4 případy, kdy bude mít důchodce nárok na vrácení daní

23.01.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


I penzisté mohou za rok 2018 obdržet po provedeném ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání daňovou vratku. Za jakých podmínek? Podívejme na na několik praktických příkladů.

Penzisté mohou mít libovolné zdanitelné příjmy, tedy ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku, nájmu nebo ostatní příjmy. Jestliže jsou zaplacené zálohy na dani z příjmu během roku 2018 vyšší, než vypočtená roční daň z příjmu fyzických osob, tak vznikne nárok na daňovou vratku. I starobní důchodci mají nárok na daňovou slevu na poplatníka, která snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu (maximálně do nuly). Roční daňová sleva na poplatníka činí 24 840 Kč.

Praktický příklad 1) – Odchod do penze během roku

Pan Procházka odešel k 1. červenci 2018 do starobního důchodu. Měsíční daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč uplatnil pouze za měsíce leden až červen v souhrnné částce 12 420 Kč. Při odchodu do důchodu si pan Procházka vyžádal od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018 a podá si sám daňové přiznání za rok 2018. V daňovém přiznání za rok 2018 uplatní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Měsíční hrubou mzdu měl 30 000 Kč, měsíční daňová záloha činila 3  960 Kč. Na daňových zálohách za rok 2018 zaplatil tedy 23 760 Kč.

Text

Částka

Hrubá mzda

30 000 Kč

Superhrubá mzda

40 200 Kč

(30 000 x 1,34)

Daň z příjmu

6 030 Kč

(40 200 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Měsíční záloha na dani z příjmu

3 960 Kč

(6 030 – 2 070)

Zaplacené zálohy během roku 2018

23 760 Kč

(3 960 x 6 měsíců)

Roční daňová povinnost však vzhledem k uplatnění daňové slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč bude 11 340 Kč. Roční základ daně je 241 200 Kč (40 200 Kč x 6). Daň z příjmu tedy 11 340 Kč (241 200 Kč x 15 % - 24 840 Kč).

Na daňových zálohách bylo tedy zaplaceno více o 12 420 Kč (23 760 Kč – 11 340 Kč). Po podaném daňovém přiznání obdrží pan Procházka daňovou vratku ve výši 12 420 Kč.

Přečtěte si také: Jak zažádat o starobní důchod

Práce v důchodu a vrácení daní

(foto: Shutterstock)

Praktický příklad 2) – Odvod srážkové daně z brigády

Penzistka Válková si v měsících červnu až září 2018 přivydělávala pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. U zaměstnavatele nepodepsala prohlášení k dani a z hrubé odměny jí byla odvedena 15% srážková daň. Souhrnná odvedená srážková daň činí tedy 6 000 Kč (1 500 Kč x 4 měsíce). Paní Válková si podá za rok 2018 sama daňové přiznání, kde uplatní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Roční daňová povinnost paní Válková bude tedy nulová. Zaplacenou srážkovou daň ve výši 6 000 Kč obdrží v plném rozsahu zpět.

 

Praktický příklad 3) – Podnikání s nízkým ziskem

Podnikatelka Kousalová zaplatila během roku 2018 zálohy na dani z příjmu fyzických osob ve výši 50 000 Kč. Za rok 2018 však činí roční daňová povinnost jen 20 000 Kč, protože dosažený hrubý zisk za rok 2018 byl nižší než v předchozím období. Zaplacené zálohy jsou tedy vyšší o 30 000 Kč.

Praktický příklad 4) – Dvě práce na dohodu o pracovní činnosti

Penzistka Králová pracovala po celý rok 2018 současně pro dva zaměstnavatele. Pro každého na dohodu o pracovní činnosti. Hrubá odměna u prvního zaměstnavatele byla 8 000 Kč a u druhého 7 000 Kč. U prvního zaměstnavatele podepsala prohlášení k dani a uplatňovala při výpočtu čisté odměny slevu na poplatníka. U druhého zaměstnavatele již slevu na poplatníka uplatňovat nemohla.

Text

První zaměstnavatel

Druhý zaměstnavatel

Hrubá odměna

8 000 Kč

7 000 Kč

Základ daně

(zaokrouhleno na stokoruny nahoru)

10 800 Kč

(8 000 x 1,34)

9 400 Kč

(7 000 x 1,34)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

0 Kč

Záloha na dani z příjmu

0 Kč

1 410 Kč

(9 400 x 15 %)

Zaplacené zálohy během roku 2018

16 920 Kč

(1 410 x 12)

Roční základ daně je 241 200 Kč. Daň z příjmu za rok 2018 činí tedy po odečtu roční slevy na poplatníka částku 11 340 Kč (241 200 Kč x 15 %) - 24 840 Kč). Na zálohách bylo tedy zaplaceno o 5 580 Kč více a takto vysoký daňový přeplatek obdrží paní Králová po podaném daňovém přiznání za rok 2018.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 27 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY