7 chyb při odchodu do předčasného důchodu

10.09.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří občané odchází do předčasného důchodu spontánně, což může znamenat zbytečně nižší státní penzi. Odchod do předčasného důchodu je vhodné promyslet. Jakých chyb se vyvarovat?

Předčasný důchod je vždy nižší než řádný starobní důchod. Přesto může být v některých životních situacích zajímavým řešením. Z finančního hlediska je vhodné pracovat až do dosažení řádného důchodového věku.  Pro někoho však může být předčasný důchod ze zdravotních, osobních či rodinných důvodů výhodný. Na co si dát při volbě předčasného důchodu pozor?

1) Špatné načasování termínu odchodu do předčasného důchodu

Do předčasného důchodu mohou občané mající důchodový věk vyšší než 63 let odejít nejdříve v 60 letech, občané mající důchodový věk nižší než 63 let nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, proto není jedno, kdy se do předčasného důchodu odejde. Pár dní může znamenat  zbytečně nižší předčasný důchod.

2) Nevyčerpání podpory v nezaměstnanosti

V případě ukončení zaměstnaneckého poměru je vhodné nejdříve se registrovat na úřadu práce a teprve po vyčerpání podpůrčí doby odejít do předčasného důchodu. Pozdějším odchodem do předčasného důchodu se sníží krácení za předčasnost a může se i získat vyšší doba pojištění. Při výpočtu starobního důchodu se doba pojištění počítá v celých ukončených letech a doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se započítává z 80 % do doby pojištění jako náhradní doba pojištění.

3) Ukončení práce rychle dohodou místo výpovědi

Zaměstnanci v předdůchodovém věku v některých případech souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru rychle dohodou, vždyť mohou již odejít do předčasného důchodu. Pokud na rozvázání pracovního poměru má zájem zaměstnavatel, tak je lepší trvat na standardní výpovědi pro nadbytečnost. V takovém případě plyne dvouměsíční výpovědní doba, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce od doručení výpovědi. Díky výpovědní lhůtě se sníží krácení za předčasnost a vzniká nárok na odstupné v souladu se zákoníkem práce. Výplata během výpovědní doby je navíc vyšší než předčasný důchod.

Odejít, nebo neodejít do předčasného důchodu

(foto: Shutterstock)

4) Nehledání nové práce

Jestliže dojde k ukončení pracovního poměru v předdůchodovém věku mnozí zaměstnanci již nové pracovní uplatnění nehledají a odchází rovnou do předčasného důchodu. Aktuálně příznivá situace na trhu práce však zkušeným zaměstnancům na trhu práce nahrává. Hledat nové zaměstnání v předdůchodovém věku se přitom vyplatí z důvodu zvýšení nynějších příjmů i budoucí měsíční částky starobního důchodu. Nastoupit do nového zaměstnání v předdůchodovém věku může přinést i nový životní impuls.

5) Skončení v práci kvůli drobnosti

Zaměstnanci, kteří mají již nárok na předčasný důchod, jsou v práci výrazně méně ve stresu než zaměstnanci s malými dětmi, vždyť  mohou kdykoliv odejít do důchodu. Na příjmu z práce jsou svým způsobem méně závislí. Tato myšlenka jim přináší potřebný rozhled a klid. Kvůli drobnosti je tedy zbytečné v předdůchodovém věku podávat výpověď. Tento krok je dobré udělat pouze kvůli závažným věcem. Volit předčasný důchod pouze kvůli unáhlenému rozhodnutí není dobré.

6) Spoléhání na přivýdělek

Někteří občané se mylně domnívají, že dřívější odchod do penze vykompenzují přivýdělkem v předčasném důchodu. Většinou tomu tak není. Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. V praxi si tak mohou přivydělat jen na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně nebo na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 2 499 Kč a méně.

7) Nárokování přepočítání důchodu

Předčasný důchod se při dosažení řádného důchodového věku nepřepočítává. Předčasný důchod je krácený trvale. V praxi někteří lidé počítají s přepočítáním předčasného důchodu a následně jsou zklamáni.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY