Jak se mění charakter světové populace? Afrika válcuje vyspělý svět

23.07.2018 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Na světě s námi žije přes 7,6 miliard lidí a každý rok nás přibude přibližně 80 milionů. Jaký je podíl světových velmocí na světové populaci? Jak se populace velmocí vyvíjela? Jaká je porodnost? A jaké jsou vyhlídky do budoucnosti?

V České republice žije přibližně 10,6 milionu obyvatel, což nás řadí na 85. místo v žebříčku zemí dle počtu obyvatel. Celkem obyvatelé ČR tvoří asi 0,14 % všech obyvatel planety. Slovensko je s cca 5,4 miliony obyvatel na 115. místě a tvoří cca 0,07 % všech občanů planety. Populační boom zažívají především asijské a africké státy a populační růst se stává velkým problémem, protože mnoho rozvojových zemí s rychle rostoucí populací nemá dostatečnou infrastrukturu ani ekonomickou sílu uživit takovéto množství obyvatel. S postupující změnou klimatu, tenčícími se přírodními zdroji a rovněž s rostoucí kupní silou střední třídy obyvatel Číny, Indie, východní Evropy a dalších států se rovněž snižuje šance na to, že lidé tento problém vyřeší. Jak se tedy populace vyvíjela? A jaký byl podíl světových velmocí? Je stále budoucnost v našich rukou, nebo jsme již vypustili džina z láhve a nemáme šanci ho zkrotit?

Jedna z teorií říká, že Velikonoční ostrovy se staly kvůli přelidnění neobyvatelné...

Velikonoční ostrovy sochy

Zdroj: Shutterstock

Velmoci ztrácí moc...

Čína, Indie, USA a země EU již netvoří ani polovinu obyvatel planety země, přitom přibližně před šedesáti lety obyvatelé těchto tří zemí a EU tvořili nadpoloviční většinu. Faktorů, proč se tak děje, je více - s blahobytem přichází nižší míra porodnosti, což bylo popsáno u řady zemí. Čínský útlum růstu populace následoval po politice jednoho dítěte, který Číňanům prakticky umožňoval výchovu pouze jednoho dítěte. V dnešní době došlo k uvolnění, ale s rostoucí střední třídou a nedostatkem žen (protože v Číně většina rodin preferovala chlapce kvůli značně patriarchálně zaměřené kultuře) došlo k výraznému zpomalení růstu obyvatel Číny. Nepoměr mezi pohlavími je v Číně řešen formou seznamek a "dovážením" žen z okolních států.

Indie z těchto tří zemí jako jediná zvýšila svůj podíl na celosvětové populaci, kdy je přibližně každý 6 člověk na světě Ind. Naopak evropským státům a USA se podíl snížil z cca 17 % obyvatelstva na cca 10 % obyvatelstva. Za poklesem tohoto podílu je zodpovědná především nízká míra porodnosti v Evropě a USA, která je vyvažována migrací, raketový nárůst populace v rozvojových zemí válcuje populační vývoj v EU a Spojených státech amerických. V USA míra porodnosti spočívá především na bedrech žen hispánského původu, naopak nejmenší míra porodnosti je u původních obyvatel USA.

Podíl na celosvětové populaci v letech 1965, 2015 a predikcí na rok 2065 s vyznačenými velmocemi

Zdroj: Eurostat

Rusko a Česko - podobný vývoj porodnosti

Rusko má již přibližně 30 let podobný počet obyvatel - 146 milionů, který je převážně dotován migrací do Ruska, protože za posledních 30 let byl meziroční přirozený úbytek zaznamenán hned 25x. V Rusku bylo na přelomu milénia v populační krizi, protože míra porodnosti spadla na 1,17 porodu na ženu. V současné době se pohybuje míra porodnosti v Rusku kolem 1,6 až 1,7 porodu na ženu.

Česká republika měla v roce 2016 míru porodnosti něco přes 1,6 porodu na jednu ženu, což nás řadí mírně nad průměr EU, kde je míra porodnosti přibližně 1,6. Stejně jako Rusko, tak si i ČR prošla stagnací porodností, kdy v roce 1999 byla míra porodnosti na 1,13 porodu na ženu. Pokles porodnosti byl i v ČR vyvážen příchodem lidí z jiných zemí - Ukrajiny, Slovenska či Vietnamu.

Češky v průměru rodí první dítě dříve než zbytek EU, v ČR mají prvorodičky v průměru přibližně 28,2, kdyžto průměr EU je 29 let. Nejstarší prvorodičky jsou Italky, průměrný věk prvorodiček je zde 31 let.


Čtěte také:

Svět v roce 2050: nejbohatší bude Čína, Indie předstihne USA

Populace stárne, pracovat budou muset i starší lidé

Růst HDP ve světě - jak je na tom český lev?


Afrika - kolébka lidstva opět ožívá

Rozvojový svět právě prožívá populační boom a země z Afriky a Asie se mohou "chlubit" rychlý růstem populace. Mezi hlavní faktory vysoké porodnosti se udává například to, že děti jsou stále brány jako pracovní síla, která pomáhá živit rodinu, dále různá náboženství (křesťanství, islám apod.), které se staví proti užívání antikoncepce a také neexistující populační či rodinná politika. Velký vliv na počet dětí má také to, že postavení žen v rozvojových společnostech je žalostné a většinou ani samy nerozhodují o tom, kolik dětí budou mít.

Žebříček zemí dle ročního populačního přírůstku v %. Kolik napočítáte afrických zemí?

Přírůstek lidí

Zdroj: www.indexmundi.com

Míra porodnosti klesá, ale pomalu

Celosvětově míra porodnosti klesá, ale ne tak rychle, aby se růst počtu obyvatel země zastavil. Ze západního světa má nejvyšší míru porodnosti Izrael, kde na jednu ženu dlouhodobě spadají přibližně 3 porody.

Je růst celosvětového obyvatelstva špatný?

Tato otázka se nabízí zvláště, když všechny ostatní (většinou ekonomické) ukazatele jsou hnány za neustálým růstem (HDP, mzdy, úroda a další), ale musíme si uvědomit, že vlády nedokáží zabránit populačnímu boomu v rozvojových oblastech, což zvyšuje riziko toho, že přírodní zdroje mohou být rychle vyčerpány. K ničení zdrojů již dochází kvůli změně klimatu, odvodňování krajiny, přepasávání, kácení lesů a dalšími zásahy do krajiny. Vyspělé země navíc svými "ekologickými" rozhodnutími (biopaliva, investiční činnosti Číny a dalšími kroky) pomáhají plundrovat půdu a vodní zdroje.

Regulace a plánování populačního vývoje je ožehavé téma, navíc v dnešní době politické korektnosti, nemůže bohatý západ říkat vyspělým zemím, že by měly začít tlumit svůj růst populace, ale z nezvládnutého růstu světové populace se stává tikající bomba, jež může dopadnout na naše děti v podobě nedostatku půdy, vody, energie a místa k životu.

David Attenborough o přelidnění na Zemi

Zdroj: Youtube.com

Je světlo na konci tunelu?

Nadějí pro neustále rostoucí populaci je další zemědělská revoluce, která umožní nakrmit více lidí, než standardní zemědělství a zároveň zabrání dalšímu kácení, vysoušení, zasolování a otravě půdy a vody jedovatými látkami v podobě postřiků. Dalším klíčem by mohla být změna stravovacích návyků vyspělého světa, který drancuje oceány, rozšiřuje monokultury na úkor původních porostů kvůli výživě hospodářských zvířat, tvorbě biopaliv atp. Právě nástup biopaliv druhé a třetí generace by mohlo omezit pěstování řepky, kukuřice a palmy olejné, tedy plodin, které znehodnocují půdu a odvádí vodu. Ovšem s rychlostí změn a rostoucím napětím na mezinárodním poli se tváří se tyto možnosti poměrně utopisticky. Zvláště, když jsou biologové často napadání za jejich ekologické názory z řad politiků (například posledními dvěma českými prezidenty).

Štítky:

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 20 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU