Co musíte vědět o dani z příjmu právnických osob za rok 2018?

15.01.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Možná vám OSVČ už byla malá, takže jste si založili společnost a poprvé daníte jako právnická společnost. Na co při platbě daně z příjmu právnických osob pamatovat?

Daň z příjmu právnických osob musí platit všechny firmy a společnosti, které mají sídlo anebo alespoň vedení na území ČR. Dále jí pak podléhají i ty právnické osoby, které mají sice zahraniční společnost, ale za to příjmy na našem území. Nejčastěji se pak samozřejmě jedná o obchodní společnosti typu v.o.s., s.r.o., a.s., k.s. anebo o družstvo. Dobré je navíc vědět, že jsou v tomto případě od daně osvobozena veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení.

Co je předmět daně a kolik je sazba?

Předmětem daně jsou příjmy a výnosy z veškeré činnosti, která souvisí s podnikatelskou činností a s nakládáním majetku. Sazba pak činí rovných 19 %. Jen pro srovnání uvedeme i sazbu daně z příjmu fyzických osob, ta je 15 %.

Daň z příjmu právnických osob 2018, 2019 - sazba, období

Zdroj: Shutterstock

Jaké zvolit zdaňovací období?

Pro daň z příjmu fyzických osob platí zdaňovací období 12 kalendářních měsíců, resp. od ledna až do prosince. V případě právnických osob samozřejmě platí také tato možnost, ale důležité je zmínit, že rozhodně není pro zdanění jediná, kterou lze využít. Existuje ještě:

  • Hospodářský rok – 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců s tím, že prvním měsícem není leden.
  • Období od převodu na společníka, rozdělení společnosti, ode dne fúze apod.
  • Účetní období v případě, že je delší než 12 kalendářních měsíců.

Důležité je vědět, že základ daně z příjmů právnických osob tvoří samozřejmě příjmy ponížené o výdaje u osob, které nejsou povinny vést si účetnictví. U těch, které si účetnictví vedou, je poté daňový základ odvozen od výsledku hospodaření a na základě toho, jestli došlo k zisku nebo ztrátě.

Dále je třeba zmínit, že do základu daně se nepočítají úroky z úvěrů, členské příspěvky u odborových organizací a bezúplatná plnění typu darů. Mezi další osvobozenou položku patří příjmy, které podléhají dani se srážkou podle zvláštní sazby.

Snížení základu a slevy na dani

Daňový základ lze snížit především o 100 % vynaložených nákladů na výzkum a vývoj, ale dále pak i o uplatnění daňové ztráty z předešlých let. Podle § 35 může vzniknout daňová úspora s využitím slev na zdravotně postižené zaměstnance. Pro jejich výpočet je důležitý průměrný roční přepočítaný počet takových zaměstnanců. Slevy pak vydají takto:

  • 18 000 Kč– za zdravotně postiženého zaměstnance (vyjma těžkého zdravotního postižení). Dále pak lze uplatnit i poměrnou část z této sazby, pokud tvoří výsledek přepočtení desetinné číslo.
  • 60 000 Kč – za zaměstnance s těžkým zdravotním postižením. Stejně jako v předchozím případě zde lze uplatnit poměrnou část z této sazby, jestliže je opět po přepočtení výsledkem desetinné číslo.

Co je odložená daň?

Speciální kapitolou je ve světě právnických osob pojem odložená daň. Ta vzniká v případě, kdy dochází k dočasným rozdílům v účetnictví nebo v daních. Pokud u vás k něčemu takovému v roce 2018 došlo, odloženou daň nebudete muset v březnu hradit.

Zmíněnými rozdíly totiž vznikne buď tzv. odložený daňový závazek, nebo pohledávka. V případě závazku počítejte s tím, že odloženou daň bude třeba uhradit v budoucnu. U odložené daňové pohledávky to pak bude o něco příjemnější. Pravděpodobně se vám o její hodnotu v budoucnu daň sníží.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: DANĚ