3 zásadní rozdíly mezi soudním exekutorem a vymahačem

27.09.2018 | , Finance.cz
Spotřebitel


Je vymahač to samé jako soudní exekutor? Mohou si oba dovolit vniknout vám do domu a zabavit váš majetek? Kdo má větší pravomoci a co byste rozhodně měli vědět, pokud vám jeden z nich zazvoní přede dveřmi?

Hned na úvod je dobré vědět, že vymahač rozhodně není totéž, co exekutor. Nejen, že má oproti němu podstatně menší pravomoci, ale dokonce se vůči němu můžete bránit policií. Sestavili jsme pro vás hned 3 otázky, ve kterých si rozebereme, jaký je mezi nimi rozdíl.

Vymáhání dluhu inkasní agenturou a exekutorem

Zdroj: Shutterstock

1. Dohlíží někdo na exekuci nebo na vymahače?

Soudní exekutor je osoba, která spadá pod orgán dohledu. Tím je zde samozřejmě Exekutorská komora ČR, Ministerstvo spravedlnosti a soud. V případě vymáhání dluhu se tedy jedná o výkon státní moci. Exekutor má od kontrolních orgánů jasně stanovená pravidla ohledně toho, jak postupovat a jednat. Pokud by mělo dojít k jejich porušení anebo např. k zabavení něčeho, co ze zákona zabaveno být nesmí, lze si právě u těchto orgánů stěžovat.

Málokdo to pak ví, ale exekutor je osoba, která musí mít právnické vzdělání a dále také podléhá přísnému výběrovému řízení ze strany ministerstva a v neposlední řadě musí mít složenou exekutorskou zkoušku. Dlužníkovi se exekutor prokazuje služebním průkazem, jehož platnost lze prověřit na webu EKČR. Dále je vám také exekutor povinnen předložit pověřovací listinu neboli soudní exekuční příkaz.

Co se pak týče vymahačů, opravdu nemají se soudním exekutorem nic společného. Nejčastěji spadají pod inkasní agentury, což jsou obchodní společnosti, které zastupují věřitele, čili osoby, kterým dlužíte. Onen dluh od nich přebírají a následně jej vymáhají na vás. Inkasky pak spadají pod soukromou sféru, což znamená, že na ně stát nijak nedohlíží. To má bohužel za následek vydávání se za soudního exekutora a bohužel také časté vydírání dlužníka a omezování jeho práv. Vymahačem může být navíc téměř kdokoliv bez ohledu na vzdělání či složené zkoušky.

2. Musím pustit vymahače do domu?

Pokud jste někoho povinni vpustit na svůj pozemek, do domu nebo bytu, pak je to pouze soudní exekutor, který se vám patřičně prokáže. Vymahač na něco takového nemá absolutně žádné právo a kdyby vás obtěžoval, neváhejte zavolat PČR. A ještě jedno pravidlo – rozhodně vymahačům nic nepodepisujte, jinak si zaděláváte ještě na větší problém.

3. Jak probíhá vymáhání dluhu?

Skutečný exekutor přichází na scénu až ve chvíli, kdy je exekuce nařízena soudem. O zahájení a rozhodnutí soudu pak v každém případě budete upozorněni prostřednictvím pošty. Poté začne běžet lhůta, během které můžete dluh beztrestně splatit, čímž exekuci ukončíte.

Vymahači nikdy nechodí místo exekutorů a už vůbec ne po rozhodnutí soudu. Důležité je navíc vědět, že inkasní agentura a její pracovník po vás může vyžadovat maximálně zaplacení případných pokut a sankcí za nesplácení, které bohužel nejsou nijak regulovány žádným kontrolním orgánem, a dále pak ještě úroky z prodlení anebo poplatek za zaslání upomínky. A to je vše.

Na rozdíl od exekutora tedy vymahači nemají absolutně žádné právo začít zabavovat váš majetek anebo udělit exekuci na srážky ze mzdy. V takovém případě by totiž bylo jejich jednání nezákonné.

Inkasní agentury také často vyžadují po dlužníkovi uhradit řadu často nesmyslným poplatků na vedení „řízení“. I v případě skutečné exekuce je třeba uhradit poplatky jako např. náklady na soudní řízení, na exekuci a na odměnu exekutora. Faktem ale je, že sumy stanovuje exekuční řád a Ministerstvo spravedlnosti ČR. Inkasní agentuře by pak ani žádná odměna náležet neměla .

Zdroj: EKČR

Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: Spotřebitel