Může být vaše hrubá mzda nižší než minimální mzda?

18.02.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Pracovali jste za minimální mzdu, ale po jejím navýšení vám zaměstnavatel nepřidal? Myslíte si, že berete méně, než byste měli? V některých případech může být vaše výplata skutečně nižší, než je minimální mzda. Kdy tomu tak je?

Minimální mzda je nejnižší možná hrubá mzda, jakou může zaměstnanec pobírat. Od její výše je závislý např. minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, podmínky pro daňový bonus, sleva za školkovné, výše plateb pro OBZP a další. Co je o ní tedy dobré vědět?

Jaký je rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou?

Od 1. ledna 2019 se minimální mzda zvýšila z původních 12 200 Kč na 13 350 Kč, tedy o 1 150 Kč. Minimální hodinová mzda je v letošním roce stanovena na 79,80 Kč. Tyto částky platí pro práce na plný úvazek, tedy na 40 hodin týdně. To, zdali se jedná o úvazek na dobu určitou či neurčitou, zde vůbec nehraje žádnou roli.

Minimální zaručená mzda 2019 - zkrácený úvazek, DPČ, DPP

Zdroj: Shutterstock

Ve skutečnosti by však většina zaměstnanců měla dostat mnohem více. Existuje totiž zaručená mzda. Tento pojem byl zaveden v roce 2007 a jeho prostřednictvím jsou rozeznávány jednotlivé výdělky podle 8 pracovních skupin. Ty se dělí na základě složitosti, náročnosti a odbornosti vykonávané práce, což platí především v podnikatelské sféře bez odborů.

Hrubá zaručená mzda:

Hodinová

Měsíční

1. skupina

79,80 Kč

13 350 Kč

2. skupina

88,10 Kč

14 740 Kč

3. skupina

97,30 Kč

16 280 Kč

4. skupina

107,40 Kč

17 970 Kč

5. skupina

118,60 Kč

19 850 Kč

6. skupina

130,90 Kč

21 900 Kč

7. skupina

144,50 Kč

24 180 Kč

 8. skupina

 159,60 Kč

 26 700 Kč

Doplatek do minimální zaručené mzdy

Jestliže pracujete na hlavní pracovní poměr a stane se, že se vaše měsíční mzda nebude rovnat minimální zaručené, na kterou máte nárok, zaměstnavatel vám bude muset na výdělku doplatit částku do zaručené mzdy bez ohledu na to, zdali byla vaše snížená výkonnost zaviněna vaší vinou.

Do mzdy pro nárok na doplatek se nepočítají přesčasy, příplatky za noční, práci ve svátek, o víkendech, náhrada mzdy apod. Doplatek by měl náležet i těm zaměstnancům, kteří jsou odměňováni úkolovou mzdou.

Kdy může být vaše mzda nižší, než je ta minimální?

Zkrácený úvazek

Při zkrácení úvazku naleží zaměstnanci hrubá mzda, která je úměrná času strávenému v zaměstnání a míře práce, kterou vykonal. Pokud by hrubá mzda na plný úvazek činila 18 000 Kč a zaměstnanec přesedlal na úvazek poloviční, jeho měsíční hrubá mzda bude činit 9 000 Kč, což je méně, než je stanovená minimální. Na hodinu mu však alespoň minimální zaručená mzda náleží.

Háček zde tkví ale především v pojistných odvodech. Ze zákona totiž musí být zdravotní pojištění odvedeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Tím je pak samozřejmě minimální mzda. Zaměstnanci, jejichž mzda je nižší, si tedy budou muset zbytek pojištění doplatit.

DPČ a DPP

U brigád to bude podobně jako v případě zkrácených úvazků. Brigádníci si nemohou nárokovat měsíční minimální mzdu. Zaručená měsíční mzda se na ně v podstatě vůbec nevztahuje, nelze od ní tedy odvíjet odměnu. Přesto mají osoby pracující na dohodu o pracovní činnosti anebo o provedení práce nárok na hodinovou minimální mzdu, tedy alespoň na 79,80 Kč.

 

Co dělat, když nemáte ani minimální mzdu?

Pokud se zvyšuje minimální mzda, osobám, které jí pobírají, musí být taky automaticky přidáno. Chystané navýšení musí být zaměstnanci ze zákona písemně oznámeno, na základě čehož není třeba měnit pracovní smlouvu. Nejpozději je tak zaměstnavatel povinen učinit v den, kdy změna nabývá na účinnosti.

Pokud vám mzda nebude navýšena, vyzvěte k tomu zaměstnavatele sami, a to písemnou cestou. Takto můžete požadovat i případný doplatek za měsíc, ve kterém byla mzda nižší, než je minimální zaručená. Pokud zaměstnavatel nesplní své závazky, obraťte se na inspektorát práce, pod který spadá sídlo firmy/pobočky, kde pracujete. Zaměstnavatele může čekat pokuta až ve výši 2 000 000 Kč. Doplatek lze pak vymáhat i soudní cestou.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ