Studenti a podnikání: 6 věcí, na které si dát pozor

20.09.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Jak začít podnikat při studiu? Otázka, před kterou stojí nejeden student. Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním? A jak se vaše povinnosti změní při dosažení 26 let?

Studium a podnikání lze obtížně skloubit, ale status studenta může být vhodný inkubátor pro začátek vašeho podnikatelského projektu (nenechte se odradit prvním selháním). Získáte cenné zkušenosti, známosti a při velkém štěstí se z podnikání stane vaše celoživotní vášeň a živobytí. Zde je 6 věcí, které vám pomohou se startem vašeho podnikání:

Škola společně s podnikáním z vás může udělat "velké zvíře"

Studenti, práce a peníze

Zdroj: Shutterstock

Jak začít podnikat jako student?

Nejsnadnější začátek podnikání je skrze živnostenský list, tedy stát se Osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ). Pro získání živnostenského listu musíte splnit základní všeobecné podmínky:

  • Svéprávnost, resp. způsobilost k právním úkonům (dosažení věku 18 let)
  • Bezúhonnost

Splnění všeobecných podmínek postačí k ohlášení živnosti volné. Jestliže chcete provozovat živnosti řemeslné a vázané, musíte také splnit i zvláštní podmínky (většinou splnit podmínku odborné způsobilosti). Pro provozování koncesované živnosti musíte získat koncesi.

Pro začátek podnikání je nezbytné mít stanovenou provozovnu, jež je většinou u začínajících podnikatelů jejich trvalé bydliště. Máte-li provozovnu mimo adresu vašeho trvalého bydliště, tak pro vydání živnostenského listu je nutné prokázat nárok na využívání vybraných prostor. To se dokládá například nájemní smlouvou.

Živnostenský list si můžete vyřídit na kterémkoliv živnostenském úřadu v ČR. Další náležitosti a formuláře najdete v článku - Jak vyřídit živnostenský list.

OSVČ je výborným startem vaší kariéry, nikdo vám ovšem nebude bránit založit společnost s ručením omezeným či akciovou společnost.

Zdravotní pojištění a student

Zdravotní pojištění za studenty hradí stát. Nemusíte řešit minimální vyměřovací základ, ani zálohy na zdravotní pojištění. Nicméně máte povinnost oznámit vaší zdravotní pojištění zahájení vaší činnosti a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy jste tuto činnost zahájili.

A nezapomeňte každoročně posílat přehled o příjmech a výdajích vaší zdravotní pojišťovně a to do 2. května následujícího roku, pokud je to víkend, tak nejbližší pracovní den. A to i v případě, máte-li nulový příjem.


Čtěte také:

Sleva na dopravě 75 % pro studenty i důchodce

Umíte správně napsat životopis? Pro získání práce je to základ


Sociální pojištění a student

Sociální pojištění za vás po dobu studia neplatí stát, tudíž se tato doba nezahrnuje do výpočtu vašeho starobního důchodu, jak si někteří často mylně myslí. Na začátku podnikání musíte na OSSZ (dle místa pobytu) oznámit váš začátek podnikání.

Pokud studujete a podnikáte jako OSVČ, tak se jedná o vedlejší činnost a povinnost platit sociální pojištění se na vás nevztahuje. Ale pozor, pokud váš čistý příjem bude činit více než každoročně stanovovaná rozhodná částka (v roce 2017 činila rozhodná částka 67 756 Kč), tak máte povinnost si platit sociální pojištění. Minimální záloha na sociální pojištění v roce 2018 činí 2 189 Kč.

Stejně jako u zdravotního pojištění musíte i na OSSZ podat váš přehled o příjmech a výdajích (rovněž do 2. května následujícího roku).

Student a daňové přiznání

Pokud podnikáte jako OSVČ, tak musíte podat daňové přiznání a to většinou do konce března. Jestliže váš příjem bude nulový, tak stačí podat čestné prohlášení o nulových příjmech.

Podívejte se také na stanovení výdajů pomocí výdajových paušálů, které vám mohou snížit čistý příjem z pohledu daňových účelů až o 80 % (záleží na předmětu podnikání). Jen dodejme, že daň z příjmu fyzických osob aktuálně činí 15 % ze základu daně. Nezapomeňte si uplatnit také položky snižující základ daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění.

Student sleva na dani

Studenti mohou využít rovněž slev na dani. Vedle daňové slevy na poplatníka, která činí ročně 24 840 Kč, měsíčně potom 2 070 Kč, mohou využít slevu na dani na studenta. Měsíční sleva na studenta je 335 Kč, ročně je to tedy 4 020 Kč. Na slevu na studenta máte nárok ty měsíce, po které máte daný rok status studenta a zároveň jste ještě nedosáhli věku 26 let. To ovšem musíte doložit potvrzením o studiu, které přiložíte k daňovému přihlášení.

Dosažení 26 let věku studenta

Studenti nad 26 let ztrácí řadu výhod (slevy na jízdné, do kina a další akce) a měsíc, ve kterém dosáhnou 26 let, je posledním, za který za nich platí stát zdravotní pojištění jako za studenta. Od této chvíle si musí zálohy na zdravotní pojištění odvádět sami. V roce 2017 činila měsíční záloha na zdravotním pojištění 2 024 Kč.

Dosažení věku 26 let u podnikavého studenta znamená, že z jeho podnikání se stává hlavní činnost, tudíž bude muset začít platit zálohy na sociální pojištění (minimální měsíční záloha pro OSVČ činí 2 189 Kč v roce 2018). Pokud máte živnostenský list, ale aktivně nepodnikáte, tak platit zálohy na sociálním pojištění nemusíte. Tuto skutečnost musíte ovšem OSSZ doložit.

Podnikání při studiu je náročná věc, která za to ovšem stojí. Výhodou je, že jste pánem svého času a netlačí na vás šéf. Nevýhodou je, že podnikáním můžete přijít o peněžní prostředky a čas. Přesto doporučujeme začít podnikat při studiu, protože si většinou nemusíte platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění, čímž ušetříte peníze na vaše podnikatelské aktivity.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 40 krát

Články ze sekce: DANĚ