Jak legálně pracovat s manželkou ve vlastním podniku

21.06.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Podnikáte a rádi byste do práce zahrnuli i svého/svou manžela/manželku? Může jeden z manželů zaměstnat toho druhého? Podívejte se, co na to říká zákoník práce.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlásila rok 2018 Rokem rodinného podnikání. Podle průzkumů je celosvětově v rukou rodinných podniků 80 % veškerého podnikání. Přesné statistiky počtu rodinných podniků v České republice nejsou evidovány, ale odhaduje se, že tvoří třetinu ze všech firem působících na českém trhu.

Co je rodinný podnik?

V současné době není v české legislativě rodinné podnikání definované. ASMP ČR navrhuje vymezit rodinné podnikání v zákoně o obchodních korporacích. V návrhu je, že rodinným podnikem je rodinná farma, rodinná živnost nebo rodinná obchodní společnost. Rodinnou obchodní společnost vlastní více než z poloviny členové jedné rodiny a jeden člen této rodiny musí být statutárním orgánem. “Členové rodiny by podle tohoto návrhu měli být v přímé linii, sourozenci nebo manželé. Zároveň musí dovršit 15. rok věku,” říká Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Rodinné podniky obecně patří ke společnostem se silnou firemní kulturou, jejichž zakladatelé pracují s vysokým nasazením. Dle průzkumů majitelé rodinných firem vnímají statut rodinného podnikání jako konkurenční výhodu a těší se větší důvěře obchodních partnerů. Zároveň se ale potýkají se specifickými problémy. Jedním z nich je zejména předání podniku nové generaci. Dalším problémem může být prosazování členů rodiny na důležité firemní posty, na které nemají kvalifikaci a předpoklady. To také neprospívá celkové atmosféře ve firmě.

Jak pracovat s manželkou - společné podnikání manželů

zdroj: Shutterstock

Může podnikatel zaměstnat manželku?

Věčné dilema, které pravidelně řeší mnoho podnikatelů. Ve skutečnosti však nejde o dilema, ale o situaci, která je zakázána. Podle zákoníku práce nesmí mezi manželi ani registrovanými partnery vzniknout jakýkoliv pracovněprávní vztah, jsou-li oba fyzické osoby. Dokonce pokud pracovněprávní vztah vznikl před uzavřením manželství, podle zákona v den svatby zaniká.

Výjimku v této oblasti tvoří pouze jenom ty případy, kdy je jeden z manželů společníkem anebo statutárním orgánem v podniku. To se totiž nejedná o pracovněprávní vztah mezi manželi, kteří jsou fyzické osoby, nýbrž o pracovní poměr mezi fyzickou osobou a právnickou.

Dále také není problém se spoluvlastněním podniku manželi nebo registrovanými partnery. Ostatně spoluvlastníky mohou být i další členové rodiny, u kterých s možností zaměstnání není problém. Pracovat pro vás tedy v podstatě mohou vaši rodiče anebo dokonce i vaše děti. U dětí do 18 let je ale samozřejmě třeba počítat s pravidly ohledně práce či brigád u mladistvých, které bude třeba dodržet.

Společné podnikání manželů

Mít pracovní vztah spolu sice nemůžete, ale ve společném podnikání vám už nikdo nebrání. Podmínkou samozřejmě je, že musíte být oba OSVČ, popř. právnické osoby. Zde je také důležité zmínit, že společná firma a samozřejmě i zisky z ní spadají do společného jmění manželů, pokud k započetí podnikání došlo po svatbě. Do společného majetku může spadat např. i firemní podíl za předpokladu, že podniká pouze jeden z páru. I na zisky z tohoto podílu má právo druhý z manželů a navíc může nesouhlasit s případným převodem jiné právnické osobě.

Jak je to s institutem spolupracujících osob?

Řešení situace institutem spolupracujících osob je vhodné především z hlediska daňové úspory. Pokud totiž máme spolupracující osobu anebo rovnou osoby, můžeme mezi ně rozdělit určitou část svých zisků, čímž lze ušetřit na daních.

Zde je ale důležité vědět, že spolupracující osoba, ať už se jedná o manžela, manželku anebo jinou osobu, se kterou žijete ve společné domácnosti, má stejné povinnosti jako podnikatel. Skutečnost musí oznámit na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a ČSSZ. Musí také podat daňové přiznání a odevzdat přehled o příjmech a výdajích. Manželce pak můžete svěřit až 50 % svých příjmu a výdajů. Příjmy nesmí převyšovat výdaje o více jak 540 000 Kč za rok, což je tedy 45 000 Kč měsíčně.

Zdroj: Tigra s.r.o.

Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ