Je výhodnější jít do důchodu v prosinci 2018 či v lednu 2019?

17.10.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Správné načasování odchodu do důchodu je velmi důležité a brání zbytečně nižšímu státnímu důchodu. Někteří občané dosáhnou řádného důchodového věku koncem roku 2018. Mají odejít do důchodu ještě v roce 2018 nebo až v roce 2019? Podívejme se na praktické výpočty. 

Výpočtová formule důchodu v roce 2019 je výhodnější než v roce 2018. Všechny důchody přiznané do konce roku 2018 však budou od lednové splátky důchodu valorizovány. Přesto nebude měsíční částka důchodu při porovnání obou variant v příštím roce při stejných vstupních údajích stejná. Odpověď na otázku, která varianta je výhodnější, není univerzální. Záleží na konkrétním průběhu pojištění. Každý žadatel o starobní důchod má možnost volby, kdy do starobního důchodu odejít, rozhodně není nutné odejít do starobního důchodu ke dni dosažení řádného důchodového věku.

Budete mít vyšší důchod při odchodu do důchodu v roce 2018 či 2019?

Růst důchodů

Zdroj: Shutterstock

Úplně stejné vstupní údaje jsou výjimečně

Při výpočtu státního starobního důchodu v roce 2018 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2017. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2018. Žadatelé o starobní důchod tedy zpravidla nemají úplně stejné vstupní údaje pro výpočet starobního důchodu koncem roku 2018 a začátkem roku 2019. 

  • Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu (průměrné měsíční mzdě za odpracované roky v současné hodnotě). V praxi bude tedy výhodnější odchod do starobního důchodu začátkem roku 2019 pro lidi, kteří tím ukončí další celý rok pojištění. 

Odchod do důchodu v prosinci 2018 či lednu 2019?

Paní Skálová má průměrnou měsíční hrubou mzdu za odpracované roky ve výši 31 062 Kč, tj. na úrovni průměrné hrubé měsíční mzdy za první pololetí roku 2018. Paní Skálová získala dobu pojištění v rozsahu 44 let. 

  • V první variantě si vypočítáme starobní důchod paní Skálové při odchodu do důchodu v prosinci 2018, kdy dosáhne řádného důchodového věku. Následně zohledníme valorizaci a vypočteme hodnotu tohoto důchodu v lednu 2019. 
  • Ve druhé variantě vypočítáme starobní důchod při odchodu do starobního důchodu začátkem roku 2019. 

1 . varianta - odchod do důchodu v roce 2018

Do první redukční hranice ve výši 13 191 Kč se osobní vyměřovací základ započítá ze 100 %, v druhé redukční hranici od 13 191 Kč do 119 916 Kč se započítá z 26 %. Výpočtový základ tedy činí 17 838 Kč (13 191 Kč + ((31 062 Kč – 13 191 Kč) x 26 %). Procentní výměra za odpracované roky je 66 % (44 let x 1,5 %). 

  • Základní výměra důchodu je 2 700 Kč. 
  • Procentní výměra důchodu je 11 774 Kč (17 838 Kč x 66 %).
  • Měsíční starobní důchod přiznaný v prosinci 2018 činí 14 474 Kč (2 700 Kč + 11 774 Kč). 
  • V lednu 2019 po valorizaci bude starobní důchod paní Skálové činit 15 445 Kč (základní výměra důchodu se zvýší o 570 Kč a procentní výměra důchodu o 3,4 %).
 

2. varianta - odchod do důchodu v roce 2019

Do první redukční hranice ve výši 14 388 Kč se osobní vyměřovací základ započítá ze 100 %, v druhé redukční hranici od 14 388 Kč do 130 796 Kč se započítá z 26 %. Výpočtový základ tedy činí 18 724 Kč (14 388 Kč + ((31 062 Kč – 14 388 Kč) x 26 %). Procentní výměra za odpracované roky je 66 % (44 let x 1,5 %).

  • Základní výměra důchodu je 3 270 Kč. 
  • Procentní výměra důchodu je 12 358 Kč (18 724 Kč x 66 %). 
  • Měsíční starobní důchod přiznaný v lednu 2019 by byl 15 628 Kč. 

Pro paní Skálovou by bylo výhodnější odejít do starobního důchodu až v lednu 2019. Měsíční důchod přiznaný v prosinci 2018 by byl i po valorizaci nižší o 183 Kč měsíčně než důchod přiznaný v lednu 2019.


Čtěte také:

Valorizace důchodů v roce 2019

Jak se krátí důchod při odchodu do předčasného důchodu?


Porovnání výše důchodu u jednotlivých příjmů

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočítány starobní důchod stejným způsobem jako u praktického příkladu u různých osobních vyměřovacích základů, vždy při získání 44 let pojištění. V obou variantách počítáme s naprosto stejnými vstupními údaji. Při naprosto stejných vstupních údajích je výhodnější odchod do důchodu v prosinci pro lidi s nízkými příjmy a vysokými příjmy.

Porovnání výše důchodů u jednotlivých příjmů

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Důchod řiznaný v prosinci 2018 Důchod z prosince 2018 po valorizaci v lednu 2019 Důchod přiznaný v lednu 2019
12 000 Kč 44 let 10 620 Kč 11 460 Kč 11 190 Kč
16 000 Kč 44 let 11 889 Kč 12 772 Kč 13 044 Kč
20 000 Kč 44 let 12 575 Kč 13 481 Kč 13 730 Kč
25 000 Kč 44 let 13 433 Kč 14 368 Kč 14 588 Kč
30 000 Kč 44 let 14 291 Kč 15 256 Kč 15 446 Kč
35 000 Kč 44 let 15 149 Kč 16 143 Kč 16 304 Kč
40 000 Kč 44 let 16 007 Kč 17 030 Kč 17 162 Kč
50 000 Kč 44 let 17 723 Kč 18 804 Kč 18 878 Kč
60 000 Kč 44 let 19 439 Kč 20 579 Kč 20 594 Kč
70 000 Kč 44 let 21 155 Kč 22 353 Kč 22 310 Kč
80 000 Kč 44 let 22 871 Kč 24 127 Kč 24 026 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autoraPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY