10 chyb při vyplňování přehledu pro zdravotní pojišťovnu

06.03.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Jednou ze základních povinností všech OSVČ je odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok. Na co si dát při vyplňování přehledu o příjmech a výdajích pozor?

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 musí odevzdat všechny OSVČ, které v roce 2018 vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, stačí přitom např. pouze jeden měsíc. Přehled o příjmech a výdajích je nutné odevzdat při výkonu hlavní i vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Podívejme se na deset vybraných praktických chyb spojených s vyplňováním a odevzdáním přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu.

Nedodržení termínu

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 je nutné na zdravotní pojišťovnu doručit do jednoho měsíce po termínu pro podání daňového přiznání. Základní termín je do 2. 5. 2019, případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín prodlužuje do 1. 8. 2019.

Neoznámení zpracování daňového přiznání daňovým poradcem

V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem je potřeba o prodloužení lhůty zdravotní pojišťovnu informovat do 30. 4. 2019.

Uvedení pasivních příjmů z daňového přiznání

Do přehledu o příjmech a výdajích se uvádí pouze příjmy ze samostatně výdělečné činnosti. Do daňového přiznání se uvádí i např. příjmy z kapitálového majetku dle § 8 zákona o dani z příjmu, příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu nebo ostatní příjmy dle § 10 zákona o dani z příjmu. Z pasivních příjmů se zdravotní pojištění neplatí, a proto se do přehledu o příjmech a výdajích neuvádí.

Změna zdravotní pojišťovny a vyplnění jenom jednoho přehledu

Osoby samostatně výdělečně činné, které změnily zdravotní pojišťovnu od 1. 7. 2018, musí za rok 2018 odevzdat přehled dvěma zdravotním pojišťovnám.  Na starou, u které byly pojištěny v první polovině minulého roku, i u nové zdravotní pojišťovny, u které jsou aktuálně pojištěny.

Neuvedení nižšího počtu měsíců při podnikání po část roku

Minimální měsíční vyměřovací základ za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2018 činí 14 989,50 Kč. Minimální zdravotní pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po část roku je tedy nižší než při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok. Při výpočtu zdravotního pojištění v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018 je tedy potřeba správně uvést počet měsíců výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. 

Přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovna

(foto: Shutterstock)

 

Nerozlišení hlavní a vedlejší činnosti

Zdravotní pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy dodržen alespoň minimální vyměřovací základ. V případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po část roku 2018 a vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku 2018 je potřeba tuto skutečnost v přehledu správně uvést.

Nezohlednění lednové zálohy za prosinec

Zálohy na sociálním pojištění v roce 2019 se platí dle aktuálního měsíce. V lednu zaplacená záloha se tedy vztahuje na leden 2019. Zdravotní pojištění se platí stále měsíčně pozadu, vždy do 8. dne následujícího měsíce. V lednu 2019 zaplacená záloha na zdravotním pojištění se tedy vztahuje k prosinci 2018 a v přehledu se počítá do zaplacených záloh pro rok 2018.

Nezaplacení nedoplatku do 8 dní po odevzdání přehledu

V případě, že vypočtené roční zdravotní pojištění za rok 2018 je vyšší než zaplacené zálohy, tak je potřeba uhradit vypočtený nedoplatek na zdravotním pojištění do 8 dne od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.

Nezvýšení trvalého příkazu k úhradě

Nová měsíční záloha na zdravotním pojištění se platí za měsíc, kdy byl přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 odevzdán. Po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích si musí OSVČ platící zdravotní pojištění ve vyšší částce, než je minimální měsíční záloha, změnit trvalý příkaz k úhradě. OSVČ platící v roce 2019 minimální měsíční zálohu 2 208 Kč, platily tuto minimální zálohu poprvé již za leden 2019 a po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018 jim nemohla být vypočtena nižší měsíční záloha po odevzdání přehledu.

Neuvedení nové zálohy u vedlejší činnosti

V prvním roce výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se neplatí měsíční zálohy na zdravotním pojištění, v následujících letech však již ano, výjimkou jsou zaměstnanci vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se měsíční záloha odvíjí od skutečného zisku a může činit např. 400 Kč.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ