Na co si Češi uzavírají životní pojištění?

02.08.2018 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Máte uzavřeno životní pojištění? Že ne? A nepatříte náhodu mezi ty, kteří by o něm měli začít uvažovat? Podívejte se, jak se chrání proti úrazu, ztrátě zaměstnání anebo úmrtí Češi.

Téměř polovina (45 %) obyvatel České republiky má uzavřeno životní pojištění. Ještě více Čechů (58 %) má pojištěn svůj majetek proti krádežím nebo poškození přírodními živly. Alespoň tak to vychází z průzkumu ČSOB Pojišťovny u výzkumné agentury Ipsos Research, kterého se účastnilo 525 respondentů.

Dále také vyšlo najevo, že více než 40 % lidí (43,4 %) má u nás zkušenost s dlouhodobým onemocněním sebe nebo někoho ze své rodiny. Každý třetí člověk se pak setkal s dlouhodobým ošetřováním rodinných příslušníků nebo se ztrátou zaměstnání na více než půl roku. Jen necelá čtvrtina (23 %) respondentů uvedla, že s žádnou podobnou událostí nemá osobní zkušenost.

Na co si uzavřít životní pojištění

zdroj: Shutterstock

Proti čemu se Češi pojišťují?

Z průzkumu vyplývá, že lidé mají největší obavu z vážných nemocí, špatného zdraví nebo finanční nejistoty. Téměř každý druhý má proto uzavřenou životní pojistku (45 %). O jejím sjednání navíc uvažuje dalších 26 % dotázaných. Pouze 10 % Čechů o ni zájem nemá. Větší podíl uzavřených životních pojistek se pak objevuje u vysokoškolsky vzdělaných (50 %). Nejvíce pojistek uzavírají lidé nad 54 let, dále pak ti okolo třicátého roku života.

Pět nejčastějších pojistných událostí za rok 2017

Léčení úrazu (denní odškodné)

42,97 %

Trvalé následky úrazu

31,15 %

Hospitalizace

16,47 %

Pracovní neschopnost

5,15 %

Umrtí

2,53 %

ČSOB Pojišťovna v loňském roce řešila více než 64 000 pojistných událostí souvisejících se životním pojištěním. „Češi se nejčastěji pojišťují proti rizikům, jakými jsou trvalé následky po úrazech, hospitalizace nebo aby dosáhli na denní odškodnění při ztrátě výdělku. Ukázalo se, že v roce 2017 byla tato tři rizika také nejčastějšími pojistnými událostmi,“ říká Milan Březina, ředitel Odboru produktů životního pojištění ČSOB Pojišťovny. Například pojištění denního odškodnění tvoří přibližně 20 % ze všech pojištěných rizik u naší společnosti. Nicméně z celkového počtu pojistných událostí za rok 2017 bylo denní odškodnění s téměř 43 % událostí nejčastější,“ doplňuje Březina.

Na co uzavřít životní pojištění

zdroj: ČSOB

Pojištění majetku a domácnosti

Co se týče neživotního pojištění, téměř 60 % dotázaných uvedlo, že svůj majetek má pojištěn, dalších 20 % pak o zabezpečení uvažuje. Podle průzkumu mají lidé totiž největší obavu z vloupání, krádeže svých osobních věcí a různých živelných pohrom v čele s požárem a povodněmi.

V České republice má s ničivými živly zkušenost 30 % lidí. V některých krajích je ale toto procento výrazně vyšší. Například v Jihočeském kraji se potýkal se živly každý druhý, podobných výsledků dosáhl i Středočeský kraj (42 %). Naopak nejméně se s rozmary přírody setkali respondenti z Vysočiny (8 %), kteří tak poměrně výrazně zaostávají za celorepublikovým průměrem. Vysoký počet respondentů (37,3 %) také uvedl, že má zkušenost s poškozením svého domova v souvislosti s technickými závadami. Nejčastěji se jedná např. o prasklé vodovodní potrubí (19 %). S krádežemi osobních věci se pak setkalo 29 % dotazovaných.

Kdo by si měl zřídit životní pojištění?

O životním pojištění je dobré uvažovat minimálně v případě, kdy máte děti a vaše příjmy se výrazně promítají do rodinného rozpočtu. Jedná se o velmi dobrý způsob, jak po nenadálé události zajistit blízké, kteří jsou na vás finančně závislí. Speciálně by se pak měli zamýšlet nad zřízením ještě ty osoby, které např. splácí hypotéku, jiný úvěr či zkrátka řeší dluhy. Snadno se vám může přihodit úraz či jiné zdravotní potíže, které poníží váš příjem, a vy se pak kvůli nesplácení můžete velmi rychle dostat do exekuce. Pro lidi, kteří mají finanční závazky, by tedy mělo být životní pojištění samozřejmostí.

Vhodným řešením je dále také tehdy, pokud nemáte dostatečnou finanční rezervu, a to alespoň ve výši 3 měsíčních platů.

Pozor na výluky

O tom, co životní pojištění kryje a co ne, by se mělo jasně psát v pojistných podmínkách. Mezi nejčastější výluky a situace, které pojišťovny odmítají krýt, určitě můžeme zařadit úmrtí jakožto následek terorismu, válečného konfliktu, jaderné katastrofy, úmyslné trestné či jinak rizikové činnosti z vlastní strany, nebezpečných a profesionálních sportů nebo sebevraždy.

Plno společností pak nechce krýt zdravotní problémy, které byly známy před počátkem pojištění a dále také i psychická onemocnění. Potíže nastávají i tehdy, pokud se cokoliv stane v tzv. čekací lhůtě, která má předejít podvodům ze strany klientů. Důležité je ale zmínit, že každá pojišťovna má své vlastní výluky a podmínky toho, co bude krýt. Často se tedy vyplatí srovnat hned několik finančních produktů a hlavně důkladně číst smlouvu.

Zdroj: ČSOB

Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ