Co je a k čemu slouží RPSN?

15.08.2018 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Roční procentní sazba nákladů, tedy RPSN, vám může zamotat hlavu. Je dobré ji znát, nebo je lepší, když ji před námi banka přece jenom schová?

RPSN = Roční Procentní Sazba Nákladů

= neboli celkové náklady, které zaplatíte bance v případě, kdy si vezmete úvěr. Tyto náklady jsou vyjádřeny jako % z půjčené částky během jednoho roku.

Úrok a další poplatky

Roční procentní sazba nákladů nám udává procenta z dlužné částky, která musíme zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s úvěrem či půjčkou, jejich správou a dalšími výdaji spojenými s jejich čerpáním. Jsou to tedy veškeré náklady, které jsou s půjčkou spojeny. Není to tedy úrok. Ten jenom ukazuje cenu vypůjčených peněz a nejsou v něm zahrnuty ostatní náklady. RPSN – to jsou veškeré náklady spojené s půjčkou či úvěrem. Zdůrazňujeme, že skutečně všechny. Které náklady to mohou být?

  • Úrok je samozřejmě nákladem nejvyšším.
  • Kromě něj to mohou být administrativní poplatky, tedy peníze za uzavření smlouvy, poplatky za správu úvěru, vedení účtu, za převody peněžních prostředků.
  • Může to ale také být první navýšená splátka (někdy se jí říká akontace).
  • Do RPSN se počítá i pojištění schopnosti splácet.
  • Banka může například poskytnutí úvěru podmínit i dalšími podmínkami, jako například vedení a používání účtu, to vše by bylo také součástí RPSN.

RPSN pomocníkem

Roční procentní sazby nákladů se v žádném případě nebojte, je totiž při vybírání půjčky či úvěru vaším pomocníkem. Když si třeba chcete půjčit 20 000 Kč, jistě najdete spoustu nabídek. Jak tedy zjistíte, která je nejvýhodnější? Podle RPSN.

Mezi například deseti nabídkami si najdete tři, které uvedené peníze nabízejí za úrok 7 % p. a. (ta zkratka znamená per Annu, tedy ročně). Jsou to tedy na první pohled shodné nabídky. Jenže tak to být nemusí. Známe sice úrok, ale co si která společnost ještě k půjčce připočte, to už mnohdy v nabídce není. A tak se může stát, že jeden subjekt vám k půjčce započítá poplatek za uzavření smlouvy. Druhý možná, ne, ale splátka bude pravidelně vyšší o poplatky za správu úvěru a vedení účtu. A třetí skutečně nebude požadovat nic navíc. Takže i když se zdá, že nabídky jsou shodné, vůbec to tak nemusí být. Naopak ve výsledku může být velký rozdíl.

A proto je zde roční procentní sazba nákladů, tedy RPSN. Je to vlastně přesně vypočtené číslo a jak už jsme vysvětlili, obsahuje v sobě skutečně všechny náklady. Číslo RPSN vám tedy nejlépe umožňuje vyhodnocení výhodnosti, ale také nevýhodnosti či nepřijatelnosti poskytované půjčky nebo úvěru. Pokud je RPSN u některé z nabídek nejnižší, máte záruku, že zaplatíte nejméně.

Důležité srovnání a varování

RPSN tedy hlavně slouží ke srovnání srovnatelného. Je-li úrok 7 % p. a. u 20 000 Kč, pak ze srovnání RPSN jasně zjistíte, který půjčka je nejvýhodnější, přijde vás nejlevněji. Někdy se stává, že se poskytovatelé úvěrů snaží význam RPSN zlehčovat. Sazbu uvádějí co nejdrobnějším písmem na místě, kde ji snadno přehlédnete, nebo RPSN uvedou nepřesně, například že je od…, a uvedou velmi nízké číslo. To samozřejmě není seriózní jednání a mělo by vás před podobnou půjčkou či úvěrem odradit.

RPSN se kromě několika výjimek musí u půjček a úvěrů uvádět. To bylo zavedeno v rámci zvyšování ochrany spotřebitele u nás od 1. ledna 2002 povinnost. Jestliže poskytovatel RPSN neuvede, hrozí mu sankce od dozorových orgánů. Podobná směrnice byla zavedena v Evropské unii a platí tam již od roku 1998.

Autor článku

Martin Ježek

Martin Ježek


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY