Jaktože má kolega nižší plat než já, ale na důchodu dostal víc?

11.07.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na aktuálních příjmech, hodnotí se téměř celý produktivní život a výše důchodu závisí i na získané době pojištění. Proto může mít zaměstnanec s nižší mzdou vyšší důchod než kolega s mzdou vyšší o tisícikoruny. Podívejme se na praktické příklady.  

Základními dvěma vstupními údaji pro výpočet státního důchodu v roce 2018 jsou doba pojištění v celých ukončených letech a výše osobního vyměřovacího základu. Při výpočtu předčasného důchodu hraje roli ještě krácení za předčasnost. Krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, čím dříve se tedy do předčasného důchodu odejde, tím nižší předčasný důchod.

Můžeme tedy říci, že důchodové nároky ovlivňuje již studium na střední škole. Proto dochází v praxi k situacím, že dva pracovní kolegové odchází přibližně ve stejnou dobu do penze a ten s vyššími příjmem před odchodem do důchodu má nižší důchod než jeho kolega.

Jak se počítá doba pojištění?

Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu).

Z jakých let se počítají příjmy?

Osobním vyměřovacím základem je průměrná měsíční mzda v současné hodnotě. Při výpočtu důchodu v roce 2018 se osobní vyměřovací základ počítá z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2017. Měsíční částka důchodu nezávisí tedy pouze na příjmech v předdůchodovém věku, jak se někteří žadatelé o starobní důchod domnívají. Každý výdělečný rok má přitom stejnou váhu, předdůchodové období není nijak zvýhodněno.

Kdo bude mít vyšší důchod

(foto: Shutterstock)

(1) Rozdíl v době pojištění

Pan Ondruš má nyní hrubou měsíční mzdu 38 000 Kč, jeho kolega pan Kratochvíl jen 28 000 Kč. Osobní vyměřovací základ za odpracované roky mají oba pánové ve stejné výši. Pan Ondruš však získal dobu pojištění v rozsahu 38 let. Pan Kratochvíl získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Měsíční starobní důchod pana Ondruše činí dle výpočtové formule důchodu v roce 2018 částku 13 896 Kč. Měsíční důchod pana Kratochvíla však 14 204 Kč. Pan Kratochvíl měl po celý život nižší hrubou mzdu, ale měsíční důchod má vyšší. Důvodem je získaní vyšší doby pojištění než pan Ondruš.

(2) Rozdíl v osobním vyměřovacím základu

Paní Skácelová měla v posledních pěti letech měsíční mzdu 41 000 Kč a paní Vodáková potom 35 000 Kč. V předcházejících letech však měla paní Skácelová nižší mzdu než paní Vodáková. Při zohlednění příjmů v letech 1986 až 2017 má tedy paní Skácelová osobní vyměřovací základ 33 000 Kč a paní Vodáková 36 000 Kč. Obě paní získají dobu pojištění v rozsahu 43 let. Měsíční důchod paní Skácelové je tedy 14 531 Kč a měsíční důchod paní Vodákové potom 15 034 Kč. Důchodové nároky nelze tedy hodnotit pouze dle několika posledních příjmových let. Někteří zaměstnanci mohli mít v minulosti citelně vyšší příjmy než nyní a naopak.

(3) Předčasný vs. řádný důchod

Paní Hvozdná má osobní vyměřovací základ ve výši 32 000 Kč, získá dobu pojištění v rozsahu 40 let a odejde přesně o tři roky dříve do předčasného důchodu, tedy nejdříve co může. Paní Nováková má osobní vyměřovací základ 22 000 Kč, získá dobu pojištění v rozsahu 40 let a odejde až do řádného starobního důchodu. Paní Hvozdná bude mít starobní důchod ve výši 10 675 Kč. Paní Nováková bude mít předčasný důchod ve výši 11 990 Kč. Přestože obě paní mají stejnou dobu pojištění, tak z důvodu krácení za předčasnost je měsíční důchod paní Hvozdné i při vyšší příjmu značně nižší. V praxi by byl zpravidla rozdíl ještě vyšší, neboť při odchodu do předčasného důchodu se získá nižší doba pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 51 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY