Lucemburčané si odchodem do penze pohorší nejméně

12.12.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od lednové splátky důchodu se všechny penze v Česku budou automaticky valorizovat, zvýšení důchodů je výrazně vyšší než v předchozích letech. Jak vysoké jsou důchody v porovnání s dosahovaným příjmem v evropských zemích?

Výpočet důchodu je individuální záležitostí, kterou ovlivňuje celý průběh pojištění. Dva zaměstnanci se stejně vysokou aktuální výplatou mohou mít měsíční důchod rozdílný o tisícikoruny. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 se budou hodnotit příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2018. Velký vliv na měsíční výši státního důchodu má i získaná doba pojištění, která citelně ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu.

Jak se zvýší důchody od ledna?

Všechny důchody přiznané do konce roku 2018 se od lednové splátky z důvodu valorizace zvyšují, základní výměra důchodu se zvyšuje o 570 Kč a procentní výměra se zvyšuje o 3,4 %, penzistům starším 85 let ještě navíc o 1 000 Kč. Konkrétní zvýšení tedy závisí na měsíční částce starobního důchodu a bude se ve většině případů pohybovat mezi 750 Kč až 1 100 Kč.

Rozdílný náhradový poměr

Průměrná měsíční mzda za první pololetí roku 2018 činila 31 062 Kč. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočítán starobní důchod u osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé mzdy v současné hodnotě za odpracované roky) ve výši poloviny průměrné mzdy, tj. 15 531 Kč, na úrovni průměrné mzdy 31 062 Kč a dvojnásobku průměrné mzdy, tj. 62 124 Kč. Dobu pojištění počítáme v rozsahu 37 let, 40 let, 43 let a 46 let. Jak je z tabulky názorně vidět, tak náhradový poměr se v závislosti na dosahovaném příjmu a získané době pojištění značně liší. Výpočet v tabulce je již proveden dle výpočtové formule roku 2019.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Měsíční důchod

Náhradový poměr

15 531 Kč

37 let

11 421 Kč

73,5 %

15 531 Kč

40 let

12 082 Kč

77,8 %

15 531 Kč

43 let

12 743 Kč

82,0 %

15 531 Kč

46 let

13 404 Kč

86,3 %

31 062 Kč

37 let

13 662 Kč

44,0 %

31 062 Kč

40 let

14 505 Kč

46,7 %

31 062 Kč

43 let

15 347 Kč

49,4 %

31 062 Kč

46 let

16 190 Kč

52,1 %

62 124 Kč

37 let

18 144 Kč

29,2 %

62 124 Kč

40 let

19 350 Kč

31,1 %

62 124 Kč

43 let

20 556 Kč

33,1 %

62 124 Kč

46 let

21 762 Kč

35,0 %

vlastní výpočet autora

 

Náhradový poměr v zemích EU

V přiložené tabulce máme uveden hrubý náhradový poměr při odchodu do penze v členských zemích Evropské unie uvedený v publikaci „Statistisches Jahrbuch 2018 (Das Statistische Bundesamt)“, přičemž náhradový poměr se získává porovnáním mediánu státního důchodu lidí ve věku 65 let až 74 let vůči mediánu mezd zaměstnanců ve věku 50 let až 59 let. Nejvyšší náhradový poměr je v Lucembursku, v Itálii a ve Francii, nejnižší náhradový poměr je v Irsku, v Chorvatsku a v Lotyšsku.

Náhradový poměr u penzí v zemích EU (v %)

Země

Náhradový poměr

Země

Náhradový poměr

Lucembursko

88

Velká Británie

53

Itálie

69

Česko

50

Francie

68

Nizozemí

50

Maďarsko

67

Belgie

48

Rumunsko

66

Dánsko

47

Španělsko

66

Slovinsko

47

Portugalsko

64

Německo

46

Řecko

63

Bulharsko

45

Rakousko

62

Estonsko

45

Polsko

62

Litva

45

Slovensko

62

Kypr

44

Švédsko

57

Lotyšsko

42

Malta

54

Chorvatsko

39

Finsko

53

Irsko

35

Pramen: Destatis (Das Statistische Bundesamt) – Statistisches Jahrbuch 2018 „Kapitel Internationales“

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY