7 nejčastějších omylů u předdůchodu

07.08.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Čerpání předdůchodu je možností, jak dříve odejít do penze a přitom se vyhnout krácení u předčasného důchodu. Využít výhod předdůchodu však mohou pouze občané mající dostatečné vlastní úspory na doplňkovém penzijním spoření. S čím při čerpání předdůchodu počítat? A na co si dát pozor?

předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření. Měsíční výplata předdůchodu musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy. Podívejme se na sedm vybraných praktických nesrovnalostí spojených s čerpáním předdůchodu.

1. Předdůchodce nemůže pracovat

Při čerpání předdůchodu je možné pracovat i podnikat. Legislativa tedy umožňuje souběh příjmů ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti a předdůchodu. Někteří občané nechtějí z různých důvodů pracovat již na plný úvazek, a proto volí čerpání předdůchodu, ke kterému si přivydělávají na zkrácený úvazek nebo některou z pracovních dohod. Lze však současně pobírat předdůchod i mzdu z práce na plný úvazek.

Podmínky pro odchod do předdůchodu - čerpání, pojištění

zdroj: Shutterstock

2. Zdravotní pojištění se v předdůchodu neplatí

Za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát. Výdělečně činní předdůchodci však ze svého příjmu zdravotní pojištění platí. Při výpočtu zdravotního pojištění však nemusí být u předdůchodců dodržen minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění se vypočítá dle skutečně dosaženého příjmu/, ať už ze samostatné výdělečné činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti.

3. Kdo má penzijní připojištění, ten má smůlu

Předdůchod je možné čerpat pouze z doplňkového penzijního spoření. Někteří lidé se mylně domnívají, že nemohou využít výhod předdůchodu, protože mají stále uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění (aktuálně již tuto smlouvu uzavřít nelze). Není tomu tak. Smlouvu o penzijním připojištění lze snadno převést na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, přičemž doba spoření na penzijním spoření se započítává do potřebné minimální doby (60 měsíců) pro čerpání předdůchodu.

4. Nelze odejít do předčasného důchodu

Primární výhodou předdůchodu je sice skutečnost, že se lze vyhnout krácenému předčasnému důchodu a přitom nebýt bez finančních prostředků, to ale neznamená, že není možný souběh předdůchodu a předčasného důchodu. V praxi je tedy možné čerpat předdůchod a k tomu i předčasný důchod, který vyplácí stát.

5. Předdůchod snižuje osobní vyměřovací základ

Doba čerpání předdůchodu patří mezi vyloučené doby pojištění, což znamená, že nulový příjem nebo nízký příjem během čerpání předdůchodu nebude mít negativní vliv na výši osobního vyměřovacího základu (tj. průměrné měsíční mzdy za odpracované roky). Při výpočtu osobního vyměřovacího základu se totiž měsíce a roky čerpání předdůchodu vyloučí. Z důvodu započtení daného období jako vyloučené doby pojištění tedy nedojde k rozmělnění osobního vyměřovacího základu.

6. Doba čerpání předdůchodu je náhradní dobou pojištění

Výši státního důchodu ovlivňují nejenom rozhodné příjmy, ale i získaná doba pojištění. Do doby pojištění se započítávají měsíce a roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění a dále náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu). Jako náhradní doba pojištění zvyšující celkovou dobu pojištění ovlivňující výši státního důchodu se však doba předdůchodu nepočítá.

7. Předdůchodce nemá nárok na daňové slevy

Výdělečně činný předdůchodce má při splnění zákonných podmínek nárok na všechny daňové slevy a daňové odpočty jako ostatní zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné. Zaměstnaní předdůchodci mohou tedy u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani a uplatňovat minimálně základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně.


Čtěte také:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 32 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY