Je ekonomická svoboda v Česku vyšší než v Německu?

06.02.2018 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


V hodnocení pro rok 2018 je v Česku ekonomická svoboda vyšší než např. v Německu, ve Finsku, v Japonsku nebo v Rakousku. Lepší hodnocení než Česko má pouze 23 zemí. V posledních letech se hodnocení Česka stále zlepšuje.

Pro dlouhodobý hospodářský růst je ekonomická svoboda velmi důležitá. V ekonomicky svobodných zemích se daří byznysu, na čemž profitují rostoucí životní úrovní i občané. Index ekonomické svobody sestavuje od roku 1995 „The Heritage Foundation“. I v hodnocení pro rok 2018 je každá ze 180 zemí světa hodnocena ve čtyřech pilířích (právní stát, vláda, regulace a otevřenost trhu).

Výsledný index Česka se opět zlepšil

Pro rok 2018 činí výsledný index Česka 74,2, což je o 0,9 více než v hodnocení pro rok 2017. Hodnocení každého pilíře se skládá z hodnocení ve dvanácti dílčích kategorií. Výsledný index ekonomické svobody následně zohledňuje všechny důležité podmínky pro byznys, jako jsou např. právní rámec podnikání, podnikatelské překážky, fungující veřejná správa, nezávislost soudnictví, míra regulace, finanční stabilizace a ekonomická konkurenceschopnost. V Česku je velmi pozitivně hodnoceno především fiskální zdraví, obchodní svoboda a monetární svoboda.

Růst životní úrovně

Země s vysokou ekonomickou svobodou lákají zahraniční investory a začínající podnikatelé mohou převážnou část energie věnovat svému podnikatelskému nápadu, potřebná administrativa a regulace jim bere méně času než v jiných zemích. Současně se mohou v případě problémů snadno obrátit na soud a domoci se svých oprávněných nároků. Když se daří byznysu, tak mají zaměstnanci více možností uplatnění na trhu práce.

Index ekonomické svobody 2018 ČR

(foto: Shutterstock)

Hongkong a Singapur – tradičně nejlepší hodnocení

Dlouhodobě mají nejlepší hodnocení Hongkong a Singapur. V obou ekonomikách se mohou investoři těšit z velmi liberálních podmínek, efektivita obchodu je zde vynikající. Z členských zemí Evropské unie má nejlepší hodnocení Irsko, Estonsko, Velká Británie, Dánsko a Lucembursko. 

Hodnocené země v roce 2018 jsou rozděleny do 5 skupin

  1. Svobodné (výsledný index 80 až 100). Podmínky pro zařazení do elitní skupiny splňuje pouze Hongkong (90,2), Singapur (88,8), Nový Zéland (84,2), Švýcarsko (81,7), Austrálie (80,9) a Irsko (80,4).
  2. Převážně svobodné (výsledný index 70 až 79,9). Výsledný index vyšší než 70 bodů má celkem 28 zemí. Většinu přitom tvoří členské země EU a OECD. Nejlepší hodnocení z těchto zemí má Estonsko (78,8), Velká Británie (78,0) a Kanada (77,7). Česku (74,2) patří výborné 24. místo. Např. Německu patří 25. místo, Finsku 26. místo, Jižní Koreji 27. místo, Japonsku 30. místo, Rakousku 32. místo.
  3. Utlumená svoboda (výsledný index 60 až 69,9). V této kategorii je 62 zemí. Z členských zemí Evropské unie to jsou Rumunsko (37. místo), Polsko (45. místo), Malta (46. místo), Bulharsko (47. místo), Kypr (48. místo), Belgie (52. místo), Maďarsko (55. místo), Slovensko (59. místo), Španělsko (60. místo), Slovinsko (64. místo), Francie (71. místo), Portugalsko (72. místo), Itálie (79. místo), Chorvatsko (92. místo).
  4. Většinou nesvobodné (výsledný index 50 až 59,9). V této kategorii najdeme 63 zemí. Z členských zemí Evropské unie najdeme v této kategorii pouze Řecko (115. místo)
  5. Potlačovaná svoboda (výsledný index 40 až 49,9). V poslední kategorii najdeme 21 zemí.

Pramen: The Heritage Foundation „2018 Index of Economic Freedom“

Den daňové svobody 2018 v ČR

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU