Jak se rok sešel s otcovskou poporodní péčí

18.02.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od února 2018 můžou otcové nově narozených dětí čerpat novou sociální dávku, tzv. otcovskou. Dávka byla určená jako náhrada za čas, který otcové stráví s novorozencem doma. Čas, který by měl muže více motivovat k zapojení se do péče o děti.

Otcovská je nakročením směrem k vyrovnanějšímu systému péče o rodinu, kdy by se neměla o děti starat pouze žena, a k lepší podpoře rodin s dětmi ze strany státu. Na druhou stranu ale od začátku byla otcovská kritizována za fakt, že neřeší systémově rozdělení rolí v domácnosti. Že muži využijí otcovskou dovolenou spíše pro bujaré oslavy narození potomka. Že otcovská bude taková chlastací dovolená a stejně muži v domácnosti nezačnou pomáhat více než dosud.

Jak ukázal téměř jeden rok fungování dávky, tak problémy s otcovskou jsou spíše v tom, že muži se nezapojují ani v okamžiku, kdy pro ně stát vymyslel tuto speciální dávku. Ať už je to dáno osobní motivací nebo příliš nízkou výši samotné dávky. Nepotvrdily se tak úplně předpovědi, že otcovská bude novým hitem sociálních dávek a bude zneužívána na týden volna.

41 % novopečených otců na otcovské

Za rok 2018 přijala ČSSZ celkem 43 442 žádostí o otcovskou. Při srovnání počtu narozených dětí za rok 2018, což je asi 106 tisíc narozených dětí od února do prosince, zažádalo o dávku otcovské poporodní péče asi něco kolem 41 % otců. (Počet narozených dětí je odhadem, ČSÚ zatím nezveřejnil konečná data o narozených dětech za čtvrté čtvrtletí minulého roku.)

Je pravda, že část otců o otcovskou dovolenou nezažádala, protože nemají na tuto dávku nárok. Tedy například dlouhodobě nezaměstnaní nebo OSVČ, které si neplatí nemocenské pojištění, nemají tedy na sociální dávku z nemocenského pojištění nárok. I tak to ale vypovídá spíše o tom, že o dávku není ze strany otců příliš velký zájem. Na druhou stranu to ale neznamená, že otcové se nechtějí více zapojit do chodu domácnosti. Řada novopečených otců si například raději vybere řádnou dovolenou, nebo pracují z domu. Což je zase dáno tím, že dávka není příliš vysoká a nenahradí na týden vypadnutý příjem u skupin s vyššímy příjmy.

Otcovská dovolená - kolik otců čerpá

(foto: Shutterstock)

 

5 096 Kč týdně

Dávka redukuje významným způsobem denní vyměřovací základ. Přičemž čím vyšší příjem, tím větší redukce. Průměrně bylo každému otci v rámci otcovské vyplaceno něco málo přes 5 tisíc za týden. Přičemž maximální vyplacená částka je pro rok 2019 nastavena na 9 352 Kč, na tu dosáhnou pouze jedinci, kteří mají hrubý příjem, ze kterého bylo placeno nemocenské pojištění, 100 tisíc měsíčně a více.

TIP: Spočítejte si otcovskou v kalkulačce

Je tak otázkou, jak moc taková dávka motivuje novopečené otce k tomu zůstávat doma a přinést do rodinného rozpočtu méně peněz. V okamžiku, kdy vlastně v rodině jeden z příjmů byl dlouhodobě nahrazen sociální dávkou (mateřskou nebo rodičovským příspěvkem). Důvody finanční tak můžou být jedním z problémů otcovské jako sociální dávky. Neboli otcové raději půjdou do práce, aby si byli jisti, že svou rodinu dostatečně finančně zabezpečí, než aby si budovali vztah k novorozenci.

221 milionů za 11 měsíců

I přes to je ale nutno říct, že otcovská je určitě správným krokem k modernějšímu pojetí rodinné státní politiky. I když řada institucí a odpůrců této sociální dávky její roli zpochybňuje od samého začátku. Stejně tak bylo před rokem předvídáno, že dávka bude pro státní rozpočet příliš finančně náročná. Odhadovalo se, že otcovská daňové poplatníky vyjde až na 800 milionů korun.

Otcovská je ale díky menšímu zájmu výrazně levnější. Za 11 měsíců loňského roku, od února do prosince, bylo na dávku vydáno celkem 221 miliónů Kč.  Nejméně se na dávce čerpalo v únoru, v měsíci zavedení dávky, kdy bylo vyplaceno pouhých 2,3 milionů. Od března je ale zájem víceméně stálý a průměrně bylo vypláceno zhruba 21 milionů Kč za měsíc. Nejvíc pak bylo v rámci otcovské proplaceno v měsíci říjnu (29,1 milionů Kč).

Otcovská dovolenáPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY