Výpočet důchodu v roce 2019

26.09.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši rozhodných příjmů a získané době pojištění. Jak vysoký budou mít starobní důchod lidé odcházející do starobního důchodu příští rok?

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je vždy stejná a v roce 2019 bude činit 3 270 Kč, což je o 570 Kč více než v roce 2018. Procentní výměra starobního důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. Čím vyšší příjmy a vyšší doba pojištění, tím vyšší procentní výměra důchodu.

Dva základní vstupní údaje

Pro výpočet starobního důchodu jsou tedy klíčové dva základní údaje, tj. získaná doba pojištění v celých ukončených letech a výše osobního vyměřovacího základu. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. studium v zákonném rozsahu před rokem 2010, péče o dítě do 4 let věku, vojenská služba, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o  závislou osobu). Z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2018 se vypočítá osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Dřívější příjmy se přitom přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Redukce osobního vyměřovacího základu v roce 2019

Při výpočtu starobního důchodu v Česku je ve vysoké míře zastoupen prvek solidarity, a to zejména redukcí osobního vyměřovacího základu. Do první redukční hranice v částce 14 388 Kč se bude osobní vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 započítávat ze 100 %, v druhé redukční hranici (od 14 388 Kč do 130 796 Kč) se osobní vyměřovací základ bude počítat z 26 %. K částce osobního vyměřovacího základu nad 130 796 Kč se nebude přihlížet.

Jak se hodnotí každý rok pojištění?

Redukovaný osobní vyměřovací základ je výpočtovým základem. Z výpočtového  základu se následně vypočítá procentní část starobního důchodu, když každý rok pojištění činí 1,5 % z výpočtového základu.

Praktický výpočet starobního důchodu

Paní Nováková má osobní vyměřovací základ ve výši 30 000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 43 let. Paní Nováková odejde do starobního důchodu v lednu 2019. Jak vysoký starobní důchod bude paní Nováková mít?

  • Nejdříve vypočítáme výpočtový základ, což je redukovaný osobní vyměřovací základ. Do částky 14 388 Kč se započítává ze 100 %, z částky nad 14 388 Kč do 30 000 Kč se započítává z 26 %. Z první redukční hranice se bude paní Novákové počítat 14 388 Kč a z druhé 4 060 Kč (30 000 Kč – 14 388 Kč) x 26 %). Výpočtový základ paní Novákové je tedy 18 448 Kč (14 388 Kč + 4 060 Kč).
  • Paní Nováková získala dobu pojištění v rozsahu 43 let, zápočet za odpracované roky bude tedy 64,5 % (43 let x 1,5 %). Procentní výměra důchodu paní Novákové je tedy 11 899 Kč (18 448 Kč x 64,5 %).
  • Měsíční starobní důchod paní Novákové bude 15 169 Kč (základní výměra důchodu ve výši 3 270 Kč + procentní výměra důchodu ve výši 11 899 Kč).
 

Výše státního důchodu dle příjmu a doby pojištění

V přiložené tabulce máme vypočten starobní důchod dle výpočtové formule důchodu v roce 2019 v závislosti na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu u vybraných příjmů a dob pojištění.

Osobní vyměřovací základ

39 let

42 let

45 let

15 000 Kč

11 781 Kč

12 436 Kč

13 090 Kč

20 000 Kč

12 542 Kč

13 255 Kč

13 968 Kč

25 000 Kč

13 302 Kč

14 074 Kč

14 845 Kč

30 000 Kč

14 063 Kč

14 893 Kč

15 723 Kč

35 000 Kč

14 823 Kč

15 712 Kč

16 600 Kč

40 000 Kč

15 584 Kč

16 531 Kč

17 478 Kč

50 000 Kč

17 105 Kč

18 169 Kč

19 233 Kč

70 000 Kč

20 147 Kč

21 445 Kč

22 743 Kč

100 000 Kč

24 710 Kč

26 359 Kč

28 008 Kč

vlastní výpočet autora


Také si přečtěte: Jak se krátí důchod při odchodu do předčasného důchodu?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY