odevzdání daňového přiznání? Začínáte s vyplňováním, ale nevíte, co do které kolonky patří? Pomůžeme vám!

Za většinu zaměstnanců provedete roční zúčtování daně zaměstnavatel. Najdou se pak ale i takoví, pro které je povinné odevzdat daňové přiznání. Kteří to jsou?

Kdy podává zaměstnanec daňové přiznání?

 • Pokud má více než jedno zaměstnávání, resp. přivydělává si jinde na DPČ, DPP nebo jako OSVČ.
 • Pokud má příjmy z pronájmu.
 • Pokud má příjmy z kapitálového majetku, např. z prodeje cenných papírů.
 • Pokud má úroky na podnikatelských účtech.
 • Pokud prodal nemovitost, kdy příjem z prodeje není osvobozen od daně.
 • Pokud obdržel dary, které nejsou osvobozeny od daně.

Kde najít formulář daňového přiznání?

Elektronický formulář přiznání daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti naleznete na daňovém portále finanční správy. V záhlaví zkontrolujte zdaňovací období, správně by se tam mělo objevit 2018. Poté vyberte příslušný finanční úřad (v místě trvalého bydliště), pod který spadáte dle místa svého trvalého bydliště, doplňte rodné číslo bez lomítka a zaškrtněte, zdali se jedná o přiznání řádné anebo opravné.

Následně můžete přejít k 1. oddílu. Vyplňte údaje o sobě, tzn. opět rodné číslo, jméno a příjmení, případně rodné příjmení nebo titul. Nevynechejte ani vypsání celé adresy včetně kontaktních údajů, jako je email a mobilní telefon. Pokud vám daňové přiznání zpracovává účetní nebo daňový poradce, bude třeba vyplnit i údaje o podepisující osobě. O tom, že vám dělá daně odborník, ale musíte včas informovat úřad.

Jak vyplnit daňové přiznání

zdroj: Shutterstock

Jak na základ daně z příjmů fyzických osob?

Ve 2. oddíle nejprve rozklikněte výpočtovou tabulku. Do ní bude třeba doplnit veškeré příjmy za rok 2018. K vyplnění budete potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele. Z něj vyčtěte a opište úhrn příjmů ze závislé činnosti, úhrn povinného pojistného, sraženou zálohu na daň a případně i daňové bonusy. Tímto způsobem do přiznání zahrňte veškeré příjmy ze zaměstnání, DPP, DPČ, ze samostatně výdělečné činnosti či autorského honoráře za rok 2018. Když se vrátíte zpět na původní tabulku, můžete vidět, že za vás formulář vypočítal základ daně ze závislé činnosti.

Nezdanitelné částky základu daně

Ve 3. oddíle budete vyplňovat nezdanitelné částky, čímž si trošku snížíte daňový základ.

 • Darem se myslí, co jste darovali příslušné organizaci. Pokud máte potvrzení, lze uplatnit i darování krve. 1 odběr se pak rovná 3000 Kč.
 • Do kolonky odečet úroků uveďte úroky ze stavebního spoření či hypotéky, pokud máte. Nemovitost navíc musí sloužit k vašemu bydlení nebo k bydlení blízkých členů rodiny, nikoliv třeba k podnikání.
 • Dále si také můžete nechat odečíst příspěvky na penzijní pojištění a připojištění nebo na životní pojištění, pokud máte.
 • Odborové příspěvky jsou příspěvky zaplaceny odborové organizaci.
 • Pokud jste skládali zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, doplňte danou částku do příslušného políčka.

Položky

Kolik můžete max. uplatnit

Co k uplatnění potřebujete

Dary

15 % úhrnu základu daně

Darovací smlouvu

Odečet úroků z hypotéky, stavebního spoření

300 000 Kč

Potvrzení od banky

Penzijní pojištění a připojištění

24 000 Kč

Potvrzení penzijní společnosti

Životní pojištění

24 000 Kč

Potvrzení od společnosti

Odborové příspěvky

3000 Kč

Potvrzení o příspěvku

Úhrada za zkoušky

10 000 Kč, u zdravotně postiženého 13 000 Kč, u těžce postiženého 15 000 Kč

Potvrzení o úhradě zkoušky

Po vypsání nezdanitelných částech základu daně můžete vidět ve spodních dvou kolonkách výpočty. U všech bodů nezapomeňte doplnit i počet měsíců, ve kterých byla sleva uplatňována. Ve 4. oddíle nic nevyplňujte. Na stránce pak můžete vidět vypočtení daně, případně solidární zvýšení daně a daně celkem.

Uplatnění slev na dani a daňová zvýhodnění

Do slevy na poplatníka vepište 24 840 Kč. Pokud má manžel/manželka nebo registrovaný partner celkové příjmy nižší než 68 000 Kč, lze na něj uplatnit slevu také ve výši 24 840 Kč. Do tabulky č. 1 bude třeba nejprve dopsat jméno, příjmení a rodné číslo manžela. Následně uveďte i počet měsíců, během kterých byla sleva uplatňována. Pokud je navíc váš protějšek ZTP, vyplňte i tuto kolonku.

Jestliže máte invalidní důchod, vyplňte kolonku:

 • Základní na invaliditu – 1. a 2. stupeň ID
 • Rozšířená na invaliditu – 3. stupeň ID

a) Sleva na studenta a ZTP

Pokud jste držitelem průkazu ZTP/P, do kolonky napište částku 16 140 Kč. Jestliže jste student, doplňte částku 4 020 Kč. Ta platí pro studium do 26 let, v případě doktorského studijního programu do 28 let. Ve všech případech v tomto oddílu také potřebujete vypsat počet měsíců, ve kterých jste slevu uplatňovali a doložit potvrzení.

b) Sleva za umístění dítěte

Uplatnit ji mohou rodiče, jejichž dětí chodí do školky. Maximální částka činí 12 200 Kč.

Sleva na dítě

V tabulce č. 2 si lze odečíst slevy na děti, které s vámi žijí ve společné domácnosti. Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů. Uvádějí se zde děti do 18 let nebo do 26 let. Podmínkou ale je, že musí soustavně studovat. Do kolonek bude třeba uvést jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, a zdali má průkaz ZTP/P. Opět doplňte počet měsíců. V kolonkách níže pak můžete vidět výpočty slevy na dani a daňových bonusů.

Vrácení přeplatku na dani

V 6. oddílu se zobrazují další výpočty, jako je úhrn sražených záloh, sražená daň a kolik zbývá doplatit. Pokud jste v plusu, bude třeba částku uhradit. Pokud v mínusu, bude finanční úřad doplácet vám.

U přeplatku bude třeba zažádat o vrácení. Zažádejte hned na další stránce. Opište částku přeplatku. Rozhodněte se, zdali peníze chcete zaslat na adresu trvalého bydliště nebo na bankovní konto. Pokud zvolíte první variantu, do kolonek doplňte příjmení, jméno, případný titul a samozřejmě i dodací adresu. Jestliže ale chcete doplatek vrátit na bankovní konto, uveďte číslo účtu. Případné chyby si zkontrolujte v protokolu chyb.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 21 krát

Články ze sekce: Spotřebitel