Jak se liší výpočet zdravotního pojištění u OSVČ?

01.11.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Sazba zdravotního pojištění je pro všechny OSVČ stejná, přesto je v praxi výpočet ročního zdravotního pojištění odlišný. V praktických příkladech si vypočítáme zdravotní pojištění v různých životních situacích.

Výpočet ročního zdravotního pojištění u OSVČ se liší v závislosti na tom, zdali je vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost a dále na výši dosaženého hrubého zisku.

  • Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu.

U zdravotního pojištění není stanoven maximální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění se tedy počítá z jakkoliv vysokého hrubého zisku a podnikatelé s nadstandardními zisky mohou platit na zdravotním pojištění i statisíce korun. Maximální vyměřovací základ je legislativou stanoven pouze pro výpočet sociálního pojištění.

Hlavní samostatná výdělečná činnost

Pokud není skutečný vyměřovací základ (tj. polovina daňového základu) vyšší než minimální vyměřovací základ, potom se roční zdravotní pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti počítá z minimálního vyměřovacího základu. Minimální měsíční vyměřovací základ za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2018 činí 14 989,50 Kč.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti se platí během roku měsíční zálohy, které se následně odečtou od vypočteného ročního zdravotního pojištění. Případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.

Zdravotní pojištění ze skutečného vyměřovacího základu

Podnikatel Černý dosáhne za celý kalendářní rok 2018 hrubého zisku (tj. příjmu poníženého o výdaje) ve výši 642 600 Kč. Skutečný vyměřovací základ ve výši 321 300 Kč (642 600 Kč x 50 %) je vyšší než roční minimální vyměřovací základ pro výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti ve výši 179 874 Kč (14 989,50 Kč x 12 měsíců). Roční zdravotní pojištění se bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu. Roční zdravotní pojištění činí tedy 43 376 Kč (321 300 Kč x 13,5 %).

Minimální vyměřovací základ

Živnostník Pokorný dosáhne za celý kalendářní rok 2018 hrubého zisku (příjmu poníženého o výdaje) ve výši 298 600 Kč. Skutečný vyměřovací základ 149 300 Kč (298 600 Kč x 50 %) je nižší než minimální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění za rok 2018 se bude tedy počítat z minimálního vyměřovacího základu ve výši 179 874 Kč. Za rok 2018 zaplatí živnostník Pokorný na zdravotním pojištění částku 24 283 Kč (179 874 Kč x 13,5 %).

Jak se počítá zdravotní pojištění

(foto: Shutterstock)

Vedlejší samostatná výdělečná činnost

Každý pojištěnec musí být u své zdravotní pojišťovny veden v jedné ze čtyř kategorií: zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná, státní pojištěnec nebo osoba bez zdanitelných příjmů. V praxi je přitom možný i souběh některých kategorií. Někteří občané jsou tedy současně vedeni jako státní pojištěnci a osoby samostatně výdělečně činné (např. výdělečně činní penzisté, studenti, příjemci rodičovského příspěvku) nebo jako zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné. V těchto případech se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Zdravotní pojištění ze samostatné výdělečné činnosti se v takových případech počítá vždy ze skutečně dosaženého hrubého zisku a nemusí být tedy dodržen minimální vyměřovací základ.

Zdravotní pojištění u vedlejší činnosti

Zaměstnankyně Procházková si přivydělává samostatnou výdělečnou činností. Paní Procházková pracuje na standardní pracovní poměr s hrubou mzdou 34 000 Kč. Hrubý zisk za rok 2018 bude činit 90 000 Kč. Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností neplatí měsíční zálohy a zdravotní pojištění doplatí jednorázově v závislosti na dosaženém zisku. Roční zdravotní pojištění v případě paní Procházkové činí 6 075 Kč (90 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

Zdravotní pojištění u hlavní činnosti

Paní Kučerová pracuje po celý rok 2018 na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč pro zaměstnavatele AX a BY. Dále vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely placení zdravotního pojištění je vedena pouze jako OSVČ. Samostatná výdělečná činnost je tedy považována za hlavní samostatnou výdělečnou činnost s povinností platby zdravotního pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Z měsíční odměny z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a méně se neplatí zdravotní pojištění.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: DANĚ