5x o zdravotním pojištění: kolik kdo zaplatí

11.06.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Řada lidí má více různých příjmů. Jak je to v takových případech s platbou povinného zdravotního pojištění? Musí se platit zdravotní pojištění vždy? Podívejme se na vybrané praktické příklady.

Zdravotní pojištění je povinnou daní, která musí být vždy placena. Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. V praxi mají někteří lidé souběžně více příjmů, jak se v takových případech platí zdravotní pojištění?

Přivýdělek na dohodu

Z dohody o provedení práce se neplatí zdravotní pojištění, když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Jestliže je měsíční odměna vyšší, tak se z hrubé měsíční odměny již zdravotní pojištění standardně odvádí (zaměstnanec 4,5 % a zaměstnavatel 9 %).

Penzista Král si přivydělává na dohodu o provedení práce. Měsíční odměna je 10 000 Kč. Z dohody není panu Královi sraženo zdravotní pojištění a ani si sám pan Král nemusí zdravotní pojištění platit, neboť je pro účely placení zdravotního pojištění jako starobní důchodce státním pojištěncem. Ve stejné situaci jako pan Král by byl např. i student nebo žena na rodičovské dovolené. Zaměstnanci přivydělávající si na dohodu o provedení práci mají zdravotní pojištění odvedeno z hlavního pracovního poměru, proto rovněž i oni mají vyřešen svůj pojistný vztah.

  • DPP do 10 tisíc a OBZP

Paní Mourková není pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěncem a pracuje pro několik zaměstnavatelů současně. Měsíční odměna u všech zaměstnavatelů je 10 000 Kč a méně. Paní Mourkové není sice ani z jedné dohody o provedení práce odvedeno zdravotní pojištění, ale přesto si musí sama platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů ve výši 1 647 Kč. Pro účely placení zdravotního pojištění není totiž ani zaměstnancem, ani osobou samostatně výdělečně činnou ani státním pojištěncem.

Druhá práce na zkrácený úvazek

Zaměstnancům pracujícím pro dva zaměstnavatele současně (pro druhého např. na zkrácený úvazek) je zdravotní pojištění vypočteno z obou hrubých mezd. Při výpočtu pouze nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění je odvedeno ve skutečné výši.

Zaměstnankyně Procházková pracuje na hlavní pracovní poměr pro zaměstnavatele AB, kde má hrubou mzdu 30 000 Kč. Současně si paní Procházková přivydělává na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele XY s hrubou měsíční mzdou 10 000 Kč. Standardně musí být zdravotní pojištění ze zaměstnání odvedeno vždy alespoň z minimální mzdy ve výši 12 200 Kč. Protože je však zdravotní pojištění u zaměstnavatele AB odvedeno z vyšší částky než z minima, tak se zdravotní pojištění z hrubé mzdy u zaměstnavatele XY vypočítá ze skutečné hrubé mzdy ve výši 10 000 Kč a nebude se provádět dopočet do minima. Z hrubé mzdy u zaměstnavatele XY bude tedy paní Procházkové sraženo na zdravotním pojištění 450 Kč (4,5 % z 10 000 Kč) a dalších 900 Kč (9 % z 10 000 Kč) zaplatí za paní Procházkovou zaměstnavatel XY.

Jak se platí zdravotní pojištění

(foto: Shutterstock)

Samostatná výdělečná činnost při zaměstnání

Výkon samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání je zvýhodněn, neboť samostatná výdělečná činnost je považována za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti a zdravotní pojištění se v takových případech platí vždy ze skutečného vyměřovacího základu a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu u hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Zaměstnání a pronájem

Z pasivních příjmů z kapitálového majetku (§ 8 zákona o dani z příjmu) a z pronájmu (§ 9 zákona o dani z příjmu) se zdravotní pojištění neplatí. Kdo má tedy např. příjem z pronájmu a současně vyřešen svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny ten nemá žádná starosti s placením zdravotního pojištění.

  • Zdravotní pojištění z příjmu z pronájmu

Pan Kuchař je ve starobním důchodu a má pravidelný příjem z pronájmu. Pan Kuchař je státním pojištěncem, má vyřešen pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny a může mít tedy pouze příjem nepodléhající platbě zdravotního pojištění bez povinnosti si sám zdravotní pojištění platit.

  • Jak se platí zdravotní pojištění z příjmu z pronájmu

Paní Smutná (45 let) má pouze vysoké příjmy z pronájmu. Není tedy zaměstnanec, ani osobou samostatně výdělečně činnou ani státním pojištěncem. Paní Smutná je pro účely placení zdravotního pojištění osobou bez zdanitelných příjmů a musí měsíčně platit zdravotní pojištění ve výši 1 647 Kč (13,5 % z minimální mzdy 12 200 Kč).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ