Jak získat od státu na daních peníze zpět v 7 bodech

02.03.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Někteří daňoví poplatníci nezaplatí za rok 2017 nic na dani z příjmu a ještě obdrží daňový bonus. Podívejme se, co je dobré vědět o čerpání daňového bonusu za rok 2017.

V případě čerpání daňového bonusu se po odevzdání daňového přiznání obdrží peníze od státu. Základní podmínkou pro uplatnění daňového bonusu je uplatnění daňového zvýhodnění na děti v daňovém přiznání. Roční daňové zvýhodnění na první dítě za rok 2017 činí 13 404 Kč, na druhé dítě 19 404 Kč a na třetí a další dítě 24 204 Kč.

1) Daňové zvýhodnění je vyšší než vypočtená daň z příjmu

Nárok na daňový bonus mají pouze daňoví poplatníci, pokud je  uplatňované daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu. Daňový bonus v takovém případě náleží ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. V praxi se může stát, že daňový poplatník uplatní školkovné a daňové zvýhodnění nikoliv, protože ho uplatní druhý z rodičů. Z důvodu uplatnění daňové slevy školkovného však nárok na daňový bonus vzniknout nemůže.

2) Rozhodné příjmy musí být nad limit

Aby bylo možné čerpat roční daňový bonus, potom musí mít daňový poplatník rozhodné příjmy za kalendářní rok 2017 ve výši alespoň šestinásobku minimální mzdy. Za rok 2017 tedy alespoň ve výši 66 000 Kč. Za celý rok 2018 bude nutné mít již příjmy ve výši 73 200 Kč, neboť se zvýšila minimální mzda z 11 000 Kč na 12 200 Kč.

Daňový bonus

(foto: Shutterstock)

3) Daňové zvýhodnění na děti uplatňuje jen jeden z rodičů

Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit pouze jeden z rodičů. Rodiči, který daňové zvýhodnění na děti neuplatňuje, nemůže tedy vzniknout nárok na daňový bonus. Při nízkých příjmech však může být z důvodu uplatnění daňové slevy na poplatníka a jiných daňových slev nebo nezdanitelných položek daňová povinnost nulová.

4) Naposledy se hodnotí pasivní příjmy

Za kalendářní rok 2017 se do rozhodných příjmů pro vzniku nároku na čerpání daňového bonusu započítávají příjmy ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, kapitálových příjmů a z nájmu. Za rok 2018 se již nebudou započítávat příjmy z pasivních příjmů, tedy z kapitálových příjmů a z nájmu. Za rok 2018 se budou hodnotit pouze příjmy ze zaměstnání (závislé činnosti) a samostatné výdělečné činnosti.

5) Horní částka je omezena

Legislativou je stanovena maximální částka daňového bonusu. Maximální daňový bonus může za rok 2017 činit 60 300 Kč. Na takto vysoký daňový bonus však mohou dosáhnout pouze rodiny s více dětmi. Rodina s jedním dítětem může čerpat maximálně daňový bonus ve výši 13 404 Kč.

6) Nárok mohou mít OSVČ stanovující výdaje paušálem

Za rok 2017 mohou daňové zvýhodnění na děti uplatnit i OSVČ stanovující výdaje paušálem, podmínkou však je, že uplatní výdaje maximálně ze sníženého příjmového limitu 1 000 000 Kč. V případě uplatnění daňového zvýhodnění v takových případech může vzniknout i nárok na daňový bonus.

7) O výplatu daňového bonusu je nutné požádat

V případě, že vyjde v daňovém přiznání nárok na daňový bonus, tak je nutné vyplnit na poslední stránce daňového přiznání dole v rámečku „žádost o vrácení přeplatku“.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DANĚ