Důchody 2019: kdo dostane na důchodu víc, než si vydělává čistého?

02.10.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Lidé s nízkými příjmy mají v Česku vysoký náhradový poměr při odchodu do důchodu. V roce 2019 budou mít důchod ještě vyšší než v roce 2018. Kdo bude mít důchod vyšší než mzdu dosahovanou před odchodem do penze?

V Česku je možné si odchodem do důchodu finančně polepšit. Jak je to možné? Důchody jsou v Česku vypláceny čisté a neplatí se z nich nikdy sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Od daně z příjmu fyzických osob jsou důchody osvobozeny až do 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku, tedy naprostá většina důchodů. Z hrubé mzdy se naproti tomu vždy odvádí sociální pojištění i zdravotní pojištění a většinou i daň z příjmu.

Lidé s nízkými příjmy, kteří získali vysokou dobu pojištění, mohou mít tedy při odchodu do starobního důchodu vyšší měsíční příjem, než když pracovali. Díky valorizaci důchodu v příštím roku se jejich náhradový poměr ještě zlepší.

Výhodný výpočet pro nízké příjmy

Výpočtová formule důchodu v Česku je pro lidi s nízkými příjmy výhodná. V Česku je významným způsobem zastoupen při výpočtu státního důchodu prvek solidarity, který se pro rok 2019 posiluje. Základní výměra důchodu, která je pro všechny příjemce státního důchodu stejná bez ohledu na jejich průběh pojištění, se totiž zvyšuje o 570 Kč na 3 270 Kč.

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 se bude osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda za odpracované roky) započítávat v plném rozsahu do částky 14 388 Kč.

Kdo si tedy polepší?

Při porovnání příjmů dosahovaným před odchodem do důchodu a výší státního důchodu na tom bude v roce 2019 v penzi finančně lépe než v produktivním životě více lidí. Při získání doby pojištění v rozsahu 45 let si finančně polepší i lidé s průměrnou mzdou za odpracované roky ve výši 16 300 Kč. Při nižší době pojištění se hranice, kdy je důchod vyšší než mzda, snižuje. Např. při získání doby pojištění v rozsahu 40 let je příjem v penzi vyšší než čistá mzda při částce 12 000 Kč (důchod činí 10 470 Kč a čistá mzda 10 308 Kč).

 

Praktický výpočet pro mzdu 14 tisíc a 45 let rozsahu pojištění

Paní Skácelová odejde do starobního důchodu v roce 2019 a její osobní vyměřovací základ bude činit 14 000 Kč. Neboli průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky 1986 až 2018 v současné hodnotě bude činit 14 000 Kč. Paní Skácelová neměla mezery v pojištění a získala dobu pojištění v rozsahu 45 let. O kolik si paní Skácelová polepší odchodem do starobního důchodu?

  • Při pobírání hrubé mzdy ve výši 14 000 Kč obdržela paní Skácelová na účet od zaměstnavatele 11 710 Kč. Při výpočtu čisté mzdy byla uplatněna pouze základní daňová sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Z hrubé mzdy tak bylo sraženo zdravotní pojištění ve výši 630 Kč, sociální pojištění ve výši 910 Kč a záloha na dani z příjmu ve výši 750 Kč.

  • Měsíční státní důchod přiznaný v roce 2019 bude činit 12 720 Kč (základní výměra 3 270 Kč + procentní výměra ve výši 9 450 Kč). Každý rok pojištění se započítává jako 1,5 % z výpočtového základu, který v případě paní Skácelové činí 14 000 Kč. Procentní výměra důchodu je tedy 9 450 Kč (14 000 Kč x 67,5 %).

  • Z důchodu paní Skácelová žádné daně platit nebude. Čistý měsíční příjem paní Skácelové při odchodu do starobního důchodu stoupne o 1 010 Kč (12 720 Kč – 11 710 Kč).

Paní Skácelová by si finančně polepšila, i kdyby získala dobu nižší dobu pojištění. Při získání doby pojištění v rozsahu 44 let by státní důchod byl 12 510 Kč, při 43 letech 12 300 K, při 42 letech 12 090 Kč a při 41 letech 11 880 Kč.

Také si přečtěte: Jak se krátí důchod při odchodu do předčasného důchodu?

V přiložené tabulce máme vypočítán starobní důchod dle výpočtové formule roku 2019 u jednotlivých osobních vyměřovacích základů (průměrných hrubých mezd) při získání doby pojištění v rozsahu 43 let a současně máme vypočtenu čistou mzdu u těchto příjmů. U hrubých mezd 10 000 Kč až 12 000 Kč je při výpočtu čisté mzdy proveden dopočet zdravotního pojištění do minima dle legislativy roku 2018. Při výpočtu čisté mzdy počítáme pouze se základní slevou na poplatníka. Ve všech případech uvedených v tabulce si občané odchodem do penze finančně polepší.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Státní důchod

Čistá mzda

Zlepšení finanční situace v Kč

10 000 Kč

43 let

9 720 Kč

8 603 Kč

1 117 Kč

11 000 Kč

43 let

10 365 Kč

9 478 Kč

887 Kč

12 000 Kč

43 let

11 010 Kč

10 308 Kč

702 Kč

13 000 Kč

43 let

11 655 Kč

11 015 Kč

640 Kč

14 000 Kč

43 let

12 300 Kč

11 710 Kč

590 Kč

15 000 Kč

43 let

12 654 Kč

12 405 Kč

249 Kč

vlastní výpočet autoraPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY