Ekonomická svoboda v Česku je vysoká

25.03.2019 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Nejvyšší ekonomická svoboda je v Hongkongu, Singapuru, Novém Zélandu, Švýcarsku a Austrálii. Česko si v mezinárodním srovnání stojí velmi dobře, celkové hodnocení je 23. nejlepší na světě a výsledný index ekonomické svobody je vyšší než např. v Německu, v Norsku, v Japonsku nebo v Rakousku.

Ekonomická svoboda je pro růst životní úrovně občanů velmi důležitá. Čím vyšší svoboda pro podnikatele a firmy, tím lepší předpoklady pro vznik nových firem a rozvoj již úspěšných společností. V zemích, kde se daří byznysu, rostou mzdy a národní bohatství se následně promítá např. i do ekologických projektů. Index ekonomické svobody sestavuje každoročně již od roku 1995 „The Heritage Foundation“. V hodnocení pro rok 2019 bylo hodnoceno celkem 180 zemí světa ve čtyřech základních ekonomických pilířích světa (právní stát, vláda, regulace a otevřenost trhu).

Svoboda je velmi důležitá

Pro každodenní ekonomický život je svoboda velmi důležitá. V zemích s nejvyšší mírou ekonomické svobody o úspěchu v podnikání rozhodují znalosti a dovednosti, dobrý podnikatelský  nápad, vlastní píle, organizace práce, manažerské umění a další osobnostní charakteristiky podnikatelů, manažerů a klíčových zaměstnanců. Nadbytečná regulace a byrokracie, nefungující veřejná správa, nefunkční soudní systém či celkově nezdravé ekonomické prostředí byznysu jednoznačně škodí. Ekonomická svoboda je základním kamenem podnikatelského rozvoje.

Hodnocení Česka

Výsledný index Česka má hodnotu 73,7 a je vyšší než v řadě západoevropských zemích světa. Vlastnická práva v Česku jsou chráněna, soudnictví nezávislé, veřejný dluh nižší než ve většině vyspělých zemí světa. Pozitivně jsou hodnoceny kroky snižující náklady na založení společnosti. V Česku je rovněž nejnižší nezaměstnanost z členských zemí Evropské unie, trh práce je tedy velmi funkční. Finanční sektor je hodnocen jako velmi odolný, banky jsou stabilní. Domácím společnostem se daří uspět na zahraničních trzích.

Index ekonomické svobody 2019

(foto: Shutterstock)

 

Dělení zemí dle hodnocení

Hodnocené země světa jsou dle sledovaných ekonomických ukazatelů rozděleny do pěti skupin (svobodné, převážně svobodné, utlumená svoboda, většinou nesvobodné a potlačovaná svoboda). Výsledný index jednotlivých zemí světa se pohybuje od 5,9 (180. místo KLDR) po 90,2 (1. místo Hongkong). Země s nejlepším hodnocením jsou i velmi atraktivní pro zahraniční investory.

  • V první skupině je jenom šest zemí, jedná se o země, jejichž index je vyšší než 80. Nejlepší hodnocení má tedy Hongkong (1. místo), Singapur (2. místo), Nový Zéland (3. místo), Švýcarsko (4. místo), Austrálie (5. místo) a Irsko (6. místo). Ve všech zemích s nejlepším hodnocením je velmi vysoká efektivita obchodu. 
  • Ve druhé skupině je celkem 29 zemí světa. Převážně se jedná o členské země EU a OECD, jako např. Velkou Británii (7. místo), Kanadu (8. místo), USA (12. místo), Nizozemí (13. místo), Dánsko (14. místo), Estonsko (15. místo), Lucembursko (17. místo), Chile (18. místo), Švédsko (19. místo), Finsko (20. místo), Litvu (21. místo), Česko (23. místo), Německo (24. místo), Norsko (26. místo), Jižní Koreu (29. místo), Japonsko (30. místo), Rakousko (31. místo) a Lotyšsko (35. místo).
  • Ve třetí skupině jsou země mající výsledný index do 60 do 70, je zde celkem 59 zemí světa. Z členských zemí EU a OECD jsou zde Bulharsko (37. místo), Malta (41. místo), Rumunsko (42. místo), Kypr (44. místo), Polsko (46. místo), Belgie (48. místo), Španělsko (57. místo), Slovinsko (58. místo), Maďarsko (64. místo), Slovensko (65. místo), Mexiko (66. místo), Turecko (68. místo), Francie (71. místo), Itálie (80. místo), Chorvatsko (86. místo).
  • Ve čtvrté skupině jsou země s výsledným indexem od 50 do 60, přičemž takové hodnocení má 64 zemí světa. Z členských zemí EU a OECD je zde pouze Řecko (106. místo).
  • V poslední páté kategorii najdeme 22 zemí.

Pramen: The Heritage Foundation „2019 Index of Economic Freedom“

Přečtěte si také: Jaký byl index ekonomické svobody v roce 2018

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU