Kybernetická rizika si podnikatelé pojistí u Kooperativy

02.07.2018 | , Kooperativa
ÚČTY A SPOŘENÍ


Závislost na výpočetní technice je u mnoha firem zásadní, například u lékařů pak počítače zároveň obsahují velmi citlivá data o pacientech. Případný hackerský útok nebo nespokojený zaměstnanec tedy může napáchat významné škody, nebo dokonce naprosto paralyzovat firmu. Proto Kooperativa pro malé a střední podnikatele připravila přelomové pojištění kybernetických rizik.

„Naše pojištění pomůže klientům řešit případný výpadek jejich počítačového systému, škody na datech i případnou újmu způsobenou únikem dat. A to i v případě, že data uniknou nedbalostí nebo je úmyslně odcizí zaměstnanec firmy“, představuje novinku v pojištění podnikatelů Radek Starosta, ředitel Úseku pojištění majetku a odpovědnosti v pojišťovně Kooperativa.

Konkrétně Kooperativa uhradí klientovi náklady vzniklé v souvislosti s obnovou poškozených či ztracených dat nebo s obnovou nefunkčního počítačového systému. Dále uhradíme také za újmu způsobenou únikem dat a pomůžeme klientům i s náklady na regulatorní řízení, například v důsledku porušení pravidel GDPR, nebo s náklady na obnovu dobrého jména firmy. Navíc si klient může sjednat i pojištění nákladů pro případ přerušení provozu způsobeného kybernetickým útokem. To vše samozřejmě do výše sjednaných pojistných limitů.

„V rámci pojištění je klientům k dispozici nepřetržitá asistenční služba, kde mohou své potíže konzultovat. Pokud se je nepodaří odstranit prostřednictvím vzdáleného přístupu, vyšleme technickou asistenci přímo ke klientovi“, doplňuje Radek Starosta výhody nového pojištění.

A na jaké konkrétní škody se nové pojištění kybernetických rizik vztahuje? Jedná se o poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení dat způsobené úmyslným jednáním, např. v důsledku hackerského útoku, nebo počítačovým virem, případně když nespokojený zaměstnanec data odcizí. Dále když zaměstnanec omylem zpřístupní citlivé osobní údaje klientů neoprávněné osobě nebo nechá-li počítač bez dozoru v nezabezpečeném režimu. A v neposlední řadě i při úmyslném přetížení nebo zahlcení počítačového systému, který způsobí nefunkčnost nebo zablokování systému.

Autor článku

Tisková zpráva  

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ