6 příkladů: co se bude a co se nebude počítat do důchodu

31.07.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ovlivňuje výši důchodu superhrubá mzda, hrubá mzda nebo čistá mzda? Kolik příjmových let se při výpočtu důchodu počítá? A proč některé příjmy nemají na výši důchodu vliv? Podívejme se na praktické příklady.

Spolu se získanou dobou pojištění je základním vstupním údajem při výpočtu starobního důchodu osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeno řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky. Při výpočtu státního důchodu v roce 2018 se počítají příjmy z let 1986 až 2017. Jednotlivé roční vyměřovací základy se přitom přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů. Hodnotí se však pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění.

Počítá se letošní mzda, když jdu do důchodu?

Zaměstnanec Černý dosáhne řádného důchodového věku 10. srpna 2018 a plánuje odejít do starobního důchodu. V roce 2018 má hrubou mzdu vyšší o 10 000 Kč než v předcházejících několika letech. Výši státního důchodu již příjmy dosažené v roce 2018 neovlivní, naposledy se počítají za rok 2017.

Počítá se superhrubá mzda?

Zaměstnanec Polách měl po celý rok 2017 hrubou měsíční mzdu 30 000 Kč. Jeho superhrubá mzda, ze které se počítá daň z příjmu, je však 40 200 Kč. Superhrubá mzda je součtem hrubé mzdy a povinných odvodů na pojistném placených zaměstnavatelem za zaměstnance (v souhrnu 34 %). Z hrubé mzdy je panu Poláchovi odvedeno sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu, čistá mzda obdržená na účet je tedy 22 740 Kč. Roční vyměřovací základ za rok 2017 při výpočtu starobního důchodu bude tedy 360 000 Kč. Pro důchodové účely se hodnotí hrubá mzda.

Počítá se DPP do důchodu?

Paní Šedá pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 10 000 Kč a paní Pokorná si přivydělává na dohodu o provedení práce s měsíční hrubou odměnou 10 000 Kč. Paní Šedé hrubá mzda ze zkráceného úvazku ve výši 10 000 Kč vstupuje do výpočtu starobního důchodu, paní Pokorné nikoliv. Z hrubé mzdy ze zkráceného úvazku ve výši 10 000 Kč se totiž odvádí sociální pojištění a z hrubé odměny z dohody o provedení práce se sociální pojištění neplatí.

Jaké příjmy se vám budou počítat do důchodu?

(foto: Shutterstock)

Počítají se do důchodu příjmy z pronájmu?

Paní Válková má mimo svůj příjem ze zaměstnání ještě vysoké pravidelné příjmy z pronájmu a kapitálového majetku. Měsíční částku státního starobního důchodu paní Válkové však ovlivní pouze příjmy ze zaměstnání. Z pasivních příjmů se neplatí sociální pojištění, a proto takové příjmy neovlivňují důchodové nároky.

Jak se počítá důchod u OSVČ?

Podnikatel Novotný měl za rok 2017 příjmy ve výši 960 000 Kč a výdaje ve výši 530 000 Kč. Hrubý zisk měl tedy 430 000 Kč (960 000 Kč – 530 000 Kč). Sociální pojištění za rok 2017 se však počítalo z vyměřovacího základu, kterým je polovina hrubého zisku, tedy z částky 215 000 Kč. Vyměřovacím základem za rok 2017 pro výpočet starobního důchodu pana Novotného bude tedy částka 215 000 Kč, nikoliv roční příjem nebo roční hrubý zisk.

Počítá se zaměstnání i podnikání?

Paní Pecháčková současně pracuje a podniká. Sociální pojištění odvádí z příjmů ze závislé činnosti i z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti. Do ročního vyměřovacího základu se tedy budou počítat i příjmy ze zaměstnání i příjmy ze samostatné výdělečné činnosti.


Přečtěte si také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY