Kdy bude daň z nemovitých věcí v roce 2019 platit nájemce?

21.11.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Mysleli jste si, že daň z nemovitých věcí platí pouze majitel nemovitosti? Tak to jste byli na velkém omylu. Přečtěte si, zdali jí náhodou coby nájemce nepodléháte taky.

Předmětem daně z nemovitosti jsou domy, byty, garáže, ostatní budovy a samozřejmě také pozemky a vodní plochy, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Cena daně se počítá podle stavu nemovitého majetku k 1. 1. 2019.

Sazba daně z nemovitých věcí 2019

Daň z nemovitých věcí se jako jediná přiznává a platí dopředu a týká se jak pozemků, tak staveb a bytových jednotek. Blíže se o ní hovoří v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

Konečnou cenu určují metry čtvereční vámi vlastněných nemovitostí a následně sazby a koeficienty. Sazby najdete v pokynech k daňovému přiznání. Koeficienty určují jednotlivé radnice a můžete je přesně pro vaši parcelu určit na webové stránce Finanční správy. Obec může na svém území stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb nebo jednotek.

Přiznání se podává papírově osobně nebo poštou, a pokud jste vlastníkem datové schránky, musíte použít výhradně elektronickou formu, jinak vám hrozí pokuta až 2000 Kč.

Kdy platí nájemce daň z nemovitých věcí, pozemků 2019

Zdroj: Shutterstock

Kdy nemusíte podat daňové přiznání a kdy neplatit daň?

Termín podání daňového přiznání k nemovitosti bude v roce 2019 31. ledna. Pokud jste již někdy v minulosti daňové přiznání z nemovitých věcí podávali a údaje se od té doby žádným způsobem nezměnily, přiznání podávat nemusíte. Automaticky totiž v květnu obdržíte složenku s výší úhrady. Do poloviny března ale můžete zažádat o zaslání platebních údajů na e-mail.


Daň je nutno zaplatit do konce května 2019. Učinit tak lze převodem, poštovní poukázkou, hotově na finančním úřadu nebo pokladně České národní banky a nebo prostřednictvím SIPO. Pokud by cena byla vyšší než 5000 Kč, můžete si platbu rozpůlit a druhou půlku zaplatit do konce listopadu. Zemědělci mají termín platby do konce srpna a chovatelé ryb do konce listopadu. Od platby daně budete osvobození v případě, že vyšla nižší než 30 Kč.

Pokuta a penále za nepodání daňového přiznání

V případě, že byste daňové přiznání nepodali vůbec, ani dodatečně nereagovali na výzvu finančního úřadu, zaplatili byste pokutu. Minimální výše pokuty je ale 500 Kč.

Tolerováno je zpoždění maximálně 5 pracovních dnů. Pátý den již musí být přiznání doručeno. Za delší prodlení naskakuje penále ve výši 0,05 % vyměřené daně za každý den zpoždění, maximálně však do výše 5 % daně a zároveň maximálně do 300 000 Kč. Pokuta se naopak promíjí, pokud je nižší než 200 Kč.

 

 

Kde podat daňové přiznání k více nemovitostem?

Daňové přiznání se podívá na finančním úřadě v kraji, pod který spadá nemovitost, ke které se přiznáváte. Pokud pak vlastníte více nemovitostí ve více krajích, mějte na paměti, že se ke každé budete muset přiznat zvlášť v kraji, pod který spadá katastrální území, ve kterém se nemovitost nachází.

Uživatel pozemku jako plátce daně z nemovitých věcí

I když se o tom moc nemluví, mohou nastat situace, kdy plátcem daně z nemovitých věcí nebude majitel, nýbrž uživatel nebo tzv. pachtýř.

Kdo je pachtýř?

Pachtýř je osoba, která s propachtovatelem (majitelem nemovitosti) uzavře na základě smlouvy pacht. Pachtýři je v podstatě daná věc přenechána k užívání. Ten za ni platí pachtovné či určitý výnos majiteli.

Jak vám již jistě došlo, daň z nemovitých věcí jako nájemce bude platit především ta osoba, která daný pozemek využívá k hospodaření. Dále je poplatníkem nájemce i v případě, že:

  • je evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem.
  • hospodaří na pozemcích od Státního pozemkového úřadu.
  • je převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.

Plátcem daně z nemovitých věcí jste navíc i tehdy, pokud majitel pozemku není znám. Seznam parcel s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky naleznete na webových stránkách ÚZSVM.

Zdroj: CleverAssets


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 6 krát